Nueva Versión Internacional

Isaías 58:1-14

El verdadero ayuno

1»¡Grita con toda tu fuerza, no te reprimas!

Alza tu voz como trompeta.

Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías;

sus pecados, a los descendientes de Jacob.

2Porque día tras día me buscan,

y desean conocer mis caminos,

como si fueran una nación

que practicara la justicia,

como si no hubieran abandonado

mis mandamientos.

Me piden decisiones justas,

y desean acercarse a mí,

3y hasta me reclaman:

“¿Para qué ayunamos, si no lo tomas en cuenta?

¿Para qué nos afligimos, si tú no lo notas?”

»Pero el día en que ustedes ayunan,

hacen negocios y explotan a sus obreros.

4Ustedes solo ayunan para pelear y reñir,

y darse puñetazos a mansalva.

Si quieren que el cielo atienda sus ruegos,

¡ayunen, pero no como ahora lo hacen!

5¿Acaso el ayuno que he escogido

es solo un día para que el hombre se mortifique?

¿Y solo para que incline la cabeza como un junco,

haga duelo y se cubra de ceniza?

¿A eso llaman ustedes día de ayuno

y el día aceptable al Señor?

6»El ayuno que he escogido,

¿no es más bien romper las cadenas de injusticia

y desatar las correas del yugo,

poner en libertad a los oprimidos

y romper toda atadura?

7¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento

y dar refugio a los pobres sin techo,

vestir al desnudo

y no dejar de lado a tus semejantes?

8Si así procedes,

tu luz despuntará como la aurora,

y al instante llegará tu sanidad;

tu justicia te abrirá el camino,

y la gloria del Señor te seguirá.

9Llamarás, y el Señor responderá;

pedirás ayuda, y él dirá: “¡Aquí estoy!”

»Si desechas el yugo de opresión,

el dedo acusador y la lengua maliciosa,

10si te dedicas a ayudar a los hambrientos

y a saciar la necesidad del desvalido,

entonces brillará tu luz en las tinieblas,

y como el mediodía será tu noche.

11El Señor te guiará siempre;

te saciará en tierras resecas,

y fortalecerá tus huesos.

Serás como jardín bien regado,

como manantial cuyas aguas no se agotan.

12Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas

y levantará los cimientos de antaño;

serás llamado “reparador de muros derruidos”,

“restaurador de calles transitables”.

13»Si dejas de profanar el sábado,

y no haces negocios en mi día santo;

si llamas al sábado “delicia”,

y al día santo del Señor, “honorable”;

si te abstienes de profanarlo,

y lo honras no haciendo negocios

ni profiriendo palabras inútiles,

14entonces hallarás tu gozo en el Señor;

sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar,

y haré que te deleites

en la herencia de tu padre Jacob».

El Señor mismo lo ha dicho.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 58:1-14

Sand og falsk tilbedelse af Gud

1Herren siger: „Råb højt, skån ikke din stemme! Giv signal som med en trompet! Sig til mit folk: I har syndet og gjort oprør imod mig. 2Dag efter dag kommer I til mig og siger, at I ønsker at kende min vilje. Som om I virkelig var et folk, der ønskede at leve ret og adlyde mine bud, spørger I mig til råds om lov og ret og siger, at I ønsker at være Gud nær.

3‚Har du ikke set, at vi faster for at ære dig?’ spørger I mig. ‚Kan du ikke se, at vi ydmyger os selv for din skyld?’ Jo, tak! I faster nok, men I tænker kun på, hvad der gavner jer selv, og I tvinger jeres folk til at arbejde for jer. 4Hvad hjælper faste, hvis I skændes og går løs på hinanden med knytnæver? Når det er på den måde, I faster, vil jeg slet ikke høre på jeres bønner. 5Tror I virkelig, det er den form for faste, jeg er ude efter: at I sulter jer selv, hænger med hovedet, klæder jer i sæk og dækker jer med aske? Er det, hvad I forstår ved faste? Tror I, jeg kan acceptere den slags?

6Nej, den slags faste jeg ønsker, er, at I sætter de uretfærdigt anklagede fri, at I fjerner slavernes tunge byrder, at I løser de undertrykte fra deres lænker, 7at I deler jeres mad med de sultne, at I giver husly til de hjemløse, at I sørger for tøj til dem, som intet har, og i det hele taget gør, hvad I kan for at afhjælpe de behov, der findes lige omkring jer.

8Hvis I gør det, vil det lysne for jer, som når morgenrøden bryder igennem, og jeres redning vil komme i hast. Jeres godhed vil gå foran jer og min herlighed slutte op om jer bagfra. 9Så vil jeg høre jer, når I kalder på mig. Så snart I råber om hjælp, griber jeg ind.

Hvis I holder op med at undertrykke de svage, standser jeres falske anklager og lader være med at sprede onde rygter, 10hvis I giver de sultne mad og hjælper dem, der er i vanskeligheder, så skal jeres lys skinne i mørket, og mørket omkring jer skal vige som ved højlys dag. 11Og jeg vil altid lede jer og mætte jer med gode gaver. Jeg vil styrke jeres helbred, så I bliver som en frugtbar have, som en kilde, der aldrig tørrer ud. 12Så vil jeres efterkommere genopbygge de byer, som nu ligger i ruiner, og I vil blive kendt som dem, der genrejser nedrevne bymure og gør ruiner til beboelige huse.

13Hvis I holder sabbatsdagen hellig og undgår at bruge den til selviske formål, men glæder jer over min hellige dag og gør den til en festdag, hvor I ikke plejer jeres egne interesser, 14så vil I opleve den glæde, jeg giver, få del i velsignelsen og nyde det skønne land, jeg lovede jeres forfar Jakob.” Herren har talt!