Nueva Versión Internacional

Isaías 56:1-12

Salvación para los demás

1Así dice el Señor:

«Observen el derecho

y practiquen la justicia,

porque mi salvación está por llegar;

mi justicia va a manifestarse.

2Dichoso el que así actúa,

y se mantiene firme en sus convicciones;

el que observa el sábado sin profanarlo,

y se cuida de hacer lo malo».

3El extranjero que por su propia voluntad

se ha unido al Señor no debe decir:

«El Señor me excluirá de su pueblo».

Tampoco debe decir el eunuco:

«No soy más que un árbol seco».

4Porque así dice el Señor:

«A los eunucos que observen mis sábados,

que elijan lo que me agrada

y sean fieles a mi pacto,

5les concederé ver grabado su nombre

dentro de mi templo y de mi ciudad;

¡eso les será mejor que tener hijos e hijas!

También les daré un nombre eterno

que jamás será borrado.

6Y a los extranjeros que se han unido al Señor

para servirle,

para amar el nombre del Señor

y adorarlo,

a todos los que observan el sábado sin profanarlo

y se mantienen firmes en mi pacto,

7los llevaré a mi monte santo;

¡los llenaré de alegría en mi casa de oración!

Aceptaré los holocaustos y sacrificios

que ofrezcan sobre mi altar,

porque mi casa será llamada

casa de oración para todos los pueblos».

8Así dice el Señor omnipotente,

el que reúne a los desterrados de Israel:

«Reuniré a mi pueblo con otros pueblos,

además de los que ya he reunido».

La acusación de Dios contra los malvados

9Animales del campo y fieras del bosque,

¡vengan todos y devoren!

10Ciegos están todos los guardianes de Israel;

ninguno de ellos sabe nada.

Todos ellos son perros mudos,

que no pueden ladrar.

Se acuestan y desvarían;

les encanta dormitar.

11Son perros de voraz apetito;

nunca parecen saciarse.

Son pastores sin discernimiento;

cada uno anda por su propio camino.

Todos, sin excepción,

procuran su propia ganancia.

12«¡Vengan, busquemos vino!

¡emborrachémonos con licor!

—gritan a una voz—.

¡Y mañana haremos lo mismo que hoy,

pero mucho mejor!»

Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 56:1-12

Frelse for alle, som gør Guds vilje

1„Gør det rette og udfør min vilje,” siger Herren, „for jeg kommer snart for at redde og befri jer. 2Velsignede er de, som holder fast ved min vilje, holder sabbatten hellig og afstår fra at handle ondt.

3Den fremmede, som ønsker at tjene mig, må ikke sige: ‚Herren regner mig ikke med til sit folk.’ Den kastrerede må ikke sige: ‚Jeg er som et udtørret træ.’ 4For jeg, Herren, siger til den kastrerede, som holder sabbatten, gør min vilje og ikke bryder min pagt: 5Jeg vil give dig en anerkendelse og ære inden for murene af mit tempel, som overgår det at have sønner og døtre. Det bliver en anerkendelse, som skal vare evigt. 6Og til de fremmede, som ønsker at tjene og elske mig, og som holder sabbatsdagen hellig og ikke bryder min pagt, siger jeg: 7Jeg vil føre jer til mit hellige bjerg, så I oplever glæden ved at tilbede mig i mit tempel. Jeg vil tage imod jeres brændofre og slagtofre, for mit tempel skal være et bønnens hus for alle folkeslag. 8Når jeg samler Israels fordrevne folk, vil jeg lægge flere til dem, som allerede er samlet.”

Israels korrupte ledere

9Kom her, I vilde dyr fra skoven, kom og æd, tag for jer af retterne. 10Folkets ledere er som blinde vagtposter, der intet sanser. De er som vagthunde, der ikke kan gø, men ligger og daser og drømmer. 11Men samtidig er de grådige, altid på udkig efter rov. Som hyrder er de uduelige. De aner ikke, hvad der foregår. De gør, som de vil, og tænker kun på at mele deres egen kage.

12„Kom venner,” siger de, „lad os feste. Jeg henter vin og øl, så vi kan drikke os fulde. Sådan vil vi have det hver dag. Hvor er det skønt!”