Nueva Versión Internacional

Isaías 55:1-13

Invitación a los sedientos

1»¡Vengan a las aguas

todos los que tengan sed!

¡Vengan a comprar y a comer

los que no tengan dinero!

Vengan, compren vino y leche

sin pago alguno.

2¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan,

y su salario en lo que no satisface?

Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno,

y se deleitarán con manjares deliciosos.

3Presten atención y vengan a mí,

escúchenme y vivirán.

Haré con ustedes un pacto eterno,

conforme a mi constante amor por David.

4Lo he puesto como testigo para los pueblos,

como su jefe supremo.

5Sin duda convocarás a naciones

que no conocías,

y naciones que no te conocían

correrán hacia ti,

gracias al Señor tu Dios,

el Santo de Israel,

que te ha colmado de honor».

6Busquen al Señor mientras se deje encontrar,

llámenlo mientras esté cercano.

7Que abandone el malvado su camino,

y el perverso sus pensamientos.

Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios,

que es generoso para perdonar,

y de él recibirá misericordia.

8«Porque mis pensamientos no son los de ustedes,

ni sus caminos son los míos

—afirma el Señor—.

9Mis caminos y mis pensamientos

son más altos que los de ustedes;

¡más altos que los cielos sobre la tierra!

10Así como la lluvia y la nieve

descienden del cielo,

y no vuelven allá sin regar antes la tierra

y hacerla fecundar y germinar

para que dé semilla al que siembra

y pan al que come,

11así es también la palabra que sale de mi boca:

No volverá a mí vacía,

sino que hará lo que yo deseo

y cumplirá con mis propósitos.

12Ustedes saldrán con alegría

y serán guiados en paz.

A su paso, las montañas y las colinas

prorrumpirán en gritos de júbilo

y aplaudirán todos los árboles del bosque.

13En vez de zarzas, crecerán cipreses;

mirtos, en lugar de ortigas.

Esto le dará renombre al Señor;

será una señal que durará para siempre».

Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 55:1-13

1Kom til mig, alle I, som tørster, her er vand. Kom og få mad og drikke, selvom I ingen penge har. Kom og tag for jer af retterne. I kan købe vin og mælk uden at betale. 2Hvorfor bruger I jeres penge på noget, der hverken mætter eller nærer? Lyt til mig, så får I, hvad der er godt, udsøgte retter, som mætter jeres sjæle.

3Ja, kom til mig og læg mærke til, hvad jeg siger—lyt til mig, så skal I leve! Jeg vil slutte en evig pagt med jer og opfylde de troværdige løfter, jeg i min nåde gav til David. 4Jeg gjorde ham til en stor leder og hærfører for at vise min magt over for folkeslagene. 5Engang vil I blive opsøgt af folkeslag, I ikke kender. Folk, som ikke kender jer, vil søge hjælp hos jer, fordi Herren jeres Gud, Israels Hellige, vil vise sin herlighed iblandt jer.”

6Søg Herren, mens han er til at finde. Kald på ham, mens han er nær. 7De gudløse skal holde op med deres oprørske handlinger og ændre deres onde tanker. De skal vende sig til Herren, så han kan vise dem barmhjertighed. Ja, vend tilbage til jeres Gud—for han er mere end villig til at tilgive.

8Herren siger: „Jeg tænker ikke, som I gør, og jeg handler ikke, som I gør. 9Der er himmelvid forskel på mine tanker og jeres, og på min handlemåde og jeres. 10Ligesom regnen og sneen, der falder fra himlen, har til opgave at trænge ned i jorden og gøre den frugtbar, så kornet spirer og frembringer såsæd og brød til at spise, 11sådan er det også med det ord, jeg taler. Det vil udføre den opgave, jeg har givet det.

12I skal tage af sted med glæde og føres frem med fred. Bjerge og bakker vil råbe af fryd foran jer, og alle markens træer vil klappe i hænderne. 13Hvor der før var tjørnekrat, vil enebær skyde op, og tidsler vil vige pladsen for myrtebuske. Det skal være et eviggyldigt tegn på Herrens nåde, et varigt tegn, som bringer Herren ære.”