Nueva Versión Internacional

Isaías 24:1-23

Juicio universal

1Miren, el Señor arrasa la tierra y la devasta,

trastorna su faz y dispersa a sus habitantes.

2Lo mismo les pasará

al sacerdote y al pueblo,

al amo y al esclavo,

a la señora y a la esclava,

al comprador y al vendedor,

al prestamista y al prestatario,

al acreedor y al deudor.

3La tierra queda totalmente arrasada,

saqueada por completo,

porque el Señor lo ha dicho.

4La tierra languidece y se marchita;

el mundo se marchita y desfallece;

desfallecen los notables de la tierra.

5La tierra yace profanada,

pisoteada por sus habitantes,

porque han desobedecido las leyes,

han violado los estatutos,

han quebrantado el pacto eterno.

6Por eso una maldición consume a la tierra,

y los culpables son sus habitantes.

Por eso el fuego los consume,

y solo quedan unos cuantos.

7Languidece el vino nuevo, desfallece la vid;

gimen todos los corazones alegres.

8Cesó el ritmo de los tambores,

se aplacó el bullicio de los que se divierten,

se apagó el júbilo del arpa.

9Ya no beben vino mientras cantan;

a los borrachos el licor les sabe amargo.

10La ciudad del caos yace desolada;

cerrado está el acceso a toda casa.

11Clamor hay en las calles porque falta el vino;

toda alegría se ha extinguido;

el júbilo ha sido desterrado.

12La ciudad está en ruinas;

su puerta está hecha pedazos.

13Así sucederá en medio de la tierra

y entre las naciones,

como cuando a golpes se cosechan aceitunas,

como cuando se recogen rebuscos

después de la vendimia.

14El remanente eleva su voz y grita de alegría;

desde el occidente aclama la majestad del Señor.

15Por eso, glorifiquen al Señor en el oriente;

el nombre del Señor, Dios de Israel,

en las costas del mar.

16Desde los confines de la tierra oímos cantar:

«¡Gloria al justo!»

Pero yo digo: «¡Ay de mí!

¡Qué dolor, que me consumo!»

Los traidores traicionan,

los traidores maquinan traiciones.

17¡Terror, fosa y trampa

están contra ti, habitante de la tierra!

18Quien huya del grito de terror

caerá en la fosa,

y quien suba del fondo de la fosa

caerá en la trampa,

porque abiertas están las ventanas de lo alto,

y tiemblan los cimientos de la tierra.

19La tierra se quiebra, se desintegra;

la tierra se agrieta, se resquebraja;

la tierra tiembla y retiembla.

20La tierra se tambalea como un borracho,

se sacude como una choza.

Tanto pesa sobre ella su rebelión

que caerá para no volver a levantarse.

21En aquel día el Señor castigará

a los poderes celestiales en el cielo

y a los reyes terrenales en la tierra.

22Serán amontonados en un pozo,

como prisioneros entre rejas,

y después de muchos días se les castigará.

23La luna se sonrojará

y el sol se avergonzará,

porque sobre el monte Sión,

sobre Jerusalén,

reinará el Señor Todopoderoso,

glorioso entre sus ancianos.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 24:1-23

Guds dom over Israel og hele verden

1Hør efter! Herren gør jorden24,1 Eller: „Herren gør landet tomt og øde.” Teksten bruger et ord, som kan betyde landet, jorden eller verden. Det er ofte uklart, om der tænkes på Israels land, jorden eller hele verden. tom og øde. Han lægger Israels land øde og spreder dets indbyggere. 2Det går menigmand som præst, slave som herre, slavepige som frue, køber som sælger, udlåner som låner. Ikke en eneste undslipper. 3Landet bliver plyndret totalt og tømt. Det er Herrens ord.

4-5Befolkningen vil lide under følgen af deres synder. Jorden vrider sig i smerte, og afgrøderne visner, for himlen nægter at give regn. Landet er ødelagt af ondskab og forbrydelser. Folket har overtrådt Guds lov og brudt hans ubrydelige pagt. 6Derfor hænger Guds forbandelse over dem, og de må bære straffen for deres synd. Befolkningen svinder ind, og kun få vil overleve.

7Vinhøsten er slået fejl, vinen er brugt op og lystigheden vendt til sorg. 8Harpens melodiøse akkorder og tamburinens lystige rytmer er forstummet, al jubel er ophørt. 9Ingen vin kan inspirere til sang, og øllet smager bittert.

10Tomhedens by er brudt ned. Alle døre er låste og barrikaderede. 11Folk strejfer om i gaderne og råber på vin. Glæden er gået i sort, lystigheden forsvundet. 12Byen er ødelagt, dens porte slået ind. 13Som når man har slået oliven ned fra træets grene eller plukket druer i vinmarken, sådan bliver det blandt alle folkeslagene ud over jorden: kun en rest bliver tilbage.

14Men de, som er tilbage, skal råbe højt af glæde. I Vesten lovsynger de Guds storhed. 15-16I Østen skal lovsangen give ekko tilbage. Fjerne øer skal lovprise Herren, Israels Herre. Fra jordens ender synger de: „Æren er Guds, for han er retfærdig.”

Men mit hjerte er tungt af sorg, jeg holder det ikke ud. Ondskaben vinder stadig frem, troløshed ligger på lur overalt. 17Terror, ulykker og undertrykkelse rammer alle jordens folk. 18Undslipper I terror, vil I styrte i en faldgrube. Kravler I op af faldgruben, bliver I fanget i en fælde.

Straffen kommer ned fra himlen. Jorden ryster i sin grundvold. 19Den slår revner og bryder sammen, ryster og skælver. 20Verden vakler som en beruset, svajer som et faldefærdigt skur. Den segner under vægten af sin skyld og rejser sig ikke igen.

21Til den tid vil Herren straffe himlens åndemagter såvel som jordens stolte herskere. 22De bliver stuvet sammen som fanger og lænket i mørkets hule. Der må de vente til dommens dag. 23Fuldmånen vil skjule sit ansigt og solen gemme sig væk, for Herren, den Almægtige, skal regere fra Zions bjerg i Jerusalem, og hans folks ledere skal se hans herlighed.