Nueva Versión Internacional

Isaías 18:1-7

Profecía contra Etiopía

1¡Ay de la tierra de zumbantes langostas18:1 langostas. Lit. alas.

más allá de los ríos de Cus,

2que por las aguas del río Nilo

envía emisarios en barcas de papiro!

Vayan, veloces mensajeros,

a una nación de gente alta y lampiña;

a un pueblo temido por doquier,

a una nación agresiva y dominante,

cuya tierra está surcada por ríos.

3Cuando sobre las montañas

se alce el estandarte y suene la trompeta,

¡fíjense, habitantes del mundo!;

¡escuchen, pobladores de la tierra!

4Así me dijo el Señor:

«Desde mi morada miraré impasible,

como los candentes rayos del sol,

como las nubes de rocío en el calor de la vendimia».

5Porque antes de la vendimia,

cuando la flor se cae y madura la uva,

se podarán los retoños

y se arrancarán de raíz los sarmientos.

6Todos ellos quedarán abandonados

a los buitres de las montañas

y a los animales salvajes;

durante el verano

serán el alimento de las aves de rapiña;

durante el invierno,

de todos los animales salvajes.

7En aquel tiempo ese pueblo de alta estatura y de lampiña piel, ese pueblo temido en todas partes, esa nación agresiva y dominante, cuya tierra está surcada por ríos, le llevará ofrendas al Señor Todopoderoso. Se las llevará al monte Sión, al lugar donde habita el nombre del Señor Todopoderoso.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 18:1-7

Et mislykket angreb sydfra

1-2Ve dig, du land bag ved Nilens strømme, hvor græshopperne svirrer, du som sender bud op og ned ad floderne i papyrusbåde. Lad der blive sendt hastebud til det ranke og glinsende folk, som frygtes vidt omkring, det krigeriske folk med det mærkelige sprog, hvis land gennemskæres af floder. 3Alle jordens riger ser det, når krigsbanneret rejses på bjergene, hele verden hører krigsråbet. 4Men Herren har givet mig følgende budskab: „Fra min trone ser jeg roligt til, som var det en varm midsommerdag eller en dugfrisk, fredfyldt morgen. 5Men før høsten, før dine blomstrende angrebsplaner endnu er klar til at sætte frugt, tager jeg min beskærerkniv, skærer rankerne af dig og lader skuddene falde til jorden. 6De faldnes lig bliver bytte for bjergenes rovfugle og slettens vilde dyr. Gribbe vil flå i deres kød om sommeren, og vilde dyr vil gnave på deres knogler om vinteren.”

7Men der kommer en dag, hvor det ranke og glinsende folk, som frygtes vidt omkring, det krigeriske folk med det mærkelige sprog, vil bringe gaver til Jerusalem, hvor Herren, den Almægtige, har sin helligdom.