Nueva Versión Internacional

Isaías 17:1-14

Profecía contra Damasco

1Profecía contra Damasco:

«¡Miren a Damasco!

¡Ya no será una ciudad!

¡Será convertida en un montón de escombros!

2Abandonadas quedarán

las ciudades de Aroer;

serán pastizales donde los rebaños

comerán sin que nadie los asuste.

3Efraín perderá la ciudad fortificada;

Damasco se quedará sin realeza.

Los sobrevivientes de Aram y sus riquezas

serán para los hijos de Israel

—afirma el Señor Todopoderoso—.

4»En aquel día

se debilitará la gloria de Jacob

y se consumirá la gordura de su cuerpo.

5Será como el segador que recoge la mies

y cosecha el grano con su brazo;

será como cuando se recoge el grano

en el valle de Refayin.

6Pero quedarán algunos rebuscos,

como cuando se sacude el olivo

y dos o tres aceitunas se quedan

en las ramas más altas,

y tal vez cuatro o cinco

en todas las ramas del árbol».

Lo afirma el Señor, el Dios de Israel.

7En aquel día

buscará el hombre a su Hacedor;

fijará la mirada en el Santo de Israel.

8Ya no se fijará en los altares,

que son obra de sus manos;

ni volverá la mirada a las imágenes de Aserá,

ni a los altares de incienso

que sus dedos fabricaron.

9En aquel día las ciudades fortificadas, que fueron abandonadas por causa de los israelitas, serán como lugares abandonados que se convierten en bosques y matorrales. Todo será desolación.

10Porque te olvidaste del Dios de tu salvación;

no te acordaste de la Roca de tu fortaleza.

Por eso, aunque siembres las plantas más selectas

y plantes vides importadas,

11aunque las hagas crecer el día que las plantes,

y las hagas florecer al día siguiente,

en el día del dolor y de la enfermedad incurable

la cosecha se malogrará.

12¡Ay del rugido de muchas naciones!

¡Braman como brama el mar!

¡Ay del clamor de los pueblos!

¡Su estruendo es como el de aguas caudalosas!

13Aunque esos pueblos braman como aguas encrespadas,

huyen cuando él los reprende,

arrastrados por el viento

como la paja de los cerros,

como el polvo con el vendaval.

14Al atardecer, ¡terror repentino!

Antes del amanecer, ¡ya no existen!

Tal es el destino de quienes nos despojan;

eso les espera a quienes nos saquean.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 17:1-14

Guds dom over Aram og Nordriget

1Guds budskab om Damaskus: „Se, Damaskus vil forsvinde. Byen bliver en ruindynge. 2Aroers byer17,2 Sandsynligvis skulle der have stået „Arams byer”. Aram svarer til det nuværende Syrien. bliver forladte, så fåreflokkene kan græsse frit i gaderne. Ingen vil forstyrre dem. 3Nordrigets befæstede byer bliver også ødelagt, og Damaskus’ magt får ende. De få, som er tilbage i Aram, vil dele skæbne med Nordriget,” erklærer Herren, den Almægtige.

4„Da vil Nordrigets tidligere herlighed høre en tåget fortid til, for hungersnød sætter ind. 5Landet vil ligge øde hen som Refaimdalens stubmarker, efter at kornet er høstet. 6Kun enkelte indbyggere bliver tilbage, ligesom de få oliven, der endnu sidder på et oliventræ efter høsten, et par stykker i toppen og nogle enkelte på de yderste grene,” siger Herren, Israels Gud.

7Engang vil de erkende, at Herren er deres Skaber, og de vil vende tilbage til Israels hellige Gud. 8Da vil de ikke længere bede afguderne om hjælp, dyrke deres menneskeskabte guder, tilbede og ofre til Asherapælene eller brænde røgelse på deres afgudsaltre.

9Dine prægtige byer vil blive lagt i ruiner som en fældet skov på en bakketop,17,9 Teksten er uklar, og LXX taler om amoritter og hivvitter. akkurat som byerne blev lagt i ruiner, dengang israelitterne først indtog landet. Alt skal ligge øde hen. 10Hvorfor? Fordi du har forladt den Gud, som kan frelse dig, og ikke ænser Klippen, hvor du kunne have søgt tilflugt. Du kan plante de bedste vinsorter,17,10 Teksten er uklar. 11og selv om de skulle spire og blomstre, når du planter dem, så kommer du aldrig til at plukke druer fra dem. Du vil kun høste sorg og bitter smerte.

12Hør larmen fra folkeslagenes hære. De larmer som havets oprørte bølger. 13Men Gud truer ad dem, så de flygter langt bort. De jages som avner af bjergvinden, som tidselfrø for slettens hvirvelvind. 14Aftenen er mættet af frygt, men før morgenen kommer, er fjenden borte. Sådan går det dem, der vil plyndre og gå på rov hos os.