Nueva Versión Internacional

Isaías 13:1-22

Profecía contra Babilonia

1Profecía contra Babilonia que recibió Isaías hijo de Amoz:

2Sobre un monte pelado agiten la bandera;

llamen a gritos a los soldados,

háganles señas con la mano

para que entren por las puertas de los nobles.

3Ya he dado orden a mis consagrados;

he reclutado a mis valientes,

a los que se alegran de mi triunfo,

para que ejecuten mi castigo.

4¡Escuchen! Se oye tumulto en las montañas,

como el de una gran multitud.

¡Escuchen! Se oye un estruendo de reinos,

de naciones que se han reunido.

El Señor Todopoderoso pasa revista

a un ejército para la batalla.

5Vienen de tierras lejanas,

de los confines del horizonte.

Viene el Señor con las armas de su ira

para destruir toda la tierra.

6¡Giman, que el día del Señor está cerca!

Llega de parte del Todopoderoso como una devastación.

7Por eso todas las manos desfallecen,

todo el mundo pierde el ánimo.

8Quedan todos aterrados;

dolores y angustias los atrapan:

¡se retuercen de dolor,

como si estuvieran de parto!

Espantados, se miran unos a otros;

¡tienen el rostro encendido!

9¡Miren! ¡Ya viene el día del Señor

—día cruel, de furor y ardiente ira—;

convertirá en desolación la tierra

y exterminará de ella a los pecadores!

10Las estrellas y las constelaciones del cielo

dejarán de irradiar su luz;

se oscurecerá el sol al salir

y no brillará más la luna.

11Castigaré por su maldad al mundo,

y por su iniquidad a los malvados.

Pondré fin a la soberbia de los arrogantes

y humillaré el orgullo de los violentos.

12Voy a hacer que haya menos gente que oro fino,

menos mortales que oro de Ofir.

13Por eso haré que tiemble el cielo

y que la tierra se mueva de su sitio,

por el furor del Señor Todopoderoso

en el día de su ardiente ira.

14Como gacela acosada,

como rebaño sin pastor,

cada uno se volverá a su propio pueblo,

cada cual huirá a su propia tierra.

15Al que atrapen lo traspasarán;

el que caiga preso morirá a filo de espada.

16Ante sus propios ojos

estrellarán a sus pequeños,

saquearán sus casas

y violarán a sus mujeres.

17¡Miren! Yo incito contra ellos a los medos,

pueblo al que no le importa la plata

ni se deleita en el oro.

18Con sus arcos traspasarán a los jóvenes;

no se apiadarán del fruto del vientre

ni tendrán compasión de los niños.

19Babilonia, la perla de los reinos,

la gloria y el orgullo de los caldeos,

quedará como Sodoma y Gomorra

cuando Dios las destruyó.

20Nunca más volverá a ser habitada,

ni poblada en los tiempos venideros.

No volverá a acampar allí el beduino,

ni hará el pastor descansar a su rebaño.

21Allí descansarán las fieras del desierto;

sus casas se llenarán de búhos.

Allí habitarán los avestruces

y brincarán las cabras salvajes.

22En sus fortalezas aullarán las hienas,

y en sus lujosos palacios, los chacales.

Su hora está por llegar,

y no se prolongarán sus días.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 13:1-22

Et profetisk syn om Babyloniens fald

1Esajas så Babyloniens ødelæggelse i et syn, hvor Herren sagde:

2„Løft signalet til angreb på toppen af en høj! Lad kommandoråbet lyde! Giv tegn til hæren om at marchere mod Babylon og jævne de riges paladser med jorden! 3Jeg har udvalgt disse hære til at straffe dem, der har fremkaldt min vrede. Jeg har kaldt mine helte til denne opgave, og de vil juble, når jeg sejrer.

4Hør larmen fra bjergene! Lyt til hærene under fremmarch! Det er krigslarm fra mange folkeslags hære. Jeg er Herren, den Almægtige, og jeg mønstrer min hær. 5De kommer langvejsfra, og de er mit redskab imod dig, Babylon. De er udtryk for min vrede, og de skal ødelægge hele landet.

6Skrig af rædsel, for Herrens time er kommet. Den Almægtige vil knuse jer. 7-8Jeres arme er lammet af frygt, og selv de modigste mænd ryster af skræk. Frygt og smerte sætter ind som veerne hos en kvinde, der skal føde. I stirrer hjælpeløse på hinanden, hede om ørerne. 9Se, Herrens dag kommer, Herrens frygtelige vredesdag. Landet skal ødelægges, og alle syndere med det. 10Der ses ingen stjerner på himlen, solen er formørket, månen skinner ikke.

11Jeg, Herren, straffer verden for dens ondskab og de ugudelige for deres synd. Jeg knuser de stoltes overlegenhed og tyrannernes hovmod. 12Når dommen er fuldbyrdet, er der ikke mange tilbage. Til den tid er mennesker sjældnere end det fineste guld. 13I min vrede ryster jeg himlen, og jorden skal rokkes fra sin plads. Jeg, Herren den Almægtige, viser min vrede.

14Som skræmte gazeller, som forvildede får, der er kommet bort fra deres hyrde, flygter enhver hjem til sit eget land. 15Enhver, der bliver taget til fange, bliver gennemboret af sværdet. 16Deres småbørn knuses for øjnene af dem, deres hjem bliver plyndret og deres kvinder voldtaget.

17Jeg vækker nemlig medernes vrede imod det babyloniske rige. De kan ikke købe sig fri med guld og sølv. 18Medernes pile rammer de unge, de har ingen medynk med børnene.

19Det går Babylon, den herlige storby, den kaldæiske kulturs stolthed og pryd, som det gik Sodoma og Gomorra, dengang Herren sendte ild fra himlen. 20Aldrig igen skal Babylon genopbygges og blive beboet. Selv nomaderne undgår at slå lejr der. Ingen hyrder søger nattely på det sted. 21Kun ørkenens vilde dyr bor der, ugler tuder fra de forladte huse. Strudse slår sig ned, og vilde geder springer rundt på ruinerne. 22I de tomme borge og fine paladser lyder ekkoet af hyæners og sjakalers hyl. Babylons dage er talte, dommens time er nær.”