Nueva Versión Internacional

Isaías 11:1-16

El retoño de Isaí

1Del tronco de Isaí brotará un retoño;

un vástago nacerá de sus raíces.

2El Espíritu del Señor reposará sobre él:

espíritu de sabiduría y de entendimiento,

espíritu de consejo y de poder,

espíritu de conocimiento y de temor del Señor.

3Él se deleitará en el temor del Señor;

no juzgará según las apariencias,

ni decidirá por lo que oiga decir,

4sino que juzgará con justicia a los desvalidos,

y dará un fallo justo

en favor de los pobres de la tierra.

Destruirá la tierra con la vara de su boca;

matará al malvado con el aliento de sus labios.

5La justicia será el cinto de sus lomos

y la fidelidad el ceñidor de su cintura.

6El lobo vivirá con el cordero,

el leopardo se echará con el cabrito,

y juntos andarán el ternero y el cachorro de león,

y un niño pequeño los guiará.

7La vaca pastará con la osa,

sus crías se echarán juntas,

y el león comerá paja como el buey.

8Jugará el niño de pecho

junto a la cueva de la cobra,

y el recién destetado meterá la mano

en el nido de la víbora.

9No harán ningún daño ni estrago

en todo mi monte santo,

porque rebosará la tierra

con el conocimiento del Señor

como rebosa el mar con las aguas.

10En aquel día se alzará la raíz de Isaí

como estandarte de los pueblos;

hacia él correrán las naciones,

y glorioso será el lugar donde repose.

11En aquel día el Señor volverá a extender su mano

para recuperar al remanente de su pueblo,

a los que hayan quedado en Asiria,

en Egipto, Patros y Cus;

en Elam, Sinar y Jamat,

y en las regiones más remotas.

12Izará una bandera para las naciones,

reunirá a los desterrados de Israel,

y de los cuatro puntos cardinales

juntará al pueblo esparcido de Judá.

13Desaparecerán los celos de Efraín;

los opresores de Judá serán aniquilados.

Efraín no tendrá más celos de Judá,

ni oprimirá Judá a Efraín.

14Juntos se lanzarán hacia el oeste,

contra las laderas de los filisteos;

juntos saquearán a los pueblos del este,

dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab,

y se les someterán los amonitas.

15Secará11:15 Secará (LXX); Destruirá (TM). el Señor el golfo del mar de Egipto;

pasará su mano sobre el río Éufrates

y lanzará un viento ardiente;

lo dividirá en siete arroyos

para que lo puedan cruzar en sandalias.

16Para el remanente de su pueblo,

para los que hayan quedado de Asiria,

habrá un camino, como lo hubo para Israel

cuando salió de Egipto.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 11:1-16

Rodskuddet fra Isajs stub

1Der vil komme et rodskud fra Isajs stub, et nyt skud på Davids stamtræ. 2Herrens Ånd hviler over ham og giver ham visdom, indsigt, karakterstyrke, kundskab og gudsfrygt. 3Han lever og ånder for at gøre Herrens vilje. Han bedømmer aldrig en sag blot på grundlag af, hvad han ser og hører. 4Han forsvarer fattiges rettigheder og dømmer de svage retfærdigt. Han sætter voldsmænd til vægs med et visdomsord, tilintetgør de onde med et åndepust. 5Han bærer ret adfærd som bælte om sit liv, klæder sig i trofasthed og sandhed.

6Engang vil ulven og lammet følges ad, leoparden hvile sig hos gedekiddet, kalven og løven græsse sammen, så et barn kan passe dem. 7Køer og bjørne vil blive venner, så deres unger ligger side om side. Løven vil æde græs som oksen. 8Spædbørn kan lege ved slangens hule, og småbørn kan uskadt stikke hånden i hugormens rede. 9Ingen gør fortræd i hele mit hellige bjergland, for alverden skal fyldes af en dyb forståelse af Herren, som vandet fylder verdenshavene.

10Engang vil Isajs rodskud stå som et banner og kalde på alle folkeslagene. Menneskene vil søge svar hos ham, og hans bolig bliver herlig. 11Da vil Herren igen række hånden ud for at hjemkalde den rest, der er tilbage af hans folk, og de skal komme fra Assyrien, fra nedre og øvre Egypten, Kush, Elam, Babylonien, Hamat og fjerne kyster. 12Herren kalder på folkeslagene med sit banner, og han samler Israels og Judas bortdrevne og adspredte folk fra de fire verdenshjørner. 13Da skal fjendskabet mellem Israel og Juda høre op, og de skal ikke længere bekrige hinanden. 14I stedet angriber de i fællesskab filistrene i vest og tager bytte fra folkene i øst. De erobrer Edom og Moab, og gør ammonitterne til deres undersåtter.

15Herren baner en vej gennem Egyptens Hav. Han hæver sin hånd over Eufratfloden og lader en mægtig vind dele den i syv bække, som man let kan komme over. 16Der bliver en banet vej for den rest af hans folk, der er tilbage i Assyrien, ligesom der blev for Israel, da de drog op fra Egypten.