Nueva Versión Internacional

Hebreos 1:1-14

El Hijo, superior a los ángeles

1Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, 2en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. 3El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas. 4Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos.

5Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:

«Tú eres mi hijo;

hoy mismo te he engendrado»;1:5 Sal 2:7

y en otro pasaje:

«Yo seré su padre,

y él será mi hijo»?1:5 2S 7:14; 1Cr 17:13

6Además, al introducir a su Primogénito en el mundo, Dios dice:

«Que lo adoren todos los ángeles de Dios».1:6 Dt 32:43 (según Qumrán y LXX).

7En cuanto a los ángeles dice:

«Él hace de los vientos sus ángeles,

y de las llamas de fuego sus servidores».1:7 Sal 104:4

8Pero con respecto al Hijo dice:

«Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos,

y el cetro de tu reino es un cetro de justicia.

9Has amado la justicia y odiado la maldad;

por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría,

exaltándote por encima de tus compañeros».1:9 Sal 45:6,7

10También dice:

«En el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra,

y los cielos son la obra de tus manos.

11Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre.

Todos ellos se desgastarán como un vestido.

12Los doblarás como un manto,

y cambiarán como ropa que se muda;

pero tú eres siempre el mismo,

y tus años no tienen fin».1:12 Sal 102:25-27

13¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás:

«Siéntate a mi derecha,

hasta que ponga a tus enemigos

por estrado de tus pies»?1:13 Sal 110:1

14¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación?

Słowo Życia

Hebrajczyków 1:1-14

Syn Boży przewyższa aniołów

1W różnych momentach historii i w różny sposób Bóg przemawiał do naszych przodków poprzez swoich proroków. 2Teraz natomiast, w czasach ostatecznych, przemówił do nas przez swojego Syna, któremu poddał wszystko i przez którego stworzył wszechświat. 3On jaśnieje chwałą Boga i ukazuje Jego istotę, a potęgą swojego słowa utrzymuje cały świat. Gdy oczyścił ludzi z grzechów, zasiadł w niebie po prawej stronie Boga.

4On jest większy od wszystkich aniołów, bo otrzymał imię przewyższające wszystkie inne tytuły. 5Do którego bowiem anioła Bóg zwrócił się, mówiąc:

„Ty jesteś moim Synem,

Ciebie dziś zrodziłem”?

O żadnym z nich nie powiedział również:

„Ja będę Jego Ojcem,

a On będzie moim Synem”.

6A gdy posłał na ziemię swojego jedynego Syna, rozkazał:

„Niech Mu oddadzą pokłon

wszyscy aniołowie Boga”.

7O aniołach zaś Bóg powiedział tak:

„Jego aniołowie będą szybcy jak wiatr,

Jego słudzy jak płomienie ognia”.

8Natomiast do swojego Syna zwrócił się, mówiąc:

„Tron Twój, Boże, trwa na wieki,

a sprawiedliwość jest podstawą Twojego królestwa.

9Kochasz prawość i nienawidzisz zła.

Dlatego Twój Bóg, Boże, wybrał Cię

i obdarzył szczęściem

większym niż kogokolwiek innego”.

10Pismo mówi o Nim:

„To Ty, Panie, stworzyłeś na początku ziemię,

a niebo jest dziełem Twoich rąk.

11Ty trwasz, a ono przeminie

i zniszczy się jak ubranie.

12Zwiniesz je jak zużytą odzież i wyrzucisz.

Ty sam pozostajesz jednak niezmienny,

a Twoje życie nigdy się nie skończy”.

13Do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział:

„Zasiądź po mojej prawej stronie,

aż rzucę Ci pod nogi wszystkich wrogów”?

14Czy wszyscy aniołowie nie są tylko duchowymi posłańcami, mającymi służyć tym, którzy otrzymają zbawienie?