Nueva Versión Internacional

Filipenses 3:1-21

Plena confianza en Cristo

1Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad.

2Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. 3Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. 4Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más: 5circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa; en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo; 6en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable.

7Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. 8Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo 9y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. 10Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. 11Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos.

Ciudadanos del cielo

12No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. 13Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, 14sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.

15Así que, ¡escuchen los perfectos! Todos debemos3:15 Así … debemos. Alt. Así que los que somos perfectos debemos. tener este modo de pensar. Y, si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. 16En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado.3:16 alcanzado. Var. alcanzado, una misma regla, un mismo modo de pensar.

17Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. 18Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. 19Su destino es la destrucción, adoran al dios de sus propios deseos3:19 adoran … deseos. Lit. su dios es el estómago. y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. 20En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. 21Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.

Nouă Traducere În Limba Română

Filipeni 3:1-21

Falsa dreptate și adevărata dreptate

1În cele din urmă, frații mei, bucurați‑vă în Domnul! Mie nu‑mi este greu să vă scriu aceleași lucruri, iar vouă vă dă siguranță.

2Feriți‑vă de câinii aceia! Feriți‑vă de lucrătorii aceia răi, feriți‑vă de mutilatorii aceia! 3Căci noi suntem circumcizia: cei care slujim prin Duhul lui Dumnezeu3 Unele mss conțin: care‑I slujim lui Dumnezeu prin Duhul., ne lăudăm în Cristos Isus și nu ne încredem în cele trupești, 4cu toate că eu aș avea motiv de încredere chiar și în cele trupești. Dacă oricine altcineva gândește că se poate încrede în cele trupești, eu și mai mult: 5circumcis în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește Legea – fariseu5 Fariseii formau o grupare religioasă care cunoștea și respecta cu strictețe litera Legii, precum și alte tradiții (reguli bazate pe o interpretare a Legii scrise: legea orală)., 6în ce privește zelul – persecutor al Bisericii, în ce privește dreptatea care este în Lege – fără vină.

7Însă lucrurile care pentru mine erau câștiguri le‑am considerat o pierdere, de dragul lui Cristos. 8Ba mai mult, le consider pe toate ca fiind o pierdere față de valoarea mult mai mare a cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu, de dragul Căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și pe care le consider niște gunoaie, ca să‑L câștig pe Cristos 9și să fiu găsit în El, nu având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci una care vine prin credința în Cristos: dreptatea care vine de la Dumnezeu pe baza credinței. 10Doresc să‑L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El în moartea Lui, 11pentru ca astfel să ajung, cumva, la învierea dintre cei morți.

Urmărind premiul

12Nu că deja am și primit aceasta sau că am și fost făcut deja desăvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Cristos Isus. 13Fraților, eu însumi nu consider că l‑am apucat, însă fac un singur lucru: uitând ce este în urmă și aruncându‑mă după cele ce sunt înainte, 14urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu, în Cristos Isus.

15Așadar, toți cei ce suntem maturi15 Sau: desăvârșiți; compleți., să gândim astfel! Iar dacă gândiți diferit în vreo privință, Dumnezeu vă va descoperi și acest lucru. 16Însă, în ceea ce am ajuns la aceeași părere, să umblăm la fel!

17Urmați exemplul meu,17 Lit.: Fiți imitatorii mei, fraților, și uitați‑vă cu atenție la cei care umblă astfel, după exemplul pe care îl aveți de la noi. 18Căci sunt mulți, despre care v‑am spus adesea și vă spun și acum, plângând, care umblă ca dușmani ai crucii lui Cristos. 19Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecul, iar slava lor stă în rușinea lor. Ei se gândesc la cele pământești. 20Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde Îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Cristos. 21El va transforma trupul stării noastre smerite și‑l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii Sale de a‑Și supune toate lucrurile.