Nueva Versión Internacional

Amós 1

1Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel dos años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá, y Jeroboán hijo de Joás era rey de Israel.

Amós dijo:

«Ruge el Señor desde Sión;
    truena su voz desde Jerusalén.
Los pastizales de los pastores quedan asolados,
    y se seca la cumbre del Carmelo».

Juicio contra las naciones vecinas

Así dice el Señor:

«Porque los delitos de Damasco han llegado a su colmo,[a]
    no revocaré su castigo.
Porque trillaron a Galaad
    con trillos de hierro,
yo enviaré fuego contra el palacio de Jazael,
    que consumirá las fortalezas de Ben Adad.
Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco,
    destruiré al que reina en el valle de Avén[b]
    y al que empuña el cetro en Bet Edén.
Y el pueblo de Siria
    será desterrado a Quir»,
            dice el Señor.

Así dice el Señor:

«Los delitos de Gaza han llegado a su colmo;
    por tanto, no revocaré su castigo:
Porque desterraron a poblaciones enteras
    para venderlas a Edom,
yo enviaré fuego contra los muros de Gaza,
    que consumirá sus fortalezas.
Destruiré al que reina en Asdod
    y al que empuña el cetro en Ascalón.
Volveré mi mano contra Ecrón,
    y perecerá hasta el último de los filisteos»,
            dice el Señor omnipotente.

Así dice el Señor:

«Los delitos de Tiro han llegado a su colmo;
    por tanto, no revocaré su castigo:
Porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos,
    olvidando así una alianza entre hermanos,
10 yo enviaré fuego contra los muros de Tiro,
    que consumirá sus fortalezas».

11 Así dice el Señor:

«Los delitos de Edom han llegado a su colmo;
    por tanto, no revocaré su castigo:
Porque sin mostrar ninguna compasión
    persiguieron con espada a su hermano;
porque dieron rienda suelta a su ira
    y no dejaron de alimentar su enojo,
12 yo enviaré fuego contra Temán,
    que consumirá las fortalezas de Bosra».

13 Así dice el Señor:

«Los delitos de Amón han llegado a su colmo;
    por tanto, no revocaré su castigo:
Porque, a fin de extender sus fronteras,
    a las mujeres encintas de la región de Galaad
    les abrieron el vientre,
14 yo prenderé fuego a los muros de Rabá,
    que consumirá sus fortalezas
entre gritos de guerra en el día de la batalla,
    y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad.
15 Su rey[c] marchará al destierro,
    junto con sus oficiales»,
            dice el Señor.

Notas al pie

 1. 1:3 Porque … colmo. Lit. Por tres delitos de Damasco, y por el cuarto (hebraísmo que indica plenitud); también en 1:6,9,11,13; 2:1,4,6.
 2. 1:5 Avén. Alt. maldad.
 3. 1:15 Su rey. Alt. Milcón.

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, pe vremea lui Uzia, regele lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului[b]. El a zis:

Domnul răcneşte din Sion
    şi glasul Lui răsună din Ierusalim.
Păşunile păstorilor jelesc[c],
    iar vârful Carmelului este uscat.

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Damascului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a treierat Ghiladul
    cu treierătoarea de fier.
Voi trimite foc în Casa lui Hazael,
    care va mistui fortăreţele lui Ben-Hadad.
Voi sfărâma zăvoarele Damascului;
    îl voi nimici pe cel ce locuieşte[d] în câmpia Aven[e]
şi pe cel ce ţine sceptrul în Bet-Eden.
    Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir, zice Domnul

Judecată împotriva Filistiei

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Gazei,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi,
    ca să le dea pe mâna Edomului.
Voi trimite foc în zidurile Gazei,
    care îi va mistui fortăreţele.
Îl voi nimici pe locuitorul din[f] Aşdod
    şi pe cel ce ţine sceptrul în Aşchelon,
Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,
    iar rămăşiţa filistenilor va pieri, zice Stăpânul Domn

Judecată împotriva Tirului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Tirului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi, dându-le Edomului
    şi nu şi-a adus aminte de legământul frăţesc[g].
10 Voi trimite foc asupra zidurilor Tirului,
    care îi va mistui fortăreţele.»

Judecată împotriva Edomului

11 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Edomului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că l-a urmărit cu sabia pe fratele său,
    înăbuşindu-şi îndurarea,
pentru că s-a lăsat mereu condus de mânie
    şi nu şi-a înăbuşit furia.
12 Voi trimite foc în Teman,
    care va mistui fortăreţele Boţrei.»

Judecată împotriva amoniţilor

13 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale amoniţilor,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,
    ca să-şi lărgească hotarul.
14 Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,
    care îi va mistui fortăreţele
în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,
    în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.
15 Regele[h] lor va merge în exil
    împreună cu căpeteniile sale», zice Domnul.

Notas al pie

 1. Amos 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
 2. Amos 1:1 Vezi Zah. 14:5
 3. Amos 1:2 Sau: se usucă
 4. Amos 1:5 Sau: pe cel ce stăpâneşte (regele)
 5. Amos 1:5 Aven înseamnă răutate
 6. Amos 1:8 Sau: pe cel ce stăpâneşte în (sau: pe regele din)
 7. Amos 1:9 Vezi 1 Regi 5:1, 12
 8. Amos 1:15 Sau: Milcom (Moleh, zeul suprem al amoniţilor); ebr.: Malcam