Nueva Versión Internacional

1 Juan 5:1-21

Vivamos en la fe

1Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al padre ama también a sus hijos. 2Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. 3En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, 4porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. 5¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?

6Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 7Tres son los que dan testimonio, 8y los tres están de acuerdo: el Espíritu,5:7-8 testimonio … Espíritu. Var. testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. 8 Y hay tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu (este pasaje se encuentra en mss. posteriores de la Vulgata, pero no está en ningún ms. griego anterior al siglo XIV). el agua y la sangre. 9Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios, que él ha dado acerca de su Hijo. 10El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.

Observaciones finales

13Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. 14Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 15Y, si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido.

16Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. 17Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte.

18Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado: Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. 19Sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. 20También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el Verdadero, con5:20 con. Alt. por medio de. su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna.

21Queridos hijos, apártense de los ídolos.

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 5:1-21

Credința în Fiul lui Dumnezeu

1Oricine crede că Isus este Cristosul este născut din Dumnezeu și oricine Îl iubește pe Cel Ce a născut îl iubește și pe cel născut din El. 2Prin aceasta știm că‑i iubim pe copiii lui Dumnezeu: prin faptul că Îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. 3Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu: să păzim poruncile Lui. Iar poruncile Lui nu sunt grele, 4pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și aceasta este ceea ce aduce victoria, aceasta este ceea ce învinge lumea: credința noastră. 5Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?!

6Acesta este Cel Ce a venit prin apă și sânge: Isus Cristos. Nu doar în apă, ci în apă și în sânge. Și Duhul este Cel Ce mărturisește, pentru că Duhul este adevărul. 7Căci trei sunt cei ce mărturisesc: 8Duhul7-8 Unele mss târzii conțin: Căci trei sunt cei ce mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. 8 Și trei sunt cei ce mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și sângele. Este important de menționat că această variantă textuală este întâlnită doar în nouă mss târzii (sec. X–XVIII d.Cr.), patru dintre ele incluzând‑o în notițele marginale, nu în textul principal., apa și sângele; iar cei trei sunt una în mărturisirea lor. 9Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, fiindcă aceasta este mărturia lui Dumnezeu, pe care El a făcut‑o cu privire la Fiul Său. 10Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturia în el. Cel ce nu‑L crede pe Dumnezeu, L‑a făcut mincinos, pentru că n‑a crezut în mărturia pe care a făcut‑o Dumnezeu cu privire la Fiul Său. 11Și mărturia este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viață veșnică, și această viață este în Fiul Său. 12Cel care Îl are pe Fiul, are viața; cel care nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața.

Epilog

13V‑am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cei care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. 14Și aceasta este îndrăzneala pe care o avem la El: dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 15Iar dacă știm că ne ascultă cu privire la orice Îi cerem, știm că avem lucrurile pe care le‑am cerut de la El.

16Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să ceară, și Dumnezeu îi va da aceluia viață – vorbesc despre cei al căror păcat nu duce la moarte. Există păcat care duce la moarte; nu cu privire la acela spun să se roage. 17Orice nedreptate este păcat, dar este păcat care nu duce la moarte17 Aici Ioan este consecvent cu învățătura din evanghelii referitoare la păcatul de neiertat, echivalat de unii exegeți cu împietrirea în necredință. Deși topica pare incomodă, s‑a încercat păstrarea elementelor din frază pentru a reda faptul că Ioan nu interzice rugăciunea pentru cel împietrit, iar sensul frazei ne dă de înțeles că nici nu o recomandă în mod special..

18Știm că oricine este născut din Dumnezeu, nu trăiește în păcat, ci Acela Care este născut din Dumnezeu îl păzește18 Sensul propoziției în greacă este nesigur. Sau ci pe acela care este născut din Dumnezeu, El îl păzește., iar cel rău nu se atinge de el. 19Știm că suntem din Dumnezeu și că lumea întreagă zace în cel rău. 20Și știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne‑a dat pricepere ca să‑L cunoaștem pe Cel Adevărat. Și noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. 21Copilașilor, feriți‑vă de idoli!