Nova Versão Internacional

Sofonias 2

1Reúna-se e ajunte-se,
    nação sem pudor,
antes que chegue o tempo determinado
    e aquele dia passe como a palha,
antes que venha sobre vocês
    a ira impetuosa do Senhor,
antes que o dia da ira do Senhor
    os alcance.
Busquem o Senhor,
    todos vocês, os humildes da terra,
    vocês que fazem o que ele ordena.
Busquem a justiça,
    busquem a humildade;
talvez vocês tenham abrigo
    no dia da ira do Senhor.

O Castigo da Filístia

Gaza será abandonada,
    e Ascalom ficará arruinada.
Ao meio-dia Asdode será banida,
    e Ecrom será desarraigada.
Ai de vocês que vivem junto ao mar,
    nação dos queretitas;
a palavra do Senhor está contra você,
    ó Canaã, terra dos filisteus.

“Eu a destruirei,
    e não sobrará ninguém.”

Essa terra junto ao mar,
    onde habitam os queretitas,
será morada de pastores
    e curral de ovelhas.
Pertencerá ao remanescente
    da tribo de Judá.
Ali encontrarão pastagem;
    e, ao entardecer, eles se deitarão
    nas casas de Ascalom.
O Senhor, o seu Deus, cuidará deles,
    e lhes restaurará a sorte[a].

O Castigo de Moabe e de Amom

“Ouvi os insultos de Moabe
    e as zombarias dos amonitas,
que insultaram o meu povo
    e fizeram ameaças
    contra o seu território.
Por isso, juro pela minha vida”,
    declara o Senhor dos Exércitos,
    o Deus de Israel,
“Moabe se tornará como Sodoma
    e os amonitas como Gomorra:
um lugar tomado por ervas daninhas
    e poços de sal,
uma desolação perpétua.
O remanescente do meu povo
    os saqueará;
os sobreviventes da minha nação
    herdarão a terra deles.”

10 É isso que eles receberão
    como recompensa pelo seu orgulho,
por insultarem e ridicularizarem
    o povo do Senhor dos Exércitos.
11 O Senhor será terrível contra eles,
    quando destruir todos os deuses da terra.
As nações de todo o mundo o adorarão,
    cada uma em sua própria terra.

O Castigo da Etiópia

12 “Vocês também, ó etíopes,[b]
    serão mortos pela minha espada.”

O Castigo da Assíria

13 Ele estenderá a mão contra o norte
    e destruirá a Assíria,
deixando Nínive totalmente em ruínas,
    tão seca como o deserto.
14 No meio dela se deitarão rebanhos
    e todo tipo de animais selvagens.
Até a coruja do deserto e o mocho
    se empoleirarão no topo
    de suas colunas.
Seus gritos ecoarão pelas janelas.
Haverá entulho nas entradas,
    e as vigas de cedro ficarão expostas.
15 Essa é a cidade que exultava,
    vivendo despreocupada,
e dizia para si mesma:
    “Eu, e mais ninguém!”
Que ruínas sobraram!
    Uma toca de animais selvagens!
Todos os que passam por ela zombam
    e sacodem os punhos.

Notas al pie

  1. 2.7 Ou trará de volta seus cativos
  2. 2.12 Hebraico: cuxitas

Thai New Contemporary Bible

เศฟันยาห์ 2

1จงรวมตัวกัน รวมตัวกันเถิด
ชนชาติน่าอับอายเอ๋ย
ก่อนที่กำหนดเวลาจะมาถึง
และวันนั้นกระหน่ำเข้ามาเหมือนลมพัดแกลบ
ก่อนที่ความเกรี้ยวกราดขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงเจ้า
ก่อนวันแห่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงมาเหนือเจ้า
จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด บรรดาผู้ถ่อมใจของแผ่นดิน
ผู้ทำตามพระบัญชาของพระองค์
จงเสาะหาความชอบธรรมและแสวงหาความถ่อมใจ
เผื่อบางทีเจ้าจะได้ที่พักพิง
ในวันแห่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า

กล่าวโทษฟีลิสเตีย

กาซาจะถูกทิ้งร้าง
และอัชเคโลนจะถูกปล่อยให้ปรักหักพัง
ยามเที่ยงวันอัชโดดจะถูกกวาดล้างจนว่างเปล่า
และเอโครนถูกถอนราก
ชาวเคเรธีเอ๋ย
วิบัติแก่เจ้าผู้อาศัยอยู่ริมทะเล
คานาอันดินแดนแห่งชาวฟีลิสเตียเอ๋ย
พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวโทษเจ้าว่า
“เราจะทำลายเจ้า
ไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว”
ดินแดนริมทะเลซึ่งชาวเคเรธี[a]อาศัยอยู่
จะเป็นที่สำหรับคนเลี้ยงแกะและเป็นที่สำหรับคอกแกะ
ดินแดนนั้นจะตกเป็นของชนหยิบมือที่เหลือของยูดาห์
ที่นั่นพวกเขาจะพบทุ่งหญ้า
ยามเย็นเขาจะนอนลง
ในบ้านเรือนของอัชเคโลน
พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาจะทรงดูแลเขา
และให้เขาคืนสู่สภาพดีอีกครั้ง[b]

กล่าวโทษโมอับและอัมโมน

“เราได้ยินคำสบประมาทของโมอับ
และคำถากถางของชาวอัมโมน
พวกเขาสบประมาทประชากรของเรา
และข่มขู่เอาดินแดนของพวกเขา”
พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลประกาศว่า
“ฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด
โมอับจะเป็นเหมือนโสโดม
และชาวอัมโมนจะเป็นเหมือนโกโมราห์อย่างแน่นอนฉันนั้น
เป็นแหล่งวัชพืชและแอ่งเกลือ
เป็นแดนทิ้งร้างตลอดไป
ประชากรของเราที่เหลืออยู่จะปล้นพวกเขา
และชนชาติของเราที่รอดชีวิตจะครอบครองดินแดนของพวกเขา”

10 นี่เป็นผลตอบแทนความหยิ่งจองหองของพวกเขา
ตอบแทนที่พวกเขาสบประมาทและเย้ยหยันประชากรของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์
11 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้พวกเขากลัว
เมื่อพระองค์ทรงทำลายพระทั้งปวงของดินแดนนั้น
ประชาชาติต่างๆ ที่อยู่ชายฝั่งทะเลทุกแห่ง
จะนมัสการพระองค์ในดินแดนของตน

กล่าวโทษคูช

12 “ชาวคูช[c]ทั้งหลายเอ๋ย เจ้าก็เช่นกัน
จะถูกประหารด้วยดาบของเรา”

กล่าวโทษอัสซีเรีย

13 พระองค์จะทรงเหยียดพระหัตถ์ออกต่อสู้กับดินแดนฝ่ายเหนือ
และทรงทำลายอัสซีเรีย
ทิ้งกรุงนีนะเวห์ให้ร้างเปล่า
และแห้งแล้งกันดารดั่งทะเลทราย
14 ฝูงแพะแกะและฝูงสัตว์จะอาศัยที่นั่น
รวมทั้งสิงสาราสัตว์ทุกชนิด
นกกระทุง นกเค้า
จะเกาะอยู่ที่ซากเสาของเมืองนั้น
เสียงร้องของมันดังก้องผ่านหน้าต่าง
ตามทางจะมีกองเศษหินเศษปูน
คานไม้สนซีดาร์จะถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง
15 นี่แหละนครเจ้าสำราญ
ซึ่งอยู่มาอย่างปลอดภัย
มันบอกตัวเองว่า
“นี่แหละเรา ไม่มีใครนอกจากเรา”
แล้วมันก็พินาศย่อยยับขนาดไหน
เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า!
คนทั้งปวงที่ผ่านไปมาก็เย้ยหยัน
และเขย่ากำปั้น

Notas al pie

  1. 2:6 ภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
  2. 2:7 หรือจะนำเชลยของพวกเขากลับมา
  3. 2:12 คือ ผู้คนจากตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์