Nova Versão Internacional

Sofonias 1:1-18

1Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuchi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amom, rei de Judá:

A Destruição Vindoura

2“Destruirei1.2 Ou Tornarei a destruir todas as coisas

na face da terra”;

palavra do Senhor.

3“Destruirei tanto os homens quanto os animais;

destruirei as aves do céu e os peixes do mar

e os que causam tropeço

junto com os ímpios1.3 Ou os ímpios terão apenas montões de destroços.

Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra”,

declara o Senhor.

O Castigo de Judá

4“Estenderei a mão contra Judá

e contra todos os habitantes de Jerusalém.

Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal,

os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes,

5aqueles que no alto dos terraços

adoram o exército de estrelas

e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor

e também por Moloque;

6aqueles que se desviam

e deixam de seguir o Senhor,

não o buscam nem o consultam”.

7Calem-se diante do Soberano, o Senhor,

pois o dia do Senhor está próximo.

O Senhor preparou um sacrifício;

consagrou seus convidados.

8No dia do sacrifício do Senhor

castigarei os líderes e os filhos do rei

e todos os que estão vestidos

com roupas estrangeiras.

9Naquele dia, castigarei

todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos1.9 Ver 1Sm 5.5.

e que enchem o templo de seus deuses1.9 Ou de seu senhor

com violência e engano.

10“Naquele dia”, declara o Senhor,

“haverá gritos perto da porta dos Peixes,

lamentos no novo distrito

e estrondos nas colinas.

11Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa1.11 Ou moram no lugar onde se faz argamassa;

todos os seus comerciantes serão completamente destruídos,

todos os que negociam com prata serão arruinados.

12Nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas

e castigarei os complacentes,

que são como vinho envelhecido

deixado com os seus resíduos,

que pensam: ‘O Senhor nada fará,

nem bem nem mal’.

13A riqueza deles será saqueada,

suas casas serão demolidas.

Embora construam novas casas,

nelas não morarão;

plantarão vinhas,

mas o vinho não beberão.

O Grande Dia do Senhor

14“O grande dia do Senhor está próximo;

está próximo e logo vem.

Ouçam! O dia do Senhor será amargo;

até os guerreiros gritarão.

15Aquele dia será um dia de ira,

dia de aflição e angústia,

dia de sofrimento e ruína,

dia de trevas e escuridão,

dia de nuvens e negridão,

16dia de toques de trombeta e gritos de guerra

contra as cidades fortificadas

e contra as torres elevadas.

17Trarei aflição aos homens;

andarão como se fossem cegos,

porque pecaram contra o Senhor.

O sangue deles será derramado como poeira,

e suas entranhas como lixo.

18Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los

no dia da ira do Senhor.

No fogo do seu zelo

o mundo inteiro será consumido,

pois ele dará fim repentino

a todos os que vivem na terra.”

Nouă Traducere În Limba Română

Țefania 1:1-18

1Cuvântul Domnului care a venit la Țefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminența judecății

2„Voi spulbera totul

de pe fața pământului!“ zice Domnul.

3„Voi spulbera oamenii și animalele,

voi spulbera păsările cerului și peștii mării,

pietrele de poticnire și pe cei răi împreună cu ele3 Sensul versului este nesigur. Sau ceea ce i‑au făcut pe cei răi să se poticnească!!

Îi voi nimici pe oameni

de pe fața pământului!“ zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

4„Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda

și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului!

Voi distruge din locul acesta rămășița lui Baal4 Zeul canaanit al fertilității.,

numele preoților idolatri și al preoților,

5pe cei ce se închină pe acoperișuri oștirii cerurilor,

pe cei ce se închină jurând pe Domnul,

dar care jură și pe Moleh5 Ebr.: Malkam, o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniților.,

6pe cei care s‑au abătut de la Domnul

și pe cei care nu‑L mai caută pe Domnul,

nici nu mai întreabă de El!“

7Tăcere înaintea Stăpânului Domn!

Căci ziua Domnului este aproape!

Domnul a pregătit o jertfă,7 Vezi Ier. 46:10; Eze. 39:17.

Și‑a sfințit oaspeții.

8„În ziua jertfei Domnului,

îi voi pedepsi pe prinți

și pe fiii regelui,

și pe toți cei ce poartă

haine străine!

9În ziua aceea, îi voi pedepsi

pe toți cei ce sar peste prag9 Vezi 1 Sam. 5:5.,

care umplu casa stăpânilor lor

cu violență și înșelătorie!

10În ziua aceea, zice Domnul,

se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peștilor,

un geamăt dinspre cartierul cel nou10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a orașului unde locuiau cei înstăriți.

și un mare măcel dinspre dealuri.

11Gemeți, locuitori ai Macteșului11 Lit.: ai Mortarului.,

căci tot poporul Canaanului este distrus,

toți cei ce cântăresc argint sunt nimiciți!

12În vremea aceea, voi cerceta Ierusalimul cu candele

și‑i voi pedepsi pe oamenii care se îngroașă pe drojdiile lor12 Aluzie la vinul care, dacă este lăsat prea mult în sedimentul lui, devine gros. Expresia sugerează indiferența și starea de complacere în păcat.,

pe cei care zic în inima lor:

«Domnul nu va face nici bine,

și nici rău!»

13Averea lor va fi pentru jaf,

iar casele lor vor fi pustiite.

Își vor zidi case,

dar nu vor locui în ele!

Își vor planta vii,

dar nu le vor bea vinul!“

Ziua cea mare a Domnului

14Ziua cea mare a Domnului este aproape;

este aproape și se grăbește să vină!

Vuietul zilei Domnului este amarnic;

la fel este și urletul celui viteaz acolo.

15Ziua aceea va fi o zi a furiei,

o zi a necazului și a strâmtorării,

o zi a pustiirii și a distrugerii,

o zi a întunericului și a negurii,

o zi a norilor și a întunecimii,

16o zi a sunetului de trâmbiță16 Ebr.: șofar, un instrument de suflat făcut din corn de berbec (ebr.: yyobel), care nu avea o funcție muzicală, ci era folosit pentru a transmite anumite semnale în închinare, în adunările publice sau în război. și a strigătului de război

împotriva cetăților fortificate

și a turnurilor înalte!

17„Voi aduce un așa necaz asupra oamenilor,

încât vor bâjbâi ca niște orbi,

căci au păcătuit împotriva Domnului.

Sângele le va fi vărsat ca praful,

iar măruntaiele – ca balega.

18Nici argintul și nici aurul lor

nu vor putea să‑i scape

în ziua furiei Domnului!“

Întreaga țară18 Sau: Întregul pământ. va fi mistuită

de focul geloziei Sale.

Căci El va aduce nimicire, da, groază,

asupra tuturor locuitorilor țării.18 Sau: pământului.