Nova Versão Internacional

Sofonias 1

1Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuchi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amom, rei de Judá:

A Destruição Vindoura

“Destruirei[a] todas as coisas
    na face da terra”;
palavra do Senhor.
“Destruirei tanto os homens
    quanto os animais;
destruirei as aves do céu
    e os peixes do mar,
e os que causam tropeço
    junto com os ímpios[b].
Farei isso quando eu ceifar o homem
    da face da terra”,
declara o Senhor.

O Castigo de Judá

“Estenderei a mão contra Judá
    e contra todos
    os habitantes de Jerusalém.
Eliminarei deste lugar
    o remanescente de Baal,
os nomes dos ministros idólatras
    e dos sacerdotes,
aqueles que no alto dos terraços
    adoram o exército de estrelas,
e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor
    e também por Moloque;
aqueles que se desviam
    e deixam de seguir o Senhor,
não o buscam nem o consultam.
Calem-se diante do Soberano, o Senhor,
    pois o dia do Senhor está próximo.
O Senhor preparou um sacrifício;
    consagrou seus convidados.
No dia do sacrifício do Senhor
    castigarei os líderes e os filhos do rei
e todos os que estão vestidos
    com roupas estrangeiras.
Naquele dia castigarei
    todos os que evitam pisar
    a soleira dos ídolos[c],
e que enchem o templo de seus deuses[d]
    com violência e engano.

10 “Naquele dia”, declara o Senhor,
    “haverá gritos perto da porta dos Peixes,
    lamentos no novo distrito,
    e estrondos nas colinas.
11 Lamentem-se, vocês que moram
    na cidade baixa[e];
todos os seus comerciantes
    serão completamente destruídos,
todos os que negociam com prata
    serão arruinados.
12 Nessa época vasculharei Jerusalém
    com lamparinas
e castigarei os complacentes,
    que são como vinho envelhecido,
    deixado com os seus resíduos,
que pensam: ‘O Senhor nada fará,
    nem bem nem mal’.
13 A riqueza deles será saqueada,
    suas casas serão demolidas.
Embora construam novas casas,
    nelas não morarão;
plantarão vinhas,
    mas o vinho não beberão.

O Grande Dia do Senhor

14 “O grande dia do Senhor
    está próximo;
está próximo e logo vem.
Ouçam! O dia do Senhor será amargo;
    até os guerreiros gritarão.
15 Aquele dia será um dia de ira,
dia de aflição e angústia,
dia de sofrimento e ruína,
dia de trevas e escuridão,
dia de nuvens e negridão,
16 dia de toques de trombeta
    e gritos de guerra
contra as cidades fortificadas
    e contra as torres elevadas.
17 Trarei aflição aos homens;
andarão como se fossem cegos,
    porque pecaram contra o Senhor.
O sangue deles será derramado
    como poeira,
e suas entranhas como lixo.
18 Nem a sua prata nem o seu ouro
    poderão livrá-los
    no dia da ira do Senhor.
No fogo do seu zelo
    o mundo inteiro será consumido,
pois ele dará fim repentino
    a todos os que vivem na terra.”

Notas al pie

 1. 1.2 Ou Tornarei a destruir
 2. 1.3 Ou os ímpios terão apenas montões de destroços
 3. 1.9 Ver 1Sm 5.5.
 4. 1.9 Ou de seu senhor
 5. 1.11 Ou moram no lugar onde se faz argamassa

Nouă Traducere În Limba Română

Ţefania 1

1Cuvântul Domnului care a venit la Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminenţa judecăţii

„Voi spulbera totul
    de pe faţa pământului! zice Domnul.
Voi spulbera oamenii şi animalele,
    voi spulbera păsările cerului
        şi peştii mării,
pietrele de poticnire[a] şi pe cei răi împreună cu ele[b]!
    Îi voi nimici pe oameni de pe faţa pământului! zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda
    şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului!
Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal[c]
    şi numele preoţilor idolatri[d],
pe cei ce se închină pe acoperişuri
    oştirii cerului,
pe cei ce se închină jurând pe Domnul,
    dar care jură şi pe Moleh[e],
pe cei care s-au abătut de la Domnul
    şi pe cei care nu-L mai caută pe Domnul,
        nici nu mai întreabă de El!
Să se facă tăcere înaintea Stăpânului Domn,
    fiindcă ziua Domnului este aproape!
Domnul a pregătit o jertfă[f]
    şi Şi-a pus deoparte oaspeţii.
În ziua jertfei Domnului,
    îi voi pedepsi pe prinţi
        şi pe fiii regelui,
şi pe toţi cei ce poartă
    haine străine!
În ziua aceea îi voi pedepsi
    pe toţi cei ce sar peste prag[g],
care umplu templul zeilor lor[h]
    cu violenţă şi înşelăciune!“

10 „În ziua aceea, zice Domnul,
    se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peştilor,
un urlet dinspre cartierul cel nou[i]
    şi un mare măcel dinspre dealuri.
11 Jeliţi, locuitori ai Macteşului[j],
    căci toţi negustorii sunt distruşi,
        toţi cei ce vând pe[k] argint sunt nimiciţi!
12 În vremea aceea,
    voi răscoli Ierusalimul cu felinare
şi-i voi pedepsi pe cei mulţumiţi[l],
    pe cei ce sunt ca vinul care se îngroaşă pe drojdiile lui[m],
pe cei care zic în inimile lor:
    «Domnul nu va face nici bine,
        dar nu va face nici rău!»
13 Averea lor va fi de jaf,
    iar casele lor vor fi pustiite.
Îşi vor zidi case,
    dar nu vor locui în ele!
Îşi vor planta vii,
    dar nu le vor bea vinul!

Ziua cea mare a Domnului

14 Ziua cea mare a Domnului este aproape;
    este aproape şi se grăbeşte să vină!
Vuietul zilei Domnului este amarnic;
    la fel este şi urletul celui viteaz acolo.
15 Ziua aceea va fi o zi a furiei,
    o zi de necaz şi strâmtorare,
        o zi de pustiire şi distrugere,
o zi de întuneric şi negură,
    o zi cu nori şi întunecime,
16 o zi a trâmbiţei şi a strigătului de război
    împotriva cetăţilor fortificate
        şi a turnurilor înalte!
17 Voi aduce un aşa necaz asupra oamenilor,
    încât vor bâjbâi ca nişte orbi,
        căci au păcătuit împotriva Domnului.
Sângele le va fi vărsat ca praful,
    iar măruntaiele − ca balega.
18 Nici argintul şi nici aurul lor
    nu vor putea să-i scape
        în ziua furiei Domnului!
Întreaga ţară[n] va fi mistuită
    de focul geloziei Sale,
căci El va aduce cu siguranţă o nimicire grabnică
    asupra tuturor locuitorilor ţării[o].“

Notas al pie

 1. Ţefania 1:3 Cu sensul de idoli
 2. Ţefania 1:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: mării / şi lucrurile care i-au făcut pe cei răi să se poticnească; sau: şi îi voi face pe cei răi să se poticnească; sau: mării. / Cei răi vor avea doar un morman de ruine!
 3. Ţefania 1:4 Zeul canaanit al fertilităţii
 4. Ţefania 1:4 LXX; TM: numele preoţilor idolatri şi al preoţilor (posibil ca primul termen să se refere la preoţii păgâni – vezi 2 Regi 23:5 şi Osea 10:5 – iar al doilea, la preoţii apostaţi)
 5. Ţefania 1:5 Ebr.: Malcam (Milcomi), o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniţilor
 6. Ţefania 1:7 Vezi Ier. 46:10; Ezech. 39:17
 7. Ţefania 1:9 Vezi 1 Sam. 5:5
 8. Ţefania 1:9 Lit.: casa stăpânilor lor
 9. Ţefania 1:10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a oraşului unde locuiau cei mai înstăriţi
 10. Ţefania 1:11 Sau: ai târgului, o zonă a Ierusalimului în care locuiau probabil negustorii străini; lit.: ai Mortarului
 11. Ţefania 1:11 Lit.: toţi cei ce cântăresc
 12. Ţefania 1:12 Sau: care se complac (în păcat); sau: care se simt în siguranţă
 13. Ţefania 1:12 Expresia sugerează indiferenţa şi starea de complacere în păcat
 14. Ţefania 1:18 Sau: Întregul pământ
 15. Ţefania 1:18 Sau: pământului