Nova Versão Internacional

Salmos 95

Salmo 95

Venham! Cantemos ao Senhor com alegria!
Aclamemos a Rocha da nossa salvação.
Vamos à presença dele com ações de graças;
vamos aclamá-lo com cânticos de louvor.
Pois o Senhor é o grande Deus,
o grande Rei acima de todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra,
os cumes dos montes lhe pertencem.
Dele também é o mar, pois ele o fez;
as suas mãos formaram a terra seca.

Venham! Adoremos prostrados
    e ajoelhemos diante do Senhor,
    o nosso Criador;
pois ele é o nosso Deus,
e nós somos o povo do seu pastoreio,
o rebanho que ele conduz.

Hoje, se vocês ouvirem a sua voz,
não endureçam o coração, como em Meribá[a],
como aquele dia em Massá[b], no deserto,
onde os seus antepassados me tentaram,
    pondo-me à prova,
apesar de terem visto o que eu fiz.
10 Durante quarenta anos
fiquei irado contra aquela geração e disse:
Eles são um povo de coração ingrato;
não reconheceram os meus caminhos.
11 Por isso jurei na minha ira:
Jamais entrarão no meu descanso.

Notas al pie

  1. 95.8 Meribá significa rebelião.
  2. 95.8 Massá significa provação.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 95

Psalmul 95

Veniţi să strigăm de bucurie către Domnul,
    să strigăm către Stânca mântuirii noastre!
Să ne înfăţişăm înaintea Lui cu laude
    şi să strigăm către El prin cântări!

Căci Domnul este un Dumnezeu mare,
    este un împărat mare, mai presus de toţi zeii!
El ţine în mână adâncimile pământului,
    iar înălţimile munţilor sunt ale Lui.
A Lui este marea, – El a făcut-o –
    iar uscatul, mâinile Lui l-au întocmit.

Veniţi să I ne închinăm, să I ne plecăm înainte,
    să îngenunchem înaintea Domnului, Creatorul nostru!
Căci El este Dumnezeul nostru,
    iar noi suntem poporul păşunii Lui,
        turma mâinii Sale!

„Astăzi dacă auziţi glasul Lui,[a]
    nu vă împietriţi inimile ca la Meriba[b],
        ca în ziua de la Masa[c], în pustie,
când strămoşii voştri M-au pus la încercare
    şi M-au ispitit, deşi Îmi văzuseră lucrările!
10 Timp de patruzeci de ani am fost scârbit de acea generaţie
    şi am zis: «Ei sunt un popor care s-a rătăcit în inima lui
        şi n-au cunoscut căile Mele.»
11 De aceea am jurat în mânia Mea:
    «Nu vor intra în odihna Mea!»“

Notas al pie

  1. Psalmii 95:7 Sau: O, dacă aţi asculta astăzi glasul Său!
  2. Psalmii 95:8 Meriba înseamnă ceartă
  3. Psalmii 95:8 Masa însemnă testare