Nova Versão Internacional

Salmos 83

Salmo 83

Uma canção. Salmo da família de Asafe.

Ó Deus, não te emudeças;
não fiques em silêncio nem te detenhas, ó Deus.
Vê como se agitam os teus inimigos,
como os teus adversários
    te desafiam de cabeça erguida.
Com astúcia conspiram contra o teu povo;
tramam contra aqueles
    que são o teu tesouro.
Eles dizem: “Venham,
    vamos destruí-los como nação,
para que o nome de Israel
    não seja mais lembrado!”

Com um só propósito tramam juntos;
é contra ti que fazem acordo
as tendas de Edom e os ismaelitas,
Moabe e os hagarenos,
Gebal[a], Amom e Amaleque,
a Filístia, com os habitantes de Tiro.
Até a Assíria aliou-se a eles,
e trouxe força aos descendentes de Ló.Pausa

Trata-os como trataste Midiã,
como trataste Sísera e Jabim no rio Quisom,
10 os quais morreram em En-Dor
e se tornaram esterco para a terra.
11 Faze com os seus nobres o que fizeste
    com Orebe e Zeebe,
e com todos os seus príncipes
    o que fizeste com Zeba e Zalmuna,
12 que disseram:
    “Vamos apossar-nos das pastagens de Deus”.

13 Faze-os como folhas secas
    levadas no redemoinho, ó meu Deus,
como palha ao vento.
14 Assim como o fogo consome a floresta
e as chamas incendeiam os montes,
15 persegue-os com o teu vendaval
e aterroriza-os com a tua tempestade.
16 Cobre-lhes de vergonha o rosto
até que busquem o teu nome, Senhor.

17 Sejam eles humilhados e aterrorizados
    para sempre;
pereçam em completa desgraça.
18 Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor,
somente tu, és o Altíssimo sobre toda a terra.

Notas al pie

  1. 83.7 Isto é, Biblos.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 83

Psalmul 83

Un cântec. Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea!
    Să nu taci şi să nu rămâi mut, Dumnezeule!
Iată că duşmanii Tăi vociferează
    şi cei ce Te urăsc îşi ridică fruntea.
Uneltesc împotriva poporului Tău,
    fac planuri împotriva celor ocrotiţi de Tine.
Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam
    şi să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând
    să încheie un legământ împotriva Ta:
corturile Edomului şi ismaeliţii,
    Moabul şi hagareniţii[a],
Ghebal[b], Amon şi Amalek,
    Filistia şi locuitorii Tirului;
de asemenea, li s-a alăturat şi Asiria,
    punându-şi braţul alături de cel al fiilor lui Lot.Sela
Fă-le ca lui Midian,
    ca lui Sisera şi lui Iabin la uedul Chişon,
10 care au fost nimiciţi la En-Dor,
    ajungând bălegar pentru pământ!
11 Nobililor lor fă-le ca lui Oreb şi lui Zeeb,
    iar tuturor prinţilor lor fă-le ca lui Zebah şi lui Ţalmuna,
12 căci ei zic: „Să punem mâna
    pe păşunile lui Dumnezeu!“

13 Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf,
    o pleavă luată de vânt,
14 un foc ce mistuie pădurea,
    o flacără ce aprinde munţii!
15 Aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta
    şi îngrozeşte-i cu vijelia Ta!
16 Umple-le faţa de ruşine,
    ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!
17 Să fie făcuţi de ruşine şi îngroziţi în veci de veci!
    Să fie daţi de ruşine şi să piară!
18 Şi să ştie astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul,
    Tu şi numai Tu eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 83:6 Urmaşi ai lui Agar; sau: hagriţi, urmaşi ai lui Hagri (1 Cron. 11:38; 27:31)
  2. Psalmii 83:7 Biblos