Nova Versão Internacional

Salmos 51

Salmo 51

Para o mestre de música. Salmo de Davi. Escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Bate-Seba.

Tem misericórdia de mim, ó Deus,
    por teu amor;
por tua grande compaixão
    apaga as minhas transgressões.
Lava-me de toda a minha culpa
    e purifica-me do meu pecado.

Pois eu mesmo
    reconheço as minhas transgressões,
e o meu pecado sempre me persegue.
Contra ti, só contra ti, pequei
    e fiz o que tu reprovas,
de modo que justa é a tua sentença
    e tens razão em condenar-me.
Sei que sou pecador desde que nasci,
sim, desde que me concebeu minha mãe.
Sei que desejas a verdade no íntimo;
e no coração me ensinas a sabedoria.

Purifica-me com hissopo, e ficarei puro;
lava-me, e mais branco do que a neve serei.
Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria,
e os ossos que esmagaste exultarão.
Esconde o rosto dos meus pecados
e apaga todas as minhas iniqüidades.

10 Cria em mim um coração puro, ó Deus,
e renova dentro de mim um espírito estável.
11 Não me expulses da tua presença,
nem tires de mim o teu Santo Espírito.
12 Devolve-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me
    com um espírito pronto a obedecer.
13 Então ensinarei os teus caminhos
    aos transgressores,
para que os pecadores se voltem para ti.

14 Livra-me da culpa dos crimes de sangue,
    ó Deus, Deus da minha salvação!
E a minha língua aclamará a tua justiça.
15 Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios,
e a minha boca anunciará o teu louvor.
16 Não te deleitas em sacrifícios
nem te agradas em holocaustos,
    se não eu os traria.
17 Os sacrifícios que agradam a Deus
    são um espírito quebrantado;
um coração quebrantado e contrito,
    ó Deus, não desprezarás.

18 Por tua boa vontade faze Sião prosperar;
ergue os muros de Jerusalém.
19 Então te agradarás dos sacrifícios sinceros,
    das ofertas queimadas e dos holocaustos;
e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 51

Psalmul 51

Pentru dirijor. Un psalm al lui David compus pe vremea când profetul Natan a venit la el, după ce păcătuise cu Batşeba.

Ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta!
    În bunăvoinţa Ta cea mare, şterge nelegiuirile mele!
Spală-mă de vina mea
    şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

Căci îmi cunosc nelegiuirile
    şi păcatul meu stă neîncetat înaintea mea.
Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit
    şi am făcut ceea ce este rău înaintea Ta,
aşa că Tu eşti găsit drept când vorbeşti
    şi eşti fără pată când judeci.
Iată că sunt născut în nelegiuire,
    în păcat m-a zămislit mama mea.
Tu doreşti ca adevărul să fie în adâncurile fiinţei;[a]
    fă-mi deci cunoscută înţelepciunea înăuntrul meu.[b]

Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat,
    spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie şi bucurie,
    iar oasele pe care Tu le-ai zdrobit se vor veseli.
Ascunde-Ţi faţa de păcatele mele,
    şterge toate nelegiuirile mele!

10 Zideşte[c] în mine o inimă curată, Dumnezeule,
    şi pune un duh nou şi statornic înăuntrul meu!
11 Nu mă izgoni din prezenţa Ta
    şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!
12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale;
    sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!

13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă,
    şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14 Dumnezeule, izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat,
    Dumnezeul mântuirii mele,
        şi limba mea va cânta dreptatea Ta!
15 Stăpâne, deschide-mi buzele,
    iar gura mea va vesti lauda Ta!
16 Dacă Ţi-ar fi plăcut jertfele, Ţi-aş fi adus,
    dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
17 Jertfa plăcută lui Dumnezeu[d] este un duh zdrobit;
    Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă frântă şi mâhnită.

18 În bunăvoinţa Ta, fă bine Sionului
    şi construieşte zidurile Ierusalimului!
19 Atunci te vei bucura de jertfe potrivite,
    arderi de tot întregi;
        atunci se vor aduce viţei pe altarul Tău.

Notas al pie

  1. Psalmii 51:6 Sensul frazei în ebraică este nesigur
  2. Psalmii 51:6 Sau: Tu ai dorit … / mi-ai făcut
  3. Psalmii 51:10 În ebraică este folosit verbul a crea, din Gen. 1:1
  4. Psalmii 51:17 Sau: Jertfa mea, Dumnezeule