Nova Versão Internacional

Salmos 50

Salmo 50

Salmo da família de Asafe.

Fala o Senhor, o Deus supremo;
convoca toda a terra, do nascente ao poente.
Desde Sião, perfeita em beleza,
    Deus resplandece.
Nosso Deus vem!
    Certamente não ficará calado!
À sua frente vai um fogo devorador,
e, ao seu redor, uma violenta tempestade.
Ele convoca os altos céus e a terra,
    para o julgamento do seu povo:
“Ajuntem os que me são fiéis,
que, mediante sacrifício,
    fizeram aliança comigo”.
E os céus proclamam a sua justiça,
    pois o próprio Deus é o juiz.Pausa

“Ouça, meu povo, pois eu falarei;
vou testemunhar contra você, Israel,
    eu, que sou Deus, o seu Deus.
Não o acuso pelos seus sacrifícios,
nem pelos holocaustos[a],
    que você sempre me oferece.
Não tenho necessidade
    de nenhum novilho dos seus estábulos,
nem dos bodes dos seus currais,
10 pois todos os animais da floresta são meus,
como são as cabeças de gado
    aos milhares nas colinas.
11 Conheço todas as aves dos montes,
e cuido das criaturas do campo.
12 Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você?
Pois o mundo é meu, e tudo o que nele existe.
13 Acaso como carne de touros
ou bebo sangue de bodes?
14 Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão,
cumpra os seus votos para com o Altíssimo,
15 e clame a mim no dia da angústia;
eu o livrarei, e você me honrará.”

16 Mas ao ímpio Deus diz:

“Que direito você tem de recitar as minhas leis
ou de ficar repetindo a minha aliança?
17 Pois você odeia a minha disciplina
e dá as costas às minhas palavras!
18 Você vê um ladrão, e já se torna seu cúmplice,
e com adúlteros se mistura.
19 Sua boca está cheia de maldade
e a sua língua formula a fraude.
20 Deliberadamente você fala contra o seu irmão
e calunia o filho de sua própria mãe.
21 Ficaria eu calado
    diante de tudo o que você tem feito?
Você pensa que eu sou como você?
Mas agora eu o acusarei diretamente,
    sem omitir coisa alguma.

22 “Considerem isto,
    vocês que se esquecem de Deus;
caso contrário os despedaçarei,
    sem que ninguém os livre.
23 Quem me oferece sua gratidão
    como sacrifício, honra-me,
e eu mostrarei a salvação de Deus
    ao que anda nos meus caminhos”.

Notas al pie

  1. 50.8 Isto é, sacrifícios totalmente queimados; também em 51.16.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 50

Psalmul 50

Un psalm al lui Asaf

Dumnezeu, da Dumnezeu, Domnul,
    El vorbeşte şi cheamă pământul
        de la răsăritul soarelui până la apusul lui!
Din Sion, întruchiparea frumuseţii, străluceşte Dumnezeu!
    Dumnezeul nostru vine şi nu tace;
un foc mistuie înaintea Lui
    şi o furtună se dezlănţuie împrejurul Lui!
El cheamă cerurile de deasupra
    şi pământul, ca să-Şi judece poporul:
„Adunaţi-Mi credincioşii,
    pe cei ce au încheiat legământ cu Mine prin jertfă!“
Cerurile mărturisesc dreptatea Lui,
    căci Dumnezeu este judecătorul.Sela
„Ia aminte, popor al Meu, şi voi vorbi!
    Israele, voi mărturisi împotriva ta:
        Sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău Eu sunt!
Nu pentru jertfele tale te mustru Eu,
    nici pentru arderile de tot care-Mi sunt aduse neîncetat.
Nu voi lua viţei din ograda ta,
    nici ţapi din staulele tale,
10 căci ale Mele sunt toate vieţuitoarele pădurii
    şi vitele de pe o mie de dealuri.
11 Eu cunosc toate înaripatele munţilor,
    şi toate făpturile câmpiei sunt ale Mele!
12 Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,
    căci a Mea este lumea cu tot ce cuprinde ea.
13 Mănânc Eu oare carnea taurilor
    sau beau Eu sângele ţapilor?
14 Adu-I ca jertfă lui Dumnezeu mulţumire
    şi împlineşte-ţi jurămintele faţă de Cel Preaînalt!
15 Cheamă-Mă în ziua necazului;
    Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!“

16 Dumnezeu îi zice însă celui rău:

„Ce tot înşiri tu orânduirile Mele
    şi ai pe buze legământul Meu,
17 când tu urăşti mustrarea
    şi arunci cuvintele Mele înapoia ta?
18 Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el
    şi te însoţeşti cu cei ce comit adulter.
19 Dai drumul gurii la rele,
    limba ta urzeşte înşelăciunea.
20 Vorbeşti împotriva fratelui tău cu care locuieşti
    şi pe fiul mamei tale arunci vina[a].
21 Aşa ai făcut, iar Eu am tăcut.
    Ţi-ai închipuit că sigur Eu sunt ca tine,
        dar te voi mustra şi îţi voi pune totul în faţă[b]!
22 Luaţi aminte la aceste lucruri, voi care Îl uitaţi pe Dumnezeu,
    ca nu cumva să vă sfâşii şi să nu aibă cine să vă scape!

23 Cine aduce mulţumire ca jertfă, acela Mă proslăveşte
    şi celui ce veghează asupra căii lui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu[c]“.

Notas al pie

  1. Psalmii 50:20 Sau: îl bârfeşti
  2. Psalmii 50:21 Lit.: ochi
  3. Psalmii 50:23 Sau: proslăveşte / şi pregăteşte calea prin care îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu