Nova Versão Internacional

Salmos 49

Salmo 49

Para o mestre de música. Salmo dos coraítas.

Ouçam isto vocês, todos os povos;
escutem, todos os que vivem neste mundo,
gente do povo, homens importantes,
ricos e pobres igualmente:
A minha boca falará com sabedoria;
a meditação do meu coração
    trará entendimento.
Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio;
com a harpa exporei o meu enigma:

Por que deverei temer,
    quando vierem dias maus,
quando inimigos traiçoeiros me cercarem,
aqueles que confiam em seus bens
e se gabam de suas muitas riquezas?
Homem algum pode redimir seu irmão
ou pagar a Deus o preço de sua vida,
pois o resgate de uma vida não tem preço.
Não há pagamento que o livre
para que viva para sempre
e não sofra decomposição.
10 Pois todos podem ver que os sábios morrem,
como perecem o tolo e o insensato
e para outros deixam os seus bens.
11 Seus túmulos serão suas moradas
    para sempre,[a]
suas habitações de geração em geração,
ainda que tenham[b] dado seus nomes a terras.

12 O homem, mesmo que muito importante,
    não vive para sempre[c];
é como os animais, que perecem.

13 Este é o destino
    dos que confiam em si mesmos,
e dos seus seguidores,
    que aprovam o que eles dizem.Pausa
14 Como ovelhas,
    estão destinados à sepultura[d],
e a morte lhes servirá de pastor.
Pela manhã os justos triunfarão sobre eles!
A aparência deles se desfará na sepultura,
longe das suas gloriosas mansões.
15 Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura
    e me levará para si.Pausa

16 Não se aborreça quando alguém se enriquece
e aumenta o luxo de sua casa;
17 pois nada levará consigo quando morrer;
não descerá com ele o seu esplendor.
18 Embora em vida ele se parabenize:
“Todos o elogiam, pois você está prosperando”,
19 ele se juntará aos seus antepassados,
    que nunca mais verão a luz.

20 O homem, mesmo que muito importante,
    não tem entendimento;
é como os animais, que perecem.

Notas al pie

  1. 49.11 Conforme a Septuaginta e a Versão Siríaca. O Texto Massorético diz Em seus pensamentos suas casas serão perpétuas.
  2. 49.11 Ou pois eles têm
  3. 49.12 Conforme o Texto Massorético. A Septuaginta e a Versão Siríaca dizem não tem entendimento. Veja o versículo 20.
  4. 49.14 Hebraico: Sheol. Essa palavra também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte; também no final deste versículo e no versículo 15.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 49

Psalm 49

Det är fåfängt att lita på jordisk rikedom

1För körledaren. Av Korachs ättlingar. En psalm.

2Hör, alla folk!

Lyssna, alla världens invånare,

3hög och låg,

rik och fattig.

4Min mun talar visdomsord,

ur mitt innersta kommer förstånd.

5Jag böjer mitt öra till visdomsord,

jag förklarar min gåta till harpospel.

6Varför skulle jag vara rädd i olyckans tid,

när mina bedragares ondska omger mig?

7De litar på sin rikedom

och skryter med hur mycket de äger.

8Men ingen kan betala för någon annans liv,

och ingen kan ge Gud en lösesumma för någon.

9Priset för ett liv är högt,

och ingen betalning är tillräcklig

10för att någon ska få leva för evigt

och komma undan graven.

11Man ser de visa dö,

förgås som dåren och den oförnuftige,

och de lämnar sin rikedom till andra.

12Graven[a] förblir deras hem för evigt,

deras boning generation efter generation,

fastän de har uppkallat sina gods efter sig själva.

13Men människan i all sin rikedom består inte[b],

hon är som djuren som förgås.

14Så går det för dessa som förtröstar på sig själva,

och deras anhängare som bejakar deras tal. Séla

15Som en fårhjord förs de till dödsriket,

och döden är deras herde.

De rättfärdiga ska härska över dem på morgonen.

Deras kroppar förmultnar i graven, borta från härliga boningar.[c]

16Men Gud ska befria mig från dödsrikets grepp,

han ska ta emot mig. Séla

17Bli inte rädd när du ser någon bli rik,

när hans hus blir allt mer praktfullt,

18för när han dör kan han inte ta någonting med sig,

hans härlighet följer inte med honom ner.

19Även om en människa anser sig ha ett välsignat liv,

och din framgång prisas,

20går var och en ändå till sina fäder,

till dem som aldrig mer ser ljuset.

21Men människan i all sin rikedom består inte,

hon är som djuren som förgås.[d]

Notas al pie

  1. 49:12 Egentligen deras inre (tankar), men här följer översättningen Septuaginta m.fl. gamla översättningar, eftersom sammanhanget tyder på graven. De två hebreiska orden liknar varandra och en förväxling kan ha skett i kopieringen av handskrifter. En möjlig översättning är dock: De tänker att deras hem/hus ska bestå för evigt…
  2. 49:13 Enligt Septuaginta m.fl. …är utan förstånd.
  3. 49:15 I den senare hälften av versen är grundtexten mycket svårbegriplig och översättningen blir närmast en översättning av enstaka ord utan någon sammanhängande mening.
  4. 49:21 Se v. 13 med not.