Nova Versão Internacional

Salmos 33

Salmo 33

Cantem de alegria ao Senhor,
    vocês que são justos;
aos que são retos fica bem louvá-lo.
Louvem o Senhor com harpa;
ofereçam-lhe música com lira de dez cordas.
Cantem-lhe uma nova canção;
toquem com habilidade ao aclamá-lo.

Pois a palavra do Senhor é verdadeira;
ele é fiel em tudo o que faz.
Ele ama a justiça e a retidão;
a terra está cheia da bondade do Senhor.

Mediante a palavra do Senhor
    foram feitos os céus,
e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca.
Ele ajunta as águas do mar num só lugar;
das profundezas faz reservatórios.
Toda a terra tema o Senhor;
tremam diante dele
    todos os habitantes do mundo.
Pois ele falou, e tudo se fez;
ele ordenou, e tudo surgiu.
10 O Senhor desfaz os planos das nações
e frustra os propósitos dos povos.
11 Mas os planos do Senhor
    permanecem para sempre,
os propósitos do seu coração,
    por todas as gerações.

12 Como é feliz a nação
    que tem o Senhor como Deus,
o povo que ele escolheu para lhe pertencer!
13 Dos céus olha o Senhor
    e vê toda a humanidade;
14 do seu trono ele observa
    todos os habitantes da terra;
15 ele, que forma o coração de todos,
    que conhece tudo o que fazem.
16 Nenhum rei se salva
    pelo tamanho do seu exército;
nenhum guerreiro escapa por sua grande força.
17 O cavalo é vã esperança de vitória;
    apesar da sua grande força, é incapaz de salvar.
18 Mas o Senhor protege aqueles que o temem,
    aqueles que firmam a esperança no seu amor,
19 para livrá-los da morte e garantir-lhes vida,
    mesmo em tempos de fome.

20 Nossa esperança está no Senhor;
ele é o nosso auxílio e a nossa proteção.
21 Nele se alegra o nosso coração,
pois confiamos no seu santo nome.
22 Esteja sobre nós o teu amor, Senhor,
    como está em ti a nossa esperança.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 33

Psalmul 33

Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Domnul,
    căci lauda se potriveşte celor integri!
Lăudaţi-L pe Domnul din liră,
    cântaţi-I din harfa cu zece corzi!
Cântaţi-I un cântec nou,
    sunaţi frumos din corzi şi strigaţi de bucurie!

Cuvântul Domnului este drept
    şi toate lucrările Lui mărturisesc despre credincioşia Sa.
El iubeşte dreptatea şi judecata;
    îndurarea Domnului umple pământul.
Cerurile au fost întocmite prin Cuvântul Domnului
    şi toată oştirea lor – prin suflarea gurii Sale.
El strânge apele mării într-o grămadă,
    pune adâncurile[a] în cămări.

Să se teamă de Domnul, toţi cei de pe pământ!
    Să le fie frică de El, tuturor locuitorilor lumii!
Căci El zice şi ce zice ia fiinţă!
    El porunceşte şi ce porunceşte rămâne în picioare!
10 Domnul împiedică hotărârile neamurilor
    şi zădărniceşte planurile popoarelor,
11 dar hotărârile Domnului rămân pe vecie,
    şi planurile inimii Sale dăinuiesc din generaţie în generaţie.

12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
    poporul pe care Şi l-a ales drept moştenire!
13 Domnul priveşte din ceruri,
    se uită la toţi fiii oamenilor.
14 Din lăcaşul Locuinţei Sale,
    El priveşte spre toţi locuitorii pământului.
15 El, Care a întocmit sufletul tuturor,
    ia aminte la toate faptele acestora.

16 Regele nu este izbăvit prin mărimea oştirii lui,
    nici războinicul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.
17 Calul este o nădejde zadarnică pentru eliberare
    şi toată vlaga lui nu poate izbăvi.
18 Iată că ochiul Domnului veghează asupra celor ce se tem de El
    şi asupra celor ce nădăjduiesc în îndurarea Sa,
19 ca să le scape sufletul de la moarte
    şi să-i ţină în viaţă în mijlocul foametei.

20 Sufletele noastre tânjesc după Domnul!
    El este ajutorul şi scutul nostru,
21 căci în El se bucură inimile noastre,
    fiindcă ne încredem în Numele Lui cel sfânt!
22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,
    pe măsura nădejdii noastre în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 33:7 Cu referire la apele adânci