Nova Versão Internacional

Salmos 26

Salmo 26

Davídico.

Faze-me justiça, Senhor,
    pois tenho vivido com integridade.
Tenho confiado no Senhor, sem vacilar.
Sonda-me, Senhor, e prova-me,
examina o meu coração e a minha mente;
pois o teu amor está sempre diante de mim,
e continuamente sigo a tua verdade.
Não me associo com homens falsos,
nem ando com hipócritas;
detesto o ajuntamento dos malfeitores,
e não me assento com os ímpios.
Lavo as mãos na inocência,
e do teu altar, Senhor, me aproximo
cantando hinos de gratidão
    e falando de todas as tuas maravilhas.
Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação,
    onde a tua glória habita.

Não me dês o destino dos pecadores,
nem o fim dos assassinos;
10 suas mãos executam planos perversos,
praticam suborno abertamente.

11 Mas eu vivo com integridade;
livra-me e tem misericórdia de mim.
12 Os meus pés estão firmes na retidão;
na grande assembléia bendirei o Senhor.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 26

Psalmul 26

Al lui David

Doamne, dezvinovăţeşte-mă,
    căci umblu în integritate!
Mă încred în Domnul
    fără şovăire.
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,
    curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!
Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei
    şi umblu neîncetat în adevărul Tău.
Nu mă aşez laolaltă cu bărbaţii înşelători,
    şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.
Urăsc adunarea răufăcătorilor
    şi nu mă aşez laolaltă cu cei răi.
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie
    şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să fac să răsune mulţumirea
    şi să povestesc toate minunile Tale.
Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti
    şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!

Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi,
    nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,
10 pe ale căror mâini este nelegiuire
    şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Cât despre mine, eu umblu în integritate!
    Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!
12 Piciorul meu stă pe loc drept.
    Voi binecuvânta pe Domnul în adunări!