Nova Versão Internacional

Salmos 25

Salmo 25[a]

Davídico.

A ti, Senhor, elevo a minha alma.
Em ti confio, ó meu Deus.
Não deixes que eu seja humilhado,
nem que os meus inimigos triunfem sobre mim!
Nenhum dos que esperam em ti
    ficará decepcionado;
decepcionados ficarão
    aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente.

Mostra-me, Senhor, os teus caminhos,
ensina-me as tuas veredas;
guia-me com a tua verdade e ensina-me,
    pois tu és Deus, meu Salvador,
e a minha esperança está em ti o tempo todo.
Lembra-te, Senhor,
    da tua compaixão e da tua misericórdia,
    que tens mostrado desde a antigüidade.
Não te lembres dos pecados e transgressões
    da minha juventude;
conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim,
    pois tu, Senhor, és bom.

Bom e justo é o Senhor;
por isso mostra o caminho aos pecadores.
Conduz os humildes na justiça
e lhes ensina o seu caminho.
10 Todos os caminhos do Senhor
    são amor e fidelidade
para com os que cumprem
    os preceitos da sua aliança.
11 Por amor do teu nome, Senhor,
perdoa o meu pecado, que é tão grande!
12 Quem é o homem que teme o Senhor?
Ele o instruirá no caminho que deve seguir.
13 Viverá em prosperidade,
e os seus descendentes herdarão a terra.
14 O Senhor confia os seus segredos
    aos que o temem,
e os leva a conhecer a sua aliança.
15 Os meus olhos estão sempre voltados
    para o Senhor,
pois só ele tira os meus pés da armadilha.

16 Volta-te para mim e tem misericórdia de mim,
    pois estou só e aflito.
17 As angústias do meu coração se multiplicaram;
    liberta-me da minha aflição.
18 Olha para a minha tribulação
    e o meu sofrimento,
e perdoa todos os meus pecados.
19 Vê como aumentaram os meus inimigos
    e com que fúria me odeiam!
20 Guarda a minha vida e livra-me!
Não me deixes decepcionado,
    pois eu me refugio em ti.
21 Que a integridade e a retidão me protejam,
porque a minha esperança está em ti.

22 Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições!

Notas al pie

  1. Salmos 25:1 O salmo 25 é um poema organizado em ordem alfabética, no hebraico.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 25

Psalmul 25[a]

Al lui David

Doamne, la Tine îmi înalţ sufletul!
    Dumnezeul meu, în Tine mă încred:
să nu fiu dat de ruşine!
    Să nu se bucure duşmanii mei de mine!
Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine,
    ci de ruşine vor fi făcuţi cei ce Îţi sunt necredincioşi fără motiv.

Fă-mi cunoscute căile Tale, Doamne,
    învaţă-mă cărările Tale!
Călăuzeşte-mă în adevărul Tău, învaţă-mă,
    căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele!
        În Tine nădăjduiesc toată ziua.
Adu-Ţi aminte, Doamne, de mila şi de îndurarea Ta,
    căci acestea sunt veşnice!
Nu-Ţi aduce aminte de păcatele din tinereţea mea, nici de greşelile mele,
    ci adu-Ţi aminte de mine după îndurarea Ta,
        pentru bunătatea Ta, Doamne!

Domnul este bun şi drept;
    de aceea le dă învăţătură celor păcătoşi pe cale.
El îi îndrumă pe cei smeriţi în ceea ce este drept
    şi îi învaţă pe cei smeriţi calea Lui.
10 Toate cărările Domnului sunt îndurare şi adevăr
    pentru cei ce păzesc legământul şi mărturiile Lui.
11 Doamne, din pricina Numelui Tău,
    iartă-mi vina, căci mare este!
12 Cine se teme de Domnul?
    Aceluia El îi arată ce cale să aleagă.
13 El va locui în fericire,
    iar urmaşii lui vor moşteni ţara.
14 Sfatul[b] Domnului este pentru cei ce se tem de El,
    iar legământul Lui le dă învăţătură.
15 Către Domnul îmi îndrept totdeauna privirea,
    căci El îmi scoate picioarele din laţ.

16 Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine,
    căci sunt singur şi necăjit!
17 Necazurile inimii mele s-au înmulţit;
    izbăveşte-mă din nenorocirile mele!
18 Uită-te la năpasta şi la necazul meu
    şi iartă toate păcatele mele!
19 Ia aminte la duşmanii mei, căci se înmulţesc,
    şi la înverşunata ură cu care mă urăsc.
20 Păzeşte-mi sufletul şi izbăveşte-mă,
    nu mă lăsa de batjocură, căci mă încred în Tine!
21 Integritatea şi nevinovăţia să mă ocrotească,
    căci nădăjduiesc în Tine!

22 Dumnezeule, răscumpără pe Israel
    din toate necazurile lui!

Notas al pie

  1. Psalmii 25:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 25:14 Sau: prietenia