Nova Versão Internacional

Salmos 130

Salmo 130

Cântico de Peregrinação.

Das profundezas clamo a ti, Senhor;
ouve, Senhor, a minha voz!
Estejam atentos os teus ouvidos
    às minhas súplicas!

Se tu, Soberano Senhor,
    registrasses os pecados, quem escaparia?
Mas contigo está o perdão
    para que sejas temido.

Espero no Senhor com todo o meu ser,
e na sua palavra ponho a minha esperança.
Espero pelo Senhor
    mais do que as sentinelas pela manhã;
sim, mais do que as sentinelas
    esperam pela manhã!

Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel,
pois no Senhor há amor leal
    e plena redenção.
Ele próprio redimirá Israel
    de todas as suas culpas.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 130

Psalmul 130

Un cântec de pelerinaj

Din adâncuri strig, Doamne!
    Stăpâne, ascultă glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte
    la glasul cererii mele!

Dacă Tu, Stăpâne, ai păstra aducerea aminte a vinii noastre,
    cine ar putea sta în picioare?
Dar la Tine este iertarea,
    ca astfel să fii de temut.

Aştept pe Domnul.
    Sufletul meu aşteaptă
        şi nădăjduieşte în Cuvântul Lui.
Sufletul meu Îl aşteaptă pe Stăpânul
    mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa,
        da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Israele, nădăjduieşte în Domnul,
    căci îndurarea este a Domnului
        şi la El găsim belşug de răscumpărare!
El îl răscumpără pe Israel
    din toate vinovăţiile sale.