Nova Versão Internacional

Salmos 124

Salmo 124

Cântico de Peregrinação. Davídico.

Se o Senhor não estivesse do nosso lado;
    que Israel o repita:
Se o Senhor não estivesse do nosso lado
    quando os inimigos nos atacaram,
eles já nos teriam engolido vivos,
    quando se enfureceram contra nós;
as águas nos teriam arrastado
    e as torrentes nos teriam afogado;
sim, as águas violentas nos teriam afogado!

Bendito seja o Senhor,
    que não nos entregou para sermos dilacerados
    pelos dentes deles.
Como um pássaro escapamos
    da armadilha do caçador;
a armadilha foi quebrada,
    e nós escapamos.
O nosso socorro está no nome do Senhor,
    que fez os céus e a terra.

Het Boek

Psalmen 124

1Een bedevaartslied van David.

Laat Israël het volgende zeggen:
was de Here niet steeds bij ons?
Was de Here niet steeds bij ons,
toen wij werden aangevallen door vreemde mensen?
Zij hadden ons wel levend kunnen verslinden,
toen zij in hun woede op ons afkwamen.
Wij hadden kunnen verdrinken in een woeste rivier.
Het kolkende water had zich dan boven ons gesloten.
Maar prijs de Here!
Hij liet dat niet toe.
Dankzij Hem kregen zij ons niet te pakken.
Wij ontkwamen,
zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger.
De valstrik is kapot
en wij zijn ontsnapt.
Wij vinden hulp bij de Here.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.