Nova Versão Internacional

Salmos 121

Salmo 121

Cântico de Peregrinação.

Levanto os meus olhos para os montes
    e pergunto:
De onde me vem o socorro?
O meu socorro vem do Senhor,
    que fez os céus e a terra.

Ele não permitirá que você tropece;
o seu protetor se manterá alerta,
sim, o protetor de Israel não dormirá;
ele está sempre alerta!

O Senhor é o seu protetor;
    como sombra que o protege,
ele está à sua direita.
De dia o sol não o ferirá,
nem a lua, de noite.

O Senhor o protegerá de todo o mal,
protegerá a sua vida.
O Senhor protegerá a sua saída
    e a sua chegada,
desde agora e para sempre.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 121

Psalmul 121

Un cântec de pelerinaj

Îmi voi ridica ochii spre munţi:
    de unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul meu vine de la Domnul,
    Care a făcut cerurile şi pământul.

El nu va lăsa să ţi se clatine piciorul,
    Păzitorul tău nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme,
    Păzitorul lui Israel.

Domnul este păzitorul tău,
    Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
Soarele nu te va bate în timpul zilei,
    nici luna – în timpul nopţii.

Domnul te va păzi de tot ce este rău;
    El îţi va păzi sufletul.
Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
    de acum şi până în veac!