Nova Versão Internacional

Salmos 117

Salmo 117

Louvem o Senhor, todas as nações;
    exaltem-no, todos os povos!
Porque imenso é o seu amor leal por nós,
    e a fidelidade do Senhor dura para sempre.

Aleluia!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 117

Psalmul 117

Lăudaţi-L pe Domnul, toate neamurile!
    Daţi-I laudă, toate popoarele!
Căci măreaţă Îi este îndurarea faţă de noi
    şi credincioşia Domnului este veşnică.

Lăudaţi-L pe Domnul!