Nova Versão Internacional

Salmos 115

Salmo 115

Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós,
    mas sim ao teu nome,
por teu amor e por tua fidelidade!

Por que perguntam as nações:
    “Onde está o Deus deles?”
O nosso Deus está nos céus,
e pode fazer tudo o que lhe agrada.
Os ídolos deles, de prata e ouro,
são feitos por mãos humanas.
Têm boca, mas não podem falar,
olhos, mas não podem ver;
têm ouvidos, mas não podem ouvir,
nariz, mas não podem sentir cheiro;
têm mãos, mas nada podem apalpar,
pés, mas não podem andar;
e não emitem som algum com a garganta.
Tornem-se como eles aqueles que os fazem
    e todos os que neles confiam.

Confie no Senhor, ó Israel!
    Ele é o seu socorro e o seu escudo.
10 Confiem no Senhor, sacerdotes!
    Ele é o seu socorro e o seu escudo.
11 Vocês que temem o Senhor,
    confiem no Senhor!
Ele é o seu socorro e o seu escudo.

12 O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará;
    abençoará os israelitas,
    abençoará os sacerdotes,
13 abençoará os que temem o Senhor,
    do menor ao maior.
14 Que o Senhor os multiplique,
    vocês e os seus filhos.
15 Sejam vocês abençoados pelo Senhor,
    que fez os céus e a terra.

16 Os mais altos céus pertencem ao Senhor,
mas a terra ele a confiou ao homem.
17 Os mortos não louvam o Senhor,
tampouco nenhum dos que descem ao silêncio.
18 Mas nós bendiremos o Senhor,
    desde agora e para sempre!

Aleluia!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 115

Psalmul 115

Nu nouă, Doamne, nu nouă,
    ci Numelui Tău să-i fie adusă slava,
        pentru îndurarea şi credincioşia Ta!
Pentru ce să zică neamurile:
    „Unde le este Dumnezeul?“
Dumnezeul nostru însă este în ceruri
    şi face tot ce vrea.
Idolii lor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
Ei au gură, dar nu vorbesc,
    au ochi, dar nu văd,
au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu pot mirosi,
au mâini, dar nu pot pipăi,
    au picioare, dar nu pot umbla cu ele,
        iar din gâtlej nu pot scoate nici un sunet.
Ca ei sunt cei care-i fac
    şi toţi cei care se încred în ei.

Israele, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
10 Casă a lui Aaron, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
11 Cei temători de Domnul, încredeţi-vă în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lor!

12 Domnul Îşi aduce aminte de noi şi dă binecuvântare:
    El binecuvântează casa lui Israel,
        binecuvântează casa lui Aaron,
13 îi binecuvântează pe cei ce se tem de Domnul,
    de la cei mici până la cei mari.

14 Să vă înmulţească Domnul,
    pe voi şi pe fiii voştri!
15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.

16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului,
    dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
17 Nu morţii Îi dau laudă Domnului,
    nici cei care s-au pogorât în tăcere,
18 ci noi Îl vom binecuvânta pe Domnul,
    de acum şi până în veci.

Lăudaţi-L pe Domnul!