Nova Versão Internacional

Salmos 112

Salmo 112[a]

Aleluia!

Como é feliz o homem que teme o Senhor
e tem grande prazer em seus mandamentos!
Seus descendentes serão poderosos na terra,
serão uma geração abençoada,
    de homens íntegros.
Grande riqueza há em sua casa,
e a sua justiça dura para sempre.
A luz raia nas trevas para o íntegro,
para quem é misericordioso[b],
    compassivo e justo.

Feliz é o homem
    que empresta com generosidade
e que com honestidade conduz os seus negócios.
O justo jamais será abalado;
para sempre se lembrarão dele.
Não temerá más notícias;
seu coração está firme, confiante no Senhor.
O seu coração está seguro e nada temerá.
No final, verá a derrota dos seus adversários.
Reparte generosamente com os pobres;
a sua justiça dura para sempre;
seu poder[c] será exaltado em honra.

10 O ímpio o vê e fica irado,
    range os dentes e definha.
O desejo dos ímpios se frustrará.

Notas al pie

  1. Salmos 112:1 O salmo 112 é um poema organizado em ordem alfabética, no hebraico.
  2. 112.4 Ou pois o Senhor é misericordioso
  3. 112.9 Hebraico: chifre.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 112

Psalmul 112[a]

Lăudaţi-L pe Domnul!

Ferice de omul care se teme de Domnul
    şi care găseşte o mare plăcere în poruncile Lui!

Urmaşii[b] lui vor fi puternici în ţară;
    neamul celor integri va fi binecuvântat.
Bogăţie şi belşug sunt în casa lui,
    iar dreptatea sa dăinuieşte pentru totdeauna.
O lumină străluceşte în întuneric pentru cei integri,
    pentru cel ce este îndurător, milostiv şi drept.[c]
Îi merge bine omului care îşi face milă împrumutând
    şi care îşi chiverniseşte lucrurile potrivit cu dreptatea.
Niciodată nu se va clătina.
    Cel drept va fi amintit întotdeauna.
El nu se teme de veşti rele,
    căci inima lui este tare şi se încrede în Domnul.
Inima lui este tare şi nu se teme;
    el îşi va vedea împlinită dorinţa faţă de duşmanii săi.
A împărţit şi a dăruit celor nevoiaşi;
    dreptatea lui rămâne pentru totdeauna,
        iar puterea[d] îi va fi înălţată cu onoare[e].

10 Cel rău vede aceasta şi se mânie,
    scrâşneşte din dinţi şi leşină;
        dorinţele celor răi tot neîmplinite rămân.

Notas al pie

  1. Psalmii 112:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 112:2 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  3. Psalmii 112:4 Sau: integri, / căci El [Domnul] este îndurător, milostiv şi drept.
  4. Psalmii 112:9 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea
  5. Psalmii 112:9 Sau: cu slavă