Nova Versão Internacional

Salmos 105

Salmo 105

Dêem graças ao Senhor,
proclamem o seu nome;
divulguem os seus feitos entre as nações.
Cantem para ele e louvem-no;
relatem todas as suas maravilhas.
Gloriem-se no seu santo nome;
alegre-se o coração dos
    que buscam o Senhor.
Recorram ao Senhor e ao seu poder;
busquem sempre a sua presença.
Lembrem-se das maravilhas que ele fez,
dos seus prodígios
    e das sentenças de juízo que pronunciou,
ó descendentes de Abraão, seu servo,
ó filhos de Jacó, seus escolhidos.

Ele é o Senhor, o nosso Deus;
seus decretos são para toda a terra.
Ele se lembra para sempre da sua aliança,
por mil gerações, da palavra que ordenou,
da aliança que fez com Abraão,
do juramento que fez a Isaque.
10 Ele o confirmou como decreto a Jacó,
a Israel como aliança eterna, quando disse:
11 “Darei a você a terra de Canaã,
    a herança que lhe pertence”.

12 Quando ainda eram poucos,
um punhado de peregrinos na terra,
13 e vagueavam de nação em nação,
de um reino a outro,
14 ele não permitiu que ninguém os oprimisse,
mas a favor deles repreendeu reis, dizendo:
15 “Não toquem nos meus ungidos;
    não maltratem os meus profetas”.

16 Ele mandou vir fome sobre a terra
    e destruiu todo o seu sustento;
17 mas enviou um homem adiante deles,
    José, que foi vendido como escravo.
18 Machucaram-lhe os pés com correntes
    e com ferros prenderam-lhe o pescoço,
19 até cumprir-se a sua predição
    e a palavra do Senhor confirmar o que dissera.
20 O rei mandou soltá-lo,
    o governante dos povos o libertou.
21 Ele o constituiu senhor de seu palácio
    e administrador de todos os seus bens,
22 para instruir os seus oficiais como desejasse
    e ensinar a sabedoria às autoridades do rei.

23 Então Israel foi para o Egito,
Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cam.
24 Deus fez proliferar o seu povo,
tornou-o mais poderoso
    do que os seus adversários,
25 e mudou o coração deles
para que odiassem o seu povo,
para que tramassem contra os seus servos.
26 Então enviou seu servo Moisés,
e Arão, a quem tinha escolhido,
27 por meio dos quais realizou
    os seus sinais miraculosos
e as suas maravilhas na terra de Cam.
28 Ele enviou trevas, e houve trevas,
e eles não se rebelaram[a] contra as suas palavras.
29 Ele transformou as águas deles em sangue,
causando a morte dos seus peixes.
30 A terra deles ficou infestada de rãs,
até mesmo os aposentos reais.
31 Ele ordenou, e enxames de moscas e piolhos[b]
    invadiram o território deles.
32 Deu-lhes granizo, em vez de chuva,
e raios flamejantes por toda a sua terra;
33 arrasou as suas videiras e figueiras
e destruiu as árvores do seu território.
34 Ordenou, e vieram enxames de gafanhotos,
    gafanhotos inumeráveis,
35 e devoraram toda a vegetação daquela terra,
e consumiram tudo o que a lavoura produziu.
36 Depois matou todos os primogênitos
    da terra deles,
todas as primícias da sua virilidade.

37 Ele tirou de lá Israel,
    que saiu cheio de prata e ouro.
Não havia em suas tribos quem fraquejasse.
38 Os egípcios alegraram-se quando eles saíram,
pois estavam com verdadeiro pavor
    dos israelitas.
39 Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra,
e fogo para iluminar a noite.
40 Pediram, e ele enviou codornizes,
e saciou-os com pão do céu.
41 Ele fendeu a rocha, e jorrou água,
que escorreu como um rio pelo deserto.
42 Pois ele se lembrou da santa promessa
    que fizera ao seu servo Abraão.
43 Fez o seu povo sair cheio de júbilo,
e os seus escolhidos, com cânticos alegres.
44 Deu-lhes as terras das nações,
e eles tomaram posse
    do fruto do trabalho de outros povos,
45 para que obedecessem aos seus decretos
    e guardassem as suas leis.

Aleluia!

Notas al pie

  1. 105.28 A Septuaginta e a Versão Siríaca dizem mas eles se rebelaram.
  2. 105.31 Ou mosquitos

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 105

Psalmul 105

Mulţumiţi Domnului, chemaţi Numele Lui!
    Faceţi cunoscute printre popoare isprăvile Lui!
Cântaţi-I, cântaţi în cinstea Lui,
    vestiţi toate minunile Lui!
Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!
    Să se bucure inima celor ce-L caută pe Domnul!
Căutaţi pe Domnul şi puterea Lui,
    căutaţi întotdeauna faţa Lui!
Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,
    de semnele Sale şi de judecăţile rostite de gura Sa,
urmaşi ai robului Său Avraam,
    fii ai lui Iacov, aleşii Lui!

El este Domnul, Dumnezeul nostru,
    şi judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
El Îşi aduce aminte mereu de legământul Lui,
    de cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,
de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam,
    de jurământul Lui către Isaac,
10 pe care l-a întărit faţă de Iacov printr-o hotărâre
    şi faţă de Israel – printr-un legământ veşnic,
11 spunând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului,
    ca parte a moştenirii voastre.“

12 Pe atunci erau doar câţiva bărbaţi
    – puţini la număr – şi erau peregrini în ţară;
13 călătoreau de la un neam la altul,
    de la un regat la altul.
14 El nu a îngăduit nici unui om să-i asuprească
    şi a mustrat regi din pricina lor:
15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei
    şi nu-i vătămaţi pe profeţii Mei!“

16 A chemat foametea peste ţară
    şi a distrus orice provizie de hrană[a].
17 Trimisese înaintea lor un om,
    pe Iosif, care a fost vândut ca sclav.
18 I-au strâns picioarele în lanţuri,
    iar gâtul i-a fost pus în fiare,
19 până a venit vremea să se împlinească cuvintele Lui,
    să se dovedească Cuvântul Domnului faţă de el.
20 Atunci regele a trimis să-l dezlege
    şi conducătorul popoarelor – să-l elibereze.
21 L-a pus stăpân peste casa lui
    şi conducător peste toate proprietăţile lui,
22 ca să-i lege după bunu-i plac pe prinţii lui
    şi să-i înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23 Atunci Israel a venit în Egipt,
    Iacov a locuit ca străin în ţara lui Ham.
24 Dumnezeu Şi-a înmulţit poporul foarte mult
    şi i-a făcut mai tari decât pe duşmanii lor.
25 Acestora le-a schimbat inima, ca să-I urască poporul
    şi să se poarte mişeleşte cu slujitorii Săi.
26 L-a trimis pe Moise, robul Său,
    şi pe Aaron pe care-l alesese.
27 Ei au înfăptuit printre duşmani semnele Lui
    şi au făcut minuni în ţara lui Ham.
28 A trimis întunericul şi s-a făcut beznă;
    Moise şi Aaron nu s-au răzvrătit împotriva cuvintelor Lui.
29 Le-a prefăcut apa în sânge
    şi le-a omorât peştii.
30 Ţara lor a mişunat de broaşte,
    care au ajuns până şi în odăile palatelor lor.
31 Când a grăit El, au sosit roiuri de muşte
    şi păduchi în tot ţinutul lor.
32 Le-a prefăcut ploile în grindină
    şi în flăcări de foc ce au căzut peste ţara lor.
33 Le-a lovit viile şi smochinii
    şi le-a rupt copacii din teritoriul lor.
34 Când a grăit El, au sosit roiuri de lăcuste[b],
    lăcuste[c] fără număr,
35 care le-au devorat toată verdeaţa din ţară,
    toate roadele pământului lor.
36 I-a lovit pe întâii născuţi din ţara lor,
    pârga puterii lor.

37 El i-a scos pe israeliţi de acolo cu argint şi cu aur
    şi n-a fost unul din seminţiile Lui care să şovăiască.
38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor,
    căci îi îngroziseră.

39 El a întins un nor ca să le fie învelitoare
    şi un foc ca să le dea lumină noaptea.
40 Au cerut, iar El le-a trimis prepeliţe
    şi cu pâine din cer i-a săturat.
41 A despicat stânca şi a curs apă;
    prin pustii au curs râuri.

42 Şi aceasta pentru că Şi-a amintit de promisiunea Sa cea sfântă,
    făcută lui Avraam, robul Său.
43 El Şi-a scos poporul cu bucurie,
    Şi-a scos aleşii cu strigăte de veselie.
44 Le-a dat teritoriile neamurilor
    şi au moştenit rodul trudei noroadelor,
45 ca să păzească hotărârile Lui
    şi să trăiască după învăţăturile[d] Lui.

    Lăudaţi-L pe Domnul![e]

Notas al pie

  1. Psalmii 105:16 Lit.: A frânt orice toiag al pâinii
  2. Psalmii 105:34 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh (a înmulţi). Este asociat în general cu plaga a opta şi desemnează probabil lăcustele migratoare
  3. Psalmii 105:34 Corespondentul modern al termenului ebraic este nesigur
  4. Psalmii 105:45 Sau: să împlinească legile
  5. Psalmii 105:45 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în Psalmi