Nova Versão Internacional

Provérbios 1

Propósito

1Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel.

Eles ajudarão a experimentar
    a sabedoria e a disciplina;
a compreender as palavras
    que dão entendimento;
a viver com disciplina e sensatez,
    fazendo o que é justo, direito e correto;
ajudarão a dar prudência
    aos inexperientes
e conhecimento e bom senso aos jovens.
Se o sábio lhes der ouvidos,
    aumentará seu conhecimento,
e quem tem discernimento
    obterá orientação
para compreender provérbios e parábolas,
    ditados e enigmas dos sábios.

O temor do Senhor
    é o princípio[a] do conhecimento,
mas os insensatos desprezam
    a sabedoria e a disciplina.

Advertências da Sabedoria

Ouça, meu filho, a instrução de seu pai
    e não despreze o ensino de sua mãe.
Eles serão um enfeite para a sua cabeça,
    um adorno para o seu pescoço.

10 Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo,
    não ceda!
11 Se disserem: “Venha conosco;
fiquemos de tocaia para matar alguém,
vamos divertir-nos armando emboscada
    contra quem de nada suspeita!
12 Vamos engoli-los vivos,
    como a sepultura[b] engole os mortos;
vamos destruí-los inteiros,
    como são destruídos
    os que descem à cova;
13 acharemos todo tipo de objetos valiosos
e encheremos as nossas casas
    com o que roubarmos;
14 junte-se ao nosso bando;
dividiremos em partes iguais
    tudo o que conseguirmos!”
15 Meu filho,
    não vá pela vereda dessa gente!
Afaste os pés do caminho que eles seguem,
16 pois os pés deles correm para fazer o mal,
estão sempre prontos
    para derramar sangue.
17 Assim como é inútil
    estender a rede se as aves o observam,
18 também esses homens não percebem
    que fazem tocaia contra a própria vida;
armam emboscadas contra eles mesmos!
19 Tal é o caminho de todos os gananciosos;
    quem assim procede a si mesmo se destrói.

Convite à Sabedoria

20 A sabedoria clama em alta voz nas ruas,
ergue a voz nas praças públicas;
21 nas esquinas das ruas barulhentas[c]
    ela clama,
nas portas da cidade faz o seu discurso:

22 “Até quando vocês, inexperientes,
    irão contentar-se
    com a sua inexperiência?
Vocês, zombadores,
até quando terão prazer na zombaria?
E vocês, tolos,
até quando desprezarão o conhecimento?
23 Se acatarem a minha repreensão,
    eu lhes darei um espírito de sabedoria
e lhes revelarei os meus pensamentos.
24 Vocês, porém, rejeitaram o meu convite;
ninguém se importou
    quando estendi minha mão!
25 Visto que desprezaram totalmente
    o meu conselho
e não quiseram aceitar a minha repreensão,
26 eu, de minha parte,
    vou rir-me da sua desgraça;
zombarei quando o que temem
    se abater sobre vocês,
27 quando aquilo que temem
    abater-se sobre vocês
    como uma tempestade,
quando a desgraça os atingir
    como um vendaval,
quando a angústia e a dor os dominarem.

28 “Então vocês me chamarão,
    mas não responderei;
procurarão por mim,
    mas não me encontrarão.
29 Visto que desprezaram o conhecimento
    e recusaram o temor do Senhor,
30 não quiseram aceitar o meu conselho
    e fizeram pouco caso da minha advertência,
31 comerão do fruto da sua conduta
    e se fartarão de suas próprias maquinações.
32 Pois a inconstância dos inexperientes
    os matará,
e a falsa segurança dos tolos os destruirá;
33 mas quem me ouvir viverá em segurança
e estará tranqüilo, sem temer nenhum mal”.

Notas al pie

  1. 1.7 Ou a chave; também em 9.10.
  2. 1.12 Hebraico: Sheol. Essa palavra também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte; também em 5.5; 7.27 e 9.18.
  3. 1.21 A Septuaginta diz no alto dos muros.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 1

Prolog: scopul şi tema cărţii

1Proverbele lui Solomon, fiul lui David, regele lui Israel,

pentru a cunoaşte înţelepciunea şi învăţătura,
    pentru a înţelege cuvintele cunoaşterii,
pentru a primi îndrumare în ce priveşte chibzuinţa,
    dreptatea, judecata şi nepărtinirea
pentru a da agerime[a] celui neştiutor[b],
    iar tânărului – cunoştinţă şi prudenţă,
pentru ca cel înţelept să asculte şi să-şi sporească cunoaşterea,
    iar cel cu discernământ să primească îndrumare
pentru a înţelege un proverb sau o pildă,
    pentru a pricepe cuvintele şi ghicitorile înţelepţilor.

Frica de Domnul este începutul cunoaşterii,
    dar nebunii[c] dispreţuiesc înţelepciunea şi disciplinarea.

Îndemnuri la a căuta înţelepciunea

Avertizare împotriva ispitirii

Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău
    şi nu părăsi îndrumarea mamei tale.
Căci ele vor fi o cunună graţioasă pe capul tău
    şi un colier în jurul gâtului tău.

10 Fiul meu, dacă nişte păcătoşi vor să te ademenească
    nu te lăsa înduplecat de ei.
11 Dacă-ţi vor spune: „Vino cu noi!
    Haidem să stăm la pândă ca să vărsăm sânge,
        să întindem fără motiv curse celui nevinovat!
12 Haidem să-i înghiţim de vii ca Locuinţa Morţilor[d]
    şi întregi ca pe cei ce se coboară în groapă!
13 Vom câştiga tot felul de lucruri scumpe
    şi ne vom umple casele cu pradă.
14 Pune partea ta cu noi
    şi vom avea o pungă împreună!“
15 Fiul meu, să nu mergi împreună cu ei,
    abate-ţi piciorul de pe căile lor,
16 căci picioarele lor aleargă spre rău
    şi se grăbesc să verse sânge.
17 Este însă atât de zadarnic să se arunce plasa
    în văzul tuturor păsărilor!
18 Căci aceştia îşi pândesc însăşi viaţa lor,
    îşi întind curse înseşi sufletelor lor.

19 Aceasta este soarta tuturor celor ce umblă după câştig necinstit;
    el curmă viaţa celor ce şi-l însuşesc.

Chemarea înţelepciunii şi consecinţele respingerii ei

20 Înţelepciunea strigă pe străzi,
    îşi înalţă glasul în locuri publice,
21 strigă acolo unde e zarva mai mare[e],
    la porţile cetăţii îşi rosteşte cuvintele:

22 „Nesăbuiţilor, până când veţi iubi prostia?
    Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura
        şi vor urî proştii cunoaşterea?
23 Dacă v-aţi întoarce la mustrarea mea,
    aş revărsa duhul meu peste voi
        şi v-aş dezvălui cuvintele mele.
24 Dar pentru că mă respingeţi când vă chem,
    iar când îmi întind mâna, nimeni nu ia seama,
25 pentru că ignoraţi toate sfaturile mele
    şi nu primiţi mustrările mele,
26 de aceea şi eu voi râde când vă va lovi dezastrul,
    îmi voi bate joc de voi când groaza vă va ajunge,
27 când spaima vă va cuprinde ca o furtună
    şi nenorocirea va veni ca o rafală de vânt,
        când necazul şi suferinţa vă vor copleşi.

28 Atunci mă vor chema dar nu voi răspunde,
    mă vor căuta dar nu mă vor găsi.
29 Pentru că au urât cunoştinţa
    şi n-au ales frica de Domnul,
30 pentru că n-au acceptat sfaturile mele
    şi au dispreţuit toate mustrările mele,
31 de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor
    şi se vor sătura cu roada planurilor lor.
32 Căci încăpăţânarea îi ucide pe cei nesăbuiţi
    şi mulţumirea de sine îi distruge pe cei proşti;
33 dar cel ce mă ascultă va locui în siguranţă,
    va trăi liniştit, fără să-l apuce groaza de vreun rău.“

Notas al pie

  1. Proverbe 1:4 Sau: prudenţă
  2. Proverbe 1:4 Sau: celui nesăbuit. Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experienţă; peste tot în carte
  3. Proverbe 1:7 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici şi aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral
  4. Proverbe 1:12 Ebr: Şeol; peste tot în carte
  5. Proverbe 1:21 TM; LXX: strigă de pe ziduri