Nova Versão Internacional

Obadias

O Julgamento de Edom

Visão de Obadias. Assim diz o Soberano,

o Senhor, a respeito de Edom:

Nós ouvimos uma mensagem do Senhor.
Um mensageiro foi enviado às nações para
    dizer:
“Levantem-se! Vamos atacar Edom!”

“Veja! Eu tornarei você pequeno entre as
    nações.
Será completamente desprezado!
A arrogância do seu coração o tem
    enganado,
você que vive nas cavidades das rochas[a]
    e constrói sua morada no alto dos montes;
você que diz a si mesmo: ‘Quem pode me
    derrubar?’
Ainda que você suba tão alto como a águia
    e faça o seu ninho entre as estrelas,
dali eu o derrubarei”, declara o Senhor.
“Se ladrões o atacassem,
    saqueadores no meio da noite
— como você está destruído! —
    não roubariam apenas quanto achassem
    suficiente?
Se os que colhem uvas chegassem a você,
    não deixariam para trás pelo menos
    alguns cachos?
Entretanto, como Esaú foi saqueado!
Como foram pilhados
    os seus tesouros ocultos!
Empurram você para as fronteiras
    todos os seus aliados;
enganam você e o sobrepujarão
    os seus melhores amigos;
aqueles que comem com você
    lhe armam ciladas”.
E Esaú não percebe nada!

“Naquele dia”, declara o Senhor,
    “destruirei os sábios de Edom,
e os mestres dos montes de Esaú.
Então os seus guerreiros, ó Temã,
    ficarão apavorados,
e serão eliminados todos os homens
    dos montes de Esaú.
10 Por causa da violenta matança
    que você fez contra o seu irmão
    Jacó,
você será coberto de vergonha
    e eliminado para sempre.
11 No dia em que você ficou por perto,
    quando estrangeiros roubaram
    os bens dele,
e estranhos entraram por suas portas
    e lançaram sortes sobre Jerusalém,
você fez exatamente como eles.
12 Você não devia ter olhado
    com satisfação
    o dia da desgraça de seu irmão;
nem ter se alegrado
    com a destruição do povo de
    Judá;
não devia ter falado com arrogância
    no dia da sua aflição.
13 Não devia ter entrado pelas portas
    do meu povo
    no dia da sua calamidade;
nem devia ter ficado alegre
    com o sofrimento dele
    no dia da sua ruína;
nem ter roubado a riqueza dele
    no dia da sua desgraça.
14 Não devia ter esperado
    nas encruzilhadas,
para matar os que conseguiram escapar;
nem ter entregado os sobreviventes
    no dia da sua aflição.

15 “Pois o dia do Senhor está próximo
    para todas as nações.
Como você fez, assim lhe será feito.
A maldade que você praticou
    recairá sobre você.
16 Assim como vocês beberam
    do meu castigo
    no meu santo monte,
também todas as nações[b]
    beberão sem parar.
Beberão até o fim,
    e serão como se nunca tivessem
    existido.
17 Mas no monte Sião estarão os que
    escaparam;
ele será santo
e a descendência de Jacó
    possuirá a sua herança.
18 A descendência de Jacó será um fogo,
    e a de José uma chama;
a descendência de Esaú será a palha.
    Eles a incendiarão e a consumirão.
Não haverá sobreviventes
    da descendência de Esaú”,
declara o Senhor.

19 Os do Neguebe se apossarão
    dos montes de Esaú,
e os da Sefelá[c] ocuparão
    a terra dos filisteus.
Eles tomarão posse dos campos
    de Efraim e de Samaria,
e Benjamim se apossará de Gileade.
20 Os israelitas exilados se apossarão
    do território dos cananeus
    até Sarepta;
os exilados de Jerusalém
    que estão em Sefarade
ocuparão as cidades do Neguebe.
21 Os vencedores subirão ao[d] monte Sião
    para governar a montanha de Esaú.
E o reino será do Senhor.

Notas al pie

 1. 3 Ou de Selá
 2. 16 Muitos manuscritos do Texto Massorético dizem todas as nações ao redor.
 3. 19 Pequena faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas.
 4. 21 Ou do

Nouă Traducere În Limba Română

Obadia

Viziunea lui Obadia.

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Edom:

Judecată împotriva Edomului

(Noi am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
        „Ridicaţi-vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“)

„Iată, te voi face mic între neamuri!
    Vei fi foarte dispreţuit!
Aroganţa inimii tale te-a înşelat,
    pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii[a],
        care ai locuinţa pe înălţimi,
pe tine care zici în inima ta:
    «Cine mă va doborî la pământ?»
Chiar dacă te-ai înălţa precum vulturul
    şi ţi-ai aşeza cuibul între stele,
        şi de acolo te voi doborî! zice Domnul.
Dacă ar intra la tine nişte hoţi,
    nişte prădători, în timpul nopţii,
(o, cum vei fi de distrus!),
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
O, cât de răvăşit va fi Esau
    şi cât de răscolite vor fi comorile lui ascunse!
Toţi cei cu care ai făcut legământ te vor izgoni până la hotar,
    iar prietenii tăi de încredere te vor înşela şi te vor birui.
Cei ce mănâncă din pâinea ta îţi vor întinde o cursă[b]
    de care nu-ţi vei da seama.[c]

În ziua aceea, zice Domnul,
    oare nu-i voi distruge Eu pe înţelepţii Edomului
        şi priceperea din muntele lui Esau?
Vitejii tăi, Temane[d], vor fi îngroziţi,
    astfel că toţi cei din muntele lui Esau
        vor fi ucişi în măcel.

Motivul condamnării Edomului

10 Din cauza violenţei faţă de fratele tău Iacov
    vei fi acoperit de ruşine,
        vei fi distrus pentru totdeauna.
11 În ziua în care ai stat deoparte,
    în ziua în care străinii îi luau averea,
atunci când necunoscuţii intrau pe porţile lui
    şi trăgeau la sorţi pentru Ierusalim,
        ai fost şi tu ca unul dintre ei!
12 N-ar fi trebuit să priveşti mulţumit la fratele tău
    în ziua nenorocirii lui,
nici să te bucuri de urmaşii lui Iuda
    în ziua nimicirii lor
şi nici să te lauzi
    în ziua strâmtorării lor!
13 N-ar fi trebuit să intri pe porţile poporului Meu
    în ziua nenorocirii lui,
nici să priveşti mulţumit la necazul acestuia
    în ziua nenorocirii sale
şi nici să pui mâna pe averea sa
    în ziua nenorocirii lui!
14 N-ar fi trebuit să stai la răspântii
    pentru a-i ucide pe fugarii lui,
nici să-i predai supravieţuitorii
    în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15 Căci ziua Domnului este aproape
    pentru toate neamurile!
Cum ai făcut, aşa ţi se va face,
    şi faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!
16 După cum voi aţi băut cupa mâniei[e] pe muntele Meu cel sfânt,
    tot aşa o vor bea necurmat toate neamurile.
Vor bea, vor înghiţi
    şi vor fi ca şi când n-ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17 Dar pe muntele Sion va fi izbăvirea!
    El va fi sfânt,
iar cei din Casa lui Iacov
    îşi vor lua iarăşi în stăpânire proprietăţile[f]!
18 Casa lui Iacov va fi un foc,
    iar Casa lui Iosif – o flacără.
Casa lui Esau va fi o mirişte
    pe care o vor aprinde şi o vor mistui,
şi nu va mai rămâne nici un supravieţuitor
    al Casei lui Esau,
        căci Domnul a vorbit!

19 Cei din Neghev[g] vor lua în stăpânire
    muntele lui Esau,
iar cei din zona deluroasă[h] vor lua în stăpânire
    ţara filistenilor!
Ei vor lua stăpânire ţinutul lui Efraim şi ţinutul Samariei,
    iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!
20 Oastea[i] aceasta de exilaţi israeliţi care sunt în Canaan
    vor lua în stăpânire ţara până la Sarepta,[j]
iar exilaţii Ierusalimului, care sunt în Sefarad,
    vor lua în stăpânire cetăţile din Neghev!
21 Izbăvitorii[k] se vor sui pe muntele Sion
    ca să judece muntele lui Esau.
        Şi Împărăţia va fi a Domnului!“

Notas al pie

 1. Obadia 1:3 Sau: de la Sela, capitala Edomului
 2. Obadia 1:7 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
 3. Obadia 1:7 Sau: cursă, zicând: / Nu ştie nimic!
 4. Obadia 1:9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom
 5. Obadia 1:16 Vezi Ier. 25:15-29
 6. Obadia 1:17 TM; LXX, Siriacă, Tg, VUL: Iacov / vor stăpâni peste cei ce i-au stăpânit
 7. Obadia 1:19 Ţinutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Şeba şi Kadeş-Barnea; şi în 1:20
 8. Obadia 1:19 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 9. Obadia 1:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
 10. Obadia 1:20 Sau: israeliţi / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta; sau: Exilaţii din aceste posesiuni (lit.: fortăreţe) aparţinând israeliţilor / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta
 11. Obadia 1:21 TM; LXX, Siriacă: Cei izbăviţi