Nova Versão Internacional

Miqueias 1:1-16

1A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá; visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém:

2Ouçam, todos os povos;

prestem atenção, ó terra e todos os que nela habitam;

que o Senhor, o Soberano,

do seu santo templo testemunhe contra vocês.

O Julgamento de Samaria e de Jerusalém

3Vejam! O Senhor já está saindo da sua habitação;

ele desce e pisa os lugares altos da terra.

4Debaixo dele os montes se derretem

como cera diante do fogo,

e os vales racham ao meio,

como que rasgados pelas águas

que descem velozes encosta abaixo.

5Tudo por causa da transgressão de Jacó,

dos pecados da nação de Israel.

Qual é a transgressão de Jacó?

Acaso não é Samaria?

Qual é o altar idólatra de Judá?

Acaso não é Jerusalém?

6“Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto,

um lugar para plantação de vinhas;

atirarei as suas pedras no vale

e porei a descoberto os seus alicerces.

7Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas

e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo;

destruirei todas as suas imagens.

Visto que o que ela ajuntou foi como ganho da prostituição,

como salário de prostituição tornará a ser usado.”

O Lamento do Profeta

8Por causa disso chorarei e lamentarei;

andarei descalço e nu.

Uivarei como um chacal e gemerei

como um filhote de coruja.

9Pois a ferida de Samaria é incurável

e chegou a Judá.

O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo,

até a própria Jerusalém!

10Não contem isso em Gate

e não chorem.

Habitantes de Bete-Ofra1.10 Bete-Ofra significa casa de poeira.,

revolvam-se no pó.

11Saiam nus e cobertos de vergonha,

vocês que moram em Safir1.11 Safir significa agradável..

Os habitantes de Zaanã1.11 Zaanã assemelha-se à palavra que se traduz por sairão.

não sairão de sua cidade.

Bete-Ezel está em prantos;

foi-lhe tirada a proteção.

12Os que vivem em Marote1.12 Marote assemelha-se à palavra Mara, que significa amarga. se contorcem de dor

aguardando alívio,

porque a desgraça veio da parte do Senhor

até as portas de Jerusalém.

13Habitantes de Laquis1.13 Laquis assemelha-se à palavra lareques, que se traduz por junta ou parelha.,

atrelem aos carros as parelhas de cavalos.

Vocês foram o início do pecado da cidade1.13 Hebraico: filha. de Sião,

pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês.

14Por isso vocês darão presentes de despedida

a Moresete-Gate.

A cidade de Aczibe1.14 Aczibe significa engano. se revelará enganosa

aos reis de Israel.

15Trarei um conquistador contra vocês que vivem em Maressa1.15 Maressa assemelha-se à palavra que se traduz por conquistador..

A glória de Israel irá a Adulão.

16Rapem a cabeça em pranto por causa dos filhos

nos quais vocês tanto se alegram;

fiquem calvos como a águia,

pois eles serão tirados de vocês

e levados para o exílio.

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1:1-16

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreșet, în zilele lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda1 Mica a fost contemporan cu profeții Isaia și Osea (vezi primul verset din fiecare carte). – ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim:

2Ascultați, toate popoarele!

Să ia aminte pământul și tot ce este pe el!

Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,

Stăpânul – din Templul Său cel sfânt2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3.!

Judecată împotriva Samariei și a Ierusalimului

3Iată, Domnul iese din Lăcașul Lui;

El coboară și pășește pe înălțimile pământului!

4Munții se topesc sub El

și văile se despică

precum ceara înaintea focului

și ca apele care țâșnesc printre versanți.

5Toate acestea sunt din cauza fărădelegii lui Iacov,

din cauza păcatelor Casei lui Israel!

Care este fărădelegea lui Iacov?

Oare nu Samaria?

Care sunt înălțimile5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul. Iudeei?

Oare nu Ierusalimul?

6„Voi preface Samaria într‑un morman de pietre pe câmp,

în plantații pentru viță.

Îi voi prăvăli în vale pietrele

și‑i voi dezveli temeliile.

7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,

tot câștigul ei va fi ars în foc

și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;

căci din plată de prostituată i‑a adunat

și în plată de prostituată se vor preface.“

Plânset și tânguire

8Din cauza aceasta voi jeli și voi geme,

voi umbla desculț și gol,

voi scoate strigăte precum șacalii

și voi boci ca struții.

9Căci rana ei este de nevindecat;

ea s‑a întins până în Iuda,

a ajuns până la poarta poporului meu,

până la Ierusalim.

10Nu spuneți în Gat10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de știre.,

nu plângeți deloc!

Tăvăliți‑vă în țărână,

la Bet‑Leafra10 Bet‑Leafra înseamnă Casa țărânei.!

11Treci, locuitoare a Șafirului11 Șafir înseamnă plăcut(ă).,

goală și plină de rușine!

Locuitoarea Țaananului11 Țaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieși.

nu îndrăznește să iasă!

Bet‑Ețelul este în jale;

sprijinul lui a fost luat de la voi!11 Bet‑Ețel înseamnă Casa apropiată (vecină).

12Locuitoarea Marotului12 Marot înseamnă Cele amare. tânjește

după vremuri mai bune,

căci a coborât nenorocirea din partea Domnului

până la poarta Ierusalimului.

13Înhamă‑ți caii la carul de luptă,

locuitoare a Lachișului13 Lachiș sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiți la atelaj.!

Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire

pentru fiica Sionului,

căci în tine au fost găsite

fărădelegile lui Israel.

14De aceea vei da daruri de despărțire14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească.

lui Moreșet‑Gat!

Casele din Aczib vor fi o amăgire14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire.

pentru regii lui Israel!

15Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,

locuitor din Mareșa!15 Mareșa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor.

Slava lui Israel

va veni la Adulam.

16Rade‑te și tunde‑te

din cauza fiilor tăi, care erau bucuria ta;

lărgește‑ți pleșuvia precum vulturul,

căci vor pleca de la tine în captivitate!