Nova Versão Internacional

Filipenses 2

A Humildade Cristã

1Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,

que, embora sendo Deus[a],
    não considerou
que o ser igual a Deus
    era algo a que devia apegar-se;
mas esvaziou-se a si mesmo,
    vindo a ser servo[b],
tornando-se semelhante
    aos homens.
E, sendo encontrado
    em forma[c] humana,
humilhou-se a si mesmo
    e foi obediente até a morte,
    e morte de cruz!
Por isso Deus o exaltou
    à mais alta posição
e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
10 para que ao nome de Jesus
    se dobre todo joelho,
nos céus, na terra
    e debaixo da terra,
11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
    para a glória de Deus Pai.

Brilhando como Estrelas

12 Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, 13 pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele.

14 Façam tudo sem queixas nem discussões, 15 para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, 16 retendo firmemente a palavra[d] da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. 17 Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida[e] sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. 18 Estejam vocês também alegres, e regozijem-se comigo.

Timóteo e Epafrodito

19 Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. 20 Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, 21 pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. 22 Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. 23 Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, 24 confiando no Senhor que em breve também poderei ir.

25 Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. 26 Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. 27 De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. 28 Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. 29 E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, 30 porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar.

Notas al pie

  1. 2.6 Ou existindo na forma de Deus
  2. 2.7 Ou assumindo a forma de escravo
  3. 2.8 Ou figura
  4. 2.16 Ou firmando-se na palavra
  5. 2.17 Veja Nm 28.7.

Slovo na cestu

Filipským 2

Výzva k jednotě a lásce

1Znamená pro vás něco napomenutí ve jménu Kristovu? Má pro vás význam, že nás Duch Boží vzájemně spojuje? Záleží vám na mé upřímné lásce? Pak tedy buďte svorní, mějte se rádi, usilujte o jednotu a jednomyslnost. Ničím jiným mi neuděláte větší radost. Nebuďte laskaví a jednomyslní jen z vypočítavosti, nechtějte sklízet vděčnost a uznání, ale přejte je jiným. Nemyslete jen na sebe a na vlastní blaho, spíš přemýšlejte, jak prospět jiným.

Osvojte si smýšlení Ježíše Krista:

Ač sám byl Bůh,
    nedomáhal se božských nároků,
odložil svou slávu a moc,
stal se člověkem     a dokonce přijal úděl otroka.
Poslušně šel cestou ponížení až k potupné smrti:
    popravili ho na kříži jako zločince.
Ale právě proto ho Bůh nade všechno povýšil
    a dal mu takovou slávu,
10-11 aby se před jeho jménem každé stvoření v úctě sklonilo a uznalo, že je Pánem všeho.

K věčnému životu je třeba Boží síla a vlastní chtění

12 Moji drazí, dokud jsem byl u vás, vždycky jste dbali mých slov. Tím spíše teď, když mezi vámi být nemohu, úzkostlivě se snažte, abyste získali věčný život. 13 Bůh, jenž ve vás působí, k tomu povzbudí vaši vůli a dá vám sílu proměnit ji v činy.

14 Všechno, co činíte, dělejte bez reptání a pochybností. 15-16 Tím dokážete čistotu svého srdce a mezi zkaženými a převrácenými se osvědčíte jako ryzí Boží děti. Buďte svému okolí světlem. Až se Kristus zase objeví – jak budu šťasten, že jsem se nenamáhal zbytečně. 17 I kdybych měl své poslání zpečetit vlastní krví, 18 raduji se z toho a také vy se můžete radovat se mnou.

Ocenění práce spolupracovníků

19 Věřím, že mi Pán brzo umožní poslat k vám Timotea, abych se potěšil zprávami o vás. 20 Jinak tu nemám nikoho, kdo by měl o vás tak upřímný zájem. 21 Všichni myslí spíš na svůj vlastní prospěch než na zájmy Kristovy. 22 Ale Timotea jste už poznali, když mi ve službě Boží věci pomáhal jako vlastní syn. 23 Jakmile bude o mně rozhodnuto, pošlu ho hned k vám. 24 Mám ale ke Kristu důvěru, že brzo přijdu i já sám.

25 Rozhodl jsem se však poslat k vám zpátky Epafrodita. Jeho služby byly pro mne velmi cenné. V práci i boji mi stál po boku jako bratr. 26 Ale teď se mu přece jen silně zastesklo po domově, zvlášť když uslyšel, že jste se dověděli o jeho nemoci. 27 Měl už opravdu namále, ale Bůh se nad ním slitoval. Také mne tím ušetřil další velké rány. 28 Vypravil jsem ho nazpět co nejrychleji, aby vás osobně uklidnil a zbavil mne tím velké starosti. 29 Buďte k němu milí jako k bratrovi. Takových lidí si važte. 30 Vždyť pro Kristovo dílo dal v sázku vlastní život a ve snaze nahradit mi vás všechny by byl se málem uštval k smrti.