Nova Versão Internacional

2 Timóteo 2:1-26

1Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. 3Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. 4Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. 5Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. 6O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. 7Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo.

8Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, 9pelo qual sofro e até estou preso como criminoso; contudo a palavra de Deus não está presa. 10Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna.

11Esta palavra é digna de confiança:

Se morremos com ele,

com ele também viveremos;

12se perseveramos,

com ele também reinaremos.

Se o negamos,

ele também nos negará;

13se somos infiéis,

ele permanece fiel,

pois não pode negar-se a si mesmo.

O Obreiro Aprovado por Deus

14Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras; isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. 15Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 16Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 17O ensino deles alastra-se como câncer2.17 Grego: gangrena.; entre eles estão Himeneu e Fileto. 18Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim a alguns pervertem a fé. 19Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: “O Senhor conhece quem lhe pertence”2.19 Nm 16.5 e “afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor”.

20Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro; alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. 21Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra.

22Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. 23Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. 24Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. 25Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, 26para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do Diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade.

Słowo Życia

2 Tymoteusza 2:1-26

Bądź mocny

1Tymoteuszu, mój synu, niech łaska, którą okazał ci Chrystus Jezus, będzie dla ciebie źródłem siły. 2Wszystko to, co słyszałeś ode mnie w obecności wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy z kolei będą potrafili nauczać innych. 3Jako dobry żołnierz Chrystusa, bądź gotowy na to, że—podobnie jak mnie—spotkają cię cierpienia. 4Żołnierze starają się wykonywać rozkazy dowódcy, to jest ich najważniejszy cel i nie zajmują się niczym, co mogłoby im w tym przeszkodzić. 5Również sportowcy, walczący na stadionie, przestrzegają ustalonych zasad, ich celem jest bowiem zdobycie nagrody. 6Podobnie rolnicy, ciężko pracujący w polu, jako pierwsi korzystają z zebranych plonów. 7Dobrze przemyśl te słowa, a Pan pomoże ci wszystko zrozumieć.

8Zawsze pamiętaj o Jezusie Chrystusie, który pochodzi z rodu króla Dawida i który zmartwychwstał. To On jest treścią dobrej nowiny, którą głoszę. 9Z jej powodu teraz cierpię, siedzę bowiem w więzieniu i jestem traktowany jak jakiś groźny przestępca, ale Słowa Bożego nie da się zamknąć za kratami! 10Dlatego jestem gotów dalej znosić cierpienia, aby tylko wybrani przez Boga zostali zbawieni przez Chrystusa i dostąpili wiecznej chwały.

11Oto prawda, której w pełni można zaufać:

Jeśli z Panem umarliśmy,

będziemy z Nim żyć.

12Jeśli dla Niego cierpimy,

będziemy z Nim królować.

Jeśli się Go wyprzemy,

i On się nas wyprze.

13Jeśli jednak nie jesteśmy Mu wierni,

On, mimo to, pozostaje wierny,

bo nie może zaprzeć się samego siebie.

Unikaj bezsensownych dyskusji

14Biorąc Boga na świadka, przypominaj te prawdy wszystkim wierzącym, aby nie spierali się już o znaczenie poszczególnych słów. Takie bezsensowne dyskusje do niczego bowiem nie prowadzą, przynoszą jedynie szkodę tym, którzy się im przysłuchują. 15Staraj się, aby Bóg uznał cię za wzorowego pracownika, który właściwie naucza ludzi prawdy. 16Unikaj zaś pustych, bezsensownych rozmów, które coraz bardziej odciągają ludzi od Boga. 17Takie bezwartościowe dyskusje przypominają zaraźliwą chorobę. Ulegli jej już Hymenajos i Filetos, 18którzy odeszli od prawdy, głosząc, że zmartwychwstanie już nastąpiło. W ten sposób podkopują wiarę niektórych ludzi.

19Boża prawda jest jednak jak niewzruszony fundament, opatrzony napisem: „Pan zna tych, którzy do Niego należą” oraz „Każdy, kto się przyznaje do Pana, musi porzucić zło”.

20W bogatym domu znajdują się naczynia ze złota i srebra, ale także z drewna i gliny. Te pierwsze są odświętne, drugie zaś—przeznaczone do codziennego użytku. 21Jeśli ktoś oczyści się z wszelkiego zła, będzie jak to odświętne naczynie, lśniąco czyste, bardzo przydatne dla Pana i gotowe służyć Mu zawsze, gdy zaistnieje taka potrzeba.

22Tymoteuszu, nie ulegaj złym pragnieniom, przez które wielu innych młodych ludzi popada w grzech. Zabiegaj raczej o prawość, wiarę, miłość, pokój i współdziałaj z tymi, którzy mają czyste serca i oddają chwałę Panu. 23Unikaj natomiast pustych i bezsensownych dyskusji, prowadzących jedynie do konfliktów. 24Ten, kto pracuje dla Pana, nie powinien wdawać się w kłótnie z ludźmi, ale okazywać wszystkim serdeczność i cierpliwość. Powinien również nauczać innych 25i w łagodny sposób zwracać uwagę tym, którzy się sprzeciwiają prawdzie. Być może Bóg sprawi kiedyś, że opamiętają się i przyjmą prawdę, 26a wtedy wyrwą się z pułapki diabła, który teraz zmusza ich do wykonywania jego woli.