Nova Versão Internacional

1 João 5:1-21

A Fé no Filho de Deus

1Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. 2Assim sabemos que amamos os filhos de Deus: amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. 3Porque nisto consiste o amor a Deus: em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 4O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 5Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.

6Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo: não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 7Há três que dão testemunho: 8o Espírito,5.7,8 Alguns manuscritos da Vulgata dizem testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. 8 E há três que testificam na terra: o Espírito, (isto não consta em nenhum manuscrito grego anterior ao século doze). a água e o sangue; e os três são unânimes. 9Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. 10Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. 11E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. 12Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.

Observações Finais

13Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 14Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. 15E, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos.

16Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte; não estou dizendo que se deva orar por este. 17Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte.

18Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado5.18 Grego: não peca.; aquele que nasceu de Deus o protege5.18 Ou a si mesmo se protege, e o Maligno não o atinge. 19Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do Maligno. 20Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o Verdadeiro. E nós estamos naquele que é o Verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.

21Filhinhos, guardem-se dos ídolos.

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 5:1-21

Credința în Fiul lui Dumnezeu

1Oricine crede că Isus este Cristosul este născut din Dumnezeu și oricine Îl iubește pe Cel Ce a născut îl iubește și pe cel născut din El. 2Prin aceasta știm că‑i iubim pe copiii lui Dumnezeu: prin faptul că Îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. 3Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu: să păzim poruncile Lui. Iar poruncile Lui nu sunt grele, 4pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și aceasta este ceea ce aduce victoria, aceasta este ceea ce învinge lumea: credința noastră. 5Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?!

6Acesta este Cel Ce a venit prin apă și sânge: Isus Cristos. Nu doar în apă, ci în apă și în sânge. Și Duhul este Cel Ce mărturisește, pentru că Duhul este adevărul. 7Căci trei sunt cei ce mărturisesc: 8Duhul7-8 Unele mss târzii conțin: Căci trei sunt cei ce mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. 8 Și trei sunt cei ce mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și sângele. Este important de menționat că această variantă textuală este întâlnită doar în nouă mss târzii (sec. X–XVIII d.Cr.), patru dintre ele incluzând‑o în notițele marginale, nu în textul principal., apa și sângele; iar cei trei sunt una în mărturisirea lor. 9Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, fiindcă aceasta este mărturia lui Dumnezeu, pe care El a făcut‑o cu privire la Fiul Său. 10Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturia în el. Cel ce nu‑L crede pe Dumnezeu, L‑a făcut mincinos, pentru că n‑a crezut în mărturia pe care a făcut‑o Dumnezeu cu privire la Fiul Său. 11Și mărturia este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viață veșnică, și această viață este în Fiul Său. 12Cel care Îl are pe Fiul, are viața; cel care nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața.

Epilog

13V‑am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cei care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. 14Și aceasta este îndrăzneala pe care o avem la El: dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 15Iar dacă știm că ne ascultă cu privire la orice Îi cerem, știm că avem lucrurile pe care le‑am cerut de la El.

16Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să ceară, și Dumnezeu îi va da aceluia viață – vorbesc despre cei al căror păcat nu duce la moarte. Există păcat care duce la moarte; nu cu privire la acela spun să se roage. 17Orice nedreptate este păcat, dar este păcat care nu duce la moarte17 Aici Ioan este consecvent cu învățătura din evanghelii referitoare la păcatul de neiertat, echivalat de unii exegeți cu împietrirea în necredință. Deși topica pare incomodă, s‑a încercat păstrarea elementelor din frază pentru a reda faptul că Ioan nu interzice rugăciunea pentru cel împietrit, iar sensul frazei ne dă de înțeles că nici nu o recomandă în mod special..

18Știm că oricine este născut din Dumnezeu, nu trăiește în păcat, ci Acela Care este născut din Dumnezeu îl păzește18 Sensul propoziției în greacă este nesigur. Sau ci pe acela care este născut din Dumnezeu, El îl păzește., iar cel rău nu se atinge de el. 19Știm că suntem din Dumnezeu și că lumea întreagă zace în cel rău. 20Și știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne‑a dat pricepere ca să‑L cunoaștem pe Cel Adevărat. Și noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. 21Copilașilor, feriți‑vă de idoli!