Nova Versão Internacional

1 João 3

1Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar[a], seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.

Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a transgressão da Lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado[b]. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu.

Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele; ele não pode estar no pecado[c], porque é nascido de Deus. 10 Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do Diabo: quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão.

O Amor Fraternal

11 Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. 12 Não sejamos como Caim, que pertencia ao Maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. 13 Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. 14 Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. 15 Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo.

16 Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 17 Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18 Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 19 Assim saberemos que somos da verdade; e tranqüilizaremos o nosso coração diante dele 20 quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é[d] maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas.

21 Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus 22 e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 23 E este é o seu mandamento: Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 24 Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós: pelo Espírito que nos deu.

Notas al pie

  1. 3.2 Ou quando isto for revelado
  2. 3.6 Grego: não peca; também no final do mesmo versículo.
  3. 3.9 Grego: não pode pecar.
  4. 3.19,20 Ou dele, 20 pois se o nosso coração nos condenar, Deus é

Nádej pre kazdého

Prvý Jánov List 3

Podľa čoho sa poznajú Božie deti

1 Ako veľmi nás náš nebeský Otec miluje! Prijal nás za synov a dcéry, a my nimi naozaj sme. Ľudia nás často nechápu, lebo nepoznajú Boha.

Áno, moji milovaní, už teraz sme jeho deťmi, ale nevieme si predstaviť, ako nás Boh ešte pretvorí. To však vieme, že Kristus príde a uvidíme ho v celom jeho majestáte, budeme celkom jemu podobní.

Každý, kto naňho upína svoju nádej, vyhýba sa všetkému zlu a usiluje sa byť čistý ako on.

Kto hreší, stavia sa proti Bohu, lebo hriech je porušením Božieho zákona.

Viete, že Boží Syn prišiel, aby nás oslobodil od hriechu. A uňho nemá nijaký hriech miesto.

Kto sa Krista drží, ten sa hriechu vyhýba. Kto si s hriechom zahráva, ten Krista nepozná ani mu nerozumie.

Deti moje, nedajte sa nikým oklamať. Podľa našich činov sa pozná, či sa podobáme Kristu, ktorý žil v zhode s Božou vôľou.

Komu sa hriech neoškliví, podobá sa diablovi, ktorý sa odjakživa stavia proti Bohu. Boží Syn prišiel preto, aby maril diablovo dielo.

Kto sa stal Božím dieťaťom, vyhýba sa hriechu, lebo v ňom pôsobí Boh. Ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha.

10 Podľa toho sa pozná, komu patrí -- kto sa dopúšťa bezprávia a nemiluje brata, nepatrí Bohu.

Meradlo lásky

11 Keď ste prvý raz počuli o Kristovi, počuli ste takisto: milujte sa navzájom.

12 Pozrime sa na Kaina. Priklonil sa k diablovi a skončilo sa to bratovraždou. Prečo zabil svojho brata? Lebo mu bol tŕňom v oku jeho príkladný život a jeho vlastné skutky boli zlé.

13 Preto sa nečudujte, keď vás mnohí nenávidia.

14 Vieme, že už nepodliehame vláde smrti, ale vláde života, lebo sa navzájom milujeme.

15 Kto nenávidí, rozsieva smrť a stráca podiel na večnom živote.

16 Pravú lásku nám ukázal Kristus tým, že za nás obetoval vlastný život. To nás zaväzuje, aby sme aj my boli ochotní položiť za brata život.

17 Ak má niekto hojnosť a nedbá, že jeho brat trie núdzu, márne tvrdí, že miluje Boha.

18 Nemilujme iba slovami, ale opravdivými činmi.

19 Taká láska nám dá vnútornú istotu a upokojí naše svedomie.

20 Ale aj pri najväčšom úsilí sme odkázaní na Božie pochopenie a odpustenie.

21-22 Moji milovaní, ak zachovávame jeho prikázanie a robíme, čo sa jemu páči, svedomie nás neobviňuje a smieme Bohu s dôverou predkladať svoje prosby a očakávať, že ich splní.

23 Čo nám to teda Boh prikazuje? Aby sme verili, že Ježiš Kristus je Boží Syn, a aby sme sa milovali navzájom.

24 Kto si takto počína, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A o tejto jednote s Bohom nás uisťuje Svätý Duch, ktorého nám daroval.