Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 40:1-23

Josef tyder drömmar i fängelset

1Någon tid senare hände det sig att den egyptiske kungens vinsmakare40:1 Eller munskänk. I uppgiften ingick ett omfattande ansvar för både drycker och dryckesvanor. och bagare förbröt sig mot sin herre, kungen i Egypten. 2Farao blev så arg på sina båda hovmän, sin förste vinsmakare och sin chefsbagare, 3att han lät sätta båda två i häkte hos befälhavaren för livgardet i det fängelse där Josef satt. 4Befälhavaren satte Josef till att betjäna dem. De blev kvar där en tid. 5Båda hovmännen, den egyptiske kungens vinsmakare och bagaren, hade under samma natt i fängelset var sin dröm men med olika betydelser. 6På morgonen när Josef kom till dem lade han märke till att de såg nedstämda ut.

7”Varför ser ni så sorgsna ut?” frågade han faraos hovmän, som satt där i fängelset tillsammans med honom i hans husbondes hus. 8”Vi har båda drömt i natt, men det finns ingen här som kan berätta vad drömmarna betyder”, svarade de. ”Att tolka är Guds uppgift”, svarade Josef. ”Berätta för mig vad ni såg!”

9Vinsmakaren berättade sin dröm för Josef: ”I min dröm såg jag framför mig en vinstock 10med tre grenar som började knoppas och blomma, och snart fanns det klasar med mogna vindruvor. 11Jag höll faraos vinbägare i handen, och jag tog vindruvorna och kramade ur saften i bägaren och gav honom att dricka.”

12”Det här är vad drömmen betyder”, sa Josef. ”De tre grenarna betyder tre dagar. 13Inom tre dagar ska farao lyfta upp ditt huvud och ge dig din ställning som vinsmakare tillbaka. Då ska du åter sätta faraos bägare i hans hand som du gjorde förut när du var hans vinsmakare. 14Men tänk på mig när det går bra för dig och visa mig den vänligheten att du nämner om mig för farao, så att jag slipper ut härifrån! 15Först blev jag bortrövad från hebréernas land och nu sitter jag i denna fängelsehåla trots att jag inte har gjort något ont.”

16När mästerbagaren såg att uttydningen av den första drömmen blev så bra, berättade också han sin dröm för Josef. ”I min dröm hade jag tre korgar med bröd på huvudet. 17I den översta korgen fanns många olika slags bakverk till farao, men fåglarna kom och åt upp dem ur korgen på mitt huvud.”

18”Uttydningen är att de tre korgarna betyder tre dagar”, sa Josef till honom. 19”Inom tre dagar ska farao lyfta upp ditt huvud och ta det av dig. Han ska hänga upp din kropp på en påle. Då ska fåglarna komma och äta ditt kött.”

20Tre dagar senare inföll faraos födelsedag, och han hade ordnat en fest för folket i palatset. Han upphöjde då inför hovet både vinsmakaren och mästerbagaren: 21Vinsmakaren fick upprättelse och sin ställning tillbaka, så att han åter räckte bägaren åt farao, 22medan mästerbagaren blev upphängd, precis som Josef hade uttytt drömmarna. 23Men vinsmakaren glömde bort Josef och ägnade honom inte mer en tanke.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 40:1-23

Giô-sép Giải Hai Giấc Mộng

1Sau đó, trong hoàng cung Ai Cập, quan chước tửu và quan hỏa đầu phạm tội khi quân. 2Vua Pha-ra-ôn tức giận hai viên chức 3và tống giam hai viên chức vào ngục, thuộc dinh chỉ huy trưởng ngự lâm, nơi Giô-sép đang bị tù. 4Viên quan chỉ huy đoàn ngự lâm cử Giô-sép trông coi hai viên chức ấy; họ bị giam tại đó lâu ngày.

5Một đêm nọ, hai viên chức trong lao nằm mơ; giấc mơ mỗi người mỗi khác. 6Sáng hôm sau, Giô-sép gặp họ, thấy nét mặt rầu rĩ, 7nên hỏi: “Hôm nay sao hai ông buồn bã thế?”

8Họ đáp: “Chúng tôi thấy chiêm bao rất lạ, nhưng chẳng có ai giải nghĩa cho chúng tôi cả.”

Giô-sép nói: “Giải mộng là việc của Đức Chúa Trời. Xin hai ông cứ kể cho tôi nghe.”

9Quan chước tửu kể lại giấc mơ cho Giô-sép: “Trong mơ, tôi thấy một cây nho. 10Cây nho có ba nhánh, bắt đầu nứt lộc trổ hoa, và hoa biến thành từng chùm quả chín. 11Đang cầm cái chén của vua Pha-ra-ôn trong tay, tôi liền hái nho, ép nước vào chén, và dâng lên vua.”

12Giô-sép giải thích: “Đây là ý nghĩa: Ba nhánh là ba ngày. 13Ba ngày nữa, vua Pha-ra-ôn sẽ tha ông ra khỏi ngục. Ông được phục chức và sẽ dâng rượu cho vua như trước. 14Khi sung sướng, xin ông đừng quên tôi; ông làm ơn tâu với vua Pha-ra-ôn và xin cho tôi ra khỏi ngục. 15Vì thật ra, tôi bị người ta bắt từ quê hương xứ Hê-bơ-rơ bán qua đây. Ở Ai Cập tôi cũng chẳng phạm tội gì mà bị tù.”

16Quan hỏa đầu nghe lời giải tốt, liền thuật cho Giô-sép: “Còn tôi, trong giấc mơ, thấy ba giỏ bánh trắng đội trên đầu. 17Giỏ trên cùng đựng đủ thứ bánh của vua Pha-ra-ôn, nhưng có chim trời đáp xuống rỉa ăn.”

18Giô-sép đáp: “Đây là lời giải: Ba giỏ là ba ngày. 19Ba ngày nữa, ông sẽ bị vua Pha-ra-ôn xử tử, bị treo xác lên cây, và bị chim ăn thịt.”

20Ba ngày sau, nhằm sinh nhật vua Pha-ra-ôn, hoàng gia thết tiệc đãi quần thần. Giữa tiệc, vua sai đem quan chước tửu và quan hỏa đầu ra khỏi ngục. 21Vua phục chức cho viên chước tửu, để tiếp tục dâng rượu cho vua Pha-ra-ôn như trước. 22Còn quan hỏa đầu bị vua treo cổ lên cây, như lời Giô-sép giải mộng. 23Quan chước tửu quên bẵng Giô-sép, ông không nhớ chuyện trong ngục nữa.