Nouă Traducere În Limba Română

Zaharia 3

A patra viziune: Iosua şi Satan înaintea Domnului

1Apoi mi i-a arătat pe marele preot Iosua, stând în faţa îngerului Domnului, şi pe Satan[a] stând la dreapta lui, ca să-l acuze. Domnul i-a zis lui Satan: «Domnul să te mustre, Satan! Domnul, Cel Care a ales Ierusalimul, să te mustre! Nu este acesta un tăciune smuls din foc?»

Iosua însă era îmbrăcat în haine murdare şi stătea înaintea îngerului. Atunci îngerul le-a spus celor ce stăteau înaintea lui: «Îndepărtaţi hainele murdare de pe el!»

Apoi i-a zis lui Iosua: «Priveşte! Am îndepărtat de la tine vina şi te voi îmbrăca în haine de sărbătoare!»

Atunci eu am zis: «Să i se pună pe cap o mitră curată!» I-au pus mitra curată pe cap şi l-au îmbrăcat, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo.

Îngerul Domnului i-a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: «Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: ‘Dacă vei umbla în căile Mele şi dacă vei păzi cerinţele Mele, atunci vei judeca în Casa Mea, vei supraveghea curţile Mele şi îţi voi da drept printre cei ce stau aici.

Ascultă deci, mare preot Iosua, atât tu, cât şi confraţii tăi, care stau înaintea ta, căci aceşti oameni sunt un semn pentru ceea ce voi face: Îl voi aduce pe Robul Meu, Vlăstarul. Iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua! Acea piatră are şapte ochi[b]. Voi ciopli pe ea o inscripţie, zice Domnul Oştirilor, şi voi îndepărta vina acestei ţări într-o singură zi.

10 În ziua aceea, zice Domnul Oştirilor, fiecare îşi va chema prietenul sub viţa şi sub smochinul său!’»

Notas al pie

  1. Zaharia 3:1 Satan înseamnă vrăjmaş, acuzator
  2. Zaharia 3:9 Sau: faţete

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Zacarías 3

Ropas limpias para el sumo sacerdote

1Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás:

«¡Que te reprenda el Señor,
    que ha escogido a Jerusalén!
    ¡Que el Señor te reprenda, Satanás!
¿Acaso no es este hombre
    un tizón rescatado del fuego?»

Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle: «¡Quitadle las ropas sucias!» Y a Josué le dijo: «Como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas».

Entonces dije yo: «¡Ponedle también un turbante limpio en la cabeza!» Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio, y le vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué: «Así dice el Señor Todopoderoso:

»“Si andas en mis caminos
    y cumples como sacerdote,
entonces gobernarás mi templo
    y te harás cargo de mis atrios.
¡Yo te concederé un lugar
    entre estos que están aquí!

»”Escucha, Josué, sumo sacerdote,
    y que lo oigan tus compañeros,
que se sientan en tu presencia
    y que son un buen presagio:
Voy a traer a mi siervo,
    voy a traer al Renuevo.
¡Mira, Josué, la piedra
    que ante ti he puesto!
Hay en ella siete ojos,[a]
    y en ella pondré una inscripción.
¡En un solo día borraré
    el pecado de esta tierra!
            —afirma el Señor Todopoderoso—.

10 »”En aquel día, cada uno de vosotros invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso”».

Notas al pie

  1. 3:9 ojos. Alt. caras.