Nouă Traducere În Limba Română

Zaharia 3

A patra viziune: Iosua şi Satan înaintea Domnului

1Apoi mi i-a arătat pe marele preot Iosua, stând în faţa îngerului Domnului, şi pe Satan[a] stând la dreapta lui, ca să-l acuze. Domnul i-a zis lui Satan: «Domnul să te mustre, Satan! Domnul, Cel Care a ales Ierusalimul, să te mustre! Nu este acesta un tăciune smuls din foc?»

Iosua însă era îmbrăcat în haine murdare şi stătea înaintea îngerului. Atunci îngerul le-a spus celor ce stăteau înaintea lui: «Îndepărtaţi hainele murdare de pe el!»

Apoi i-a zis lui Iosua: «Priveşte! Am îndepărtat de la tine vina şi te voi îmbrăca în haine de sărbătoare!»

Atunci eu am zis: «Să i se pună pe cap o mitră curată!» I-au pus mitra curată pe cap şi l-au îmbrăcat, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo.

Îngerul Domnului i-a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: «Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: ‘Dacă vei umbla în căile Mele şi dacă vei păzi cerinţele Mele, atunci vei judeca în Casa Mea, vei supraveghea curţile Mele şi îţi voi da drept printre cei ce stau aici.

Ascultă deci, mare preot Iosua, atât tu, cât şi confraţii tăi, care stau înaintea ta, căci aceşti oameni sunt un semn pentru ceea ce voi face: Îl voi aduce pe Robul Meu, Vlăstarul. Iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua! Acea piatră are şapte ochi[b]. Voi ciopli pe ea o inscripţie, zice Domnul Oştirilor, şi voi îndepărta vina acestei ţări într-o singură zi.

10 În ziua aceea, zice Domnul Oştirilor, fiecare îşi va chema prietenul sub viţa şi sub smochinul său!’»

Notas al pie

  1. Zaharia 3:1 Satan înseamnă vrăjmaş, acuzator
  2. Zaharia 3:9 Sau: faţete

Священное Писание (Восточный Перевод)

Закария 3

Четвёртое видение: одеяния для главного священнослужителя

1Он показал мне главного священнослужителя Иешуа, стоявшего перед Ангелом Вечного, и сатану[a], стоявшего по правую руку от него, чтобы обвинять его. Вечный сказал сатане:

– Вечный да обличит тебя, сатана! Вечный, избравший Иерусалим, да обличит тебя! Разве этот человек не горящая головня, выхваченная из огня?

А Иешуа, стоявший перед Ангелом, был одет в грязную одежду. Ангел сказал тем, кто стоял перед ним:

– Снимите с него грязную одежду.

Затем Он сказал Иешуа:

– Смотри, Я снял с тебя твой грех и одену тебя в праздничную одежду.

Я сказал:

– Пусть они наденут ему на голову чистый убор.

Они надели ему на голову чистый убор и одели его, в то время как Ангел Вечного стоял рядом.

Ангел Вечного предупредил Иешуа:

– Так говорит Вечный, Повелитель Сил: «Если ты будешь ходить по Моим путям и исполнять Мои установления, то будешь распоряжаться в Моём доме и смотреть за Моими дворами, и будешь свободно входить ко Мне, как и все стоящие здесь».

– Слушай, главный священнослужитель Иешуа, вместе со своими собратьями, сидящими перед тобой, прообразами будущего: Я приведу Моего Раба, имя Которому – Ветвь[b]. Вот камень, который Я положил перед Иешуа. На камне – семь глаз[c], и Я сделаю на нём надпись, – возвещает Вечный, Повелитель Сил, – и сниму грех этой земли в один день[d]. 10 В тот день каждый из вас будет приглашать соседа мирно посидеть под своей виноградной лозой и инжиром, – возвещает Вечный, Повелитель Сил.

Notas al pie

  1. 3:1 Сатана   – это имя переводится как «противник», «обвинитель».
  2. 3:8 Ветвь   – одно из имён Исы Масиха (см. также Ис. 4:2; Иер. 23:5-6; Рим. 15:8-13).
  3. 3:9 Или: «граней».
  4. 3:9 В один день – некоторые толкователи склонны считать, что здесь говорится о дне распятия Исы Масиха, другие же видят здесь день Его второго пришествия.