Nouă Traducere În Limba Română

Zaharia 1

Chemare la pocăinţă

1În luna a opta, în cel de-al doilea an[a] al domniei lui Darius, Cuvântul Domnului a venit la profetul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, şi i-a zis:

Domnul s-a mâniat foarte tare pe strămoşii voştri! Spune-le deci celor din popor că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor[b]: «Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul Oştirilor, şi mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul Oştirilor. Nu fiţi ca strămoşii voştri, cărora le proclamau profeţii din vechime, zicându-le din partea Domnului Oştirilor: ‘Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele!’ Ei n-au ascultat şi nici măcar nu Mi-au dat atenţie, zice Domnul. Unde sunt acum strămoşii voştri? Cât despre profeţi, trăiesc ei oare veşnic? Totuşi cuvintele şi hotărârile pe care le poruncisem slujitorilor Mei, profeţii, n-au atins ele, în cele din urmă, inima părinţilor voştri?»

Atunci ei s-au întors şi au spus: «Domnul Oştirilor ne-a făcut aşa cum hotărâse să ne facă, ca urmare a căilor şi a faptelor noastre.»“

Prima viziune: omul dintre mirţi

În a douăzeci şi patra zi a lunii a unsprezecea, adică luna Şebat[c], în cel de-al doilea an al domniei lui Darius, Cuvântul Domnului a venit la profetul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido. Zaharia a zis:

„M-am uitat în timpul nopţii şi iată că un bărbat era călare pe un cal roşu! El stătea între mirţii din vale, iar în urma lui erau cai roşii, bruni şi albi. Eu am întrebat:

– Ce sunt aceştia, stăpânul meu?

Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis:

– Îţi voi arăta ce sunt!

10 Bărbatul care stătea între mirţi a răspuns:

– Aceştia sunt cei pe care i-a trimis Domnul să străbată pământul.

11 Ei i-au vorbit îngerului[d] Domnului, care stătea între mirţi, astfel: «Am străbătut pământul şi iată că tot pământul este liniştit şi în pace!»

12 Atunci îngerul Domnului a întrebat:

– Doamne al Oştirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim şi de cetăţile lui Iuda, pe care ai fost mânios în aceşti şaptezeci de ani[e]?

13 Domnul i-a răspuns cu vorbe bune îngerului care vorbea cu mine, cu vorbe de mângâiere.

14 Apoi îngerul care vorbea cu mine mi-a zis:

– Vesteşte şi zi că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Sunt gelos pentru Ierusalim, am o mare gelozie pentru Sion, 15 dar sunt plin de mânie împotriva neamurilor care trăiesc fără grijă, căci Eu mă supărasem numai puţin însă ele au mărit nenorocirea!»

16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Mă întorc cu milă spre Ierusalim: Casa Mea de acolo va fi rezidită, zice Domnul Oştirilor, iar frânghia de măsurat va fi întinsă peste Ierusalim!»

17 Vesteşte mai departe şi spune că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Cetăţile Mele se vor revărsa din nou de belşug! Domnul va mângâia iarăşi Sionul şi va alege din nou Ierusalimul!»“

A doua viziune: cele patru coarne şi cei patru artizani

18 Atunci mi-am ridicat ochii, m-am uitat şi am văzut patru coarne. 19 L-am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine:

– Ce înseamnă acestea?

El mi-a răspuns:

– Acestea sunt coarnele care au împrăştiat Iuda, Israelul şi Ierusalimul.

20 Domnul mi-a arătat patru meşteşugari.

21 – Ce vin să facă aceştia? am întrebat eu.

El mi-a răspuns:

– Acelea sunt coarnele care l-au împrăştiat pe Iuda, astfel încât nici un om nu a mai putut ridica capul. Dar aceşti meşteşugari au venit să le sperie şi să taie coarnele neamurilor care şi-au ridicat cornul împotriva ţării lui Iuda, ca s-o împrăştie.

Notas al pie

 1. Zaharia 1:1 Octombrie-noiembrie 520 î.Cr.; Zaharia a fost contemporan cu Hagai (vezi nota de la Hagai 1:1)
 2. Zaharia 1:3 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
 3. Zaharia 1:7 15 februarie 519 î.Cr.
 4. Zaharia 1:11 Sau: Îngerului; peste tot în carte
 5. Zaharia 1:12 Vezi Ier. 25:11-12

New Russian Translation

Zechariah 1

Призыв к покаянию

1В восьмом месяце второго года правления Дария[a] было слово Господне к пророку Захарии, сыну Берехии, внуку Иддо:

2– Господь сильно прогневался на ваших предков. 3Скажи же народу: «Так говорит Господь Сил[b]: Вернитесь ко Мне, – возвещает Господь Сил, – и Я вернусь к вам, – говорит Господь Сил. – 4Не будьте как ваши предки, к которым взывали прежние пророки: „Так говорит Господь Сил: Оставьте свои злые пути и скверные обычаи“, а они не слушали и не внимали Мне, – возвещает Господь. – 5Где теперь ваши предки? И разве вечно живут пророки? 6Но Мои слова и установления, которые Я вручил Моим слугам, пророкам, разве не исполнились над вашими предками? Они тогда покаялись и сказали: „Господь Сил поступил с нами так, как мы заслужили своими путями и делами, – как Он определил, так и поступил“».

Первое видение: всадник среди миртовых деревьев

7В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, месяца шевата, на втором году правления Дария[c], было слово Господне к пророку Захарии, сыну Берехии, внуку Иддо.

8Ночью мне было видение: смотрю, передо мной Некто на рыжем коне. Он стоял среди миртов[d], что в горной долине; позади Него – рыжие, гнедые и белые кони.

9Я спросил:

– Что это значит, мой Господин?

И Ангел, Который говорил со мной, сказал:

– Я покажу тебе, что это значит.

10Тот, Кто стоял среди миртов, ответил:

– Это те, кого Господь послал пройти по земле дозором.

11И они сказали Ангелу Господа[e], Который стоял среди миртов:

– Мы прошли по земле дозором – на всей земле покой и мир.

12Тогда Ангел Господень сказал:

– Господи Сил, до каких пор Ты будешь отказывать в милости Иерусалиму и городам Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет?

13И Господь отвечал добрыми и утешительными словами Ангелу, говорившему со мной. 14Тогда Ангел, Который говорил со мной, сказал мне:

– Вот что ты должен возвестить: «Так говорит Господь Сил: Крепко возревновал Я об Иерусалиме и Сионе[f], 15а на народы, живущие в покое, Я страшно разгневан. Тогда как Я лишь немного гневался на Мой народ, они без меры обрушили на него бедствие. 16Поэтому так говорит Господь: Я вернусь в Иерусалим с состраданием, и Мой дом там будет отстроен, – возвещает Господь Сил, – и протянется над Иерусалимом землемерная нить»[g]. 17Еще провозгласи: «Так говорит Господь Сил: Снова переполнятся изобилием Мои города, и вновь Господь утешит Сион и изберет Иерусалим».

Второе видение: четыре рога и четверо ремесленников

18Я поднял глаза и вижу: передо мной четыре рога[h]. 19Я спросил Ангела, Который говорил со мной:

– Что это?

Он ответил:

– Это рога, которые разметали Иудею, Израиль и Иерусалим.

20Затем Господь показал мне четверых кузнецов. 21Я спросил:

– Что они собираются делать?

Он ответил:

– Этими рогами народы разметали Иудею так, что никто не мог поднять своей головы, а кузнецы пришли нагнать на них страх и сбить им рога, которые они подняли против земли Иудеи, чтобы разметать ее народ.

Notas al pie

 1. 1:1 Дарий I Великий (Гистасп) правил Персидской империей с 522 по 486 гг. до н. э.
 2. 1:3 Евр.: «ЙГВГ Цеваот»; также в других местах книги.
 3. 1:7 15 февраля 519 г. до н. э.
 4. 1:8 Мирт – южное вечнозеленое дерево или кустарник с белыми душистыми цветками.
 5. 1:11 Ангел Господа – этот особенный ангел отождествляется с Самим Господом (см. сноску на Быт. 16:7). Многие толкователи видят в Нем явления Иисуса Христа до Его воплощения. По всей вероятности, Ангел, Который говорил с Захарией (ст. 9), и Ангел Господа, сидевший на рыжем коне среди миртов (ст. 8, 10 и 11), – это одна и та же личность, хотя в этом нет полной уверенности.
 6. 1:14 Сион – одна из гор Иерусалима, на котором стояла древняя крепость иевусеев (Нав. 15:63). Крепость была взята Давидом и стала главной цитаделью нового города царя, называемого «Городом Давида» (2 Цар. 5:7, 9; 1 Пар. 11:5). Со временем данный термин стал употребляться во все более и более широком смысле, означая целиком весь Иерусалим (напр., 4 Цар. 19:21; Ис. 2:3) и даже весь народ Израиля (Пс. 149:2; Ис. 46:13).
 7. 1:16 Землемерная нить – образ, который стал символом восстановления Иерусалима в пророчестве Иеремии (см. Иер. 31:39; Иез. 40:3).
 8. 1:18 Рог был символом могущества, власти и силы. То же в ст. 21.