Nouă Traducere În Limba Română

Titus 3:1-15

Gata pentru orice faptă bună

1Amintește‑le să fie supuși conducerilor1 Sau: conducătorilor. și autorităților, să fie ascultători, gata pentru orice faptă bună, 2să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie certăreți, să fie îngăduitori, să arate o blândețe deplină față de toți oamenii.

3Căci și noi eram odată nesăbuiți, neascultători, rătăciți, înrobiți de felurite pofte și plăceri, trăind în răutate și invidie, fiind urâți de alții și urându‑ne unii pe alții. 4Dar când s‑a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 5El ne‑a mântuit, însă nu datorită faptelor, pe care le‑am făcut noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea înfăptuită de Duhul Sfânt, 6pe Care L‑a turnat peste noi din belșug, prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru, 7pentru ca, fiind îndreptățiți prin harul Lui, să putem deveni moștenitori, având speranța vieții veșnice. 8Acest cuvânt este vrednic de încredere și doresc să insiști asupra acestor lucruri, astfel încât cei ce au crezut în Dumnezeu să urmărească să fie fruntași în fapte bune. Aceste lucruri sunt bune și de folos pentru oameni.

9Ferește‑te de controverse nebunești, de genealogii, de certuri și de conflicte cu privire la Lege, pentru că sunt inutile și fără rost! 10După primul și al doilea avertisment să nu mai ai nimic de‑a face cu cel ce provoacă dezbinări, 11deoarece știi că un astfel de om este stricat și păcătuiește, fiind de la sine condamnat.

Instrucțiuni finale

12Când îl voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tyhikos, grăbește‑te să vii la mine în Nicopole, căci am hotărât să rămân acolo peste iarnă. 13Îngrijește‑te de legiuitorul13 Posibil un expert în Legea iudaică, dar, mai probabil, un expert în legea civilă. Zenas și de Apollos în călătoria lor, ca să nu le lipsească nimic. 14De asemenea, ai noștri să învețe să fie fruntași în fapte bune, răspunzând nevoilor urgente, ca astfel să nu fie neroditori.

15Toți cei ce sunt împreună cu mine te salută. Salută‑i pe cei ce ne iubesc în credință! Harul să fie cu voi toți!

New International Reader's Version

Titus 3:1-15

Do What Is Good Because You Are Saved

1Remind God’s people to obey rulers and authorities. Remind them to be ready to do what is good. 2Tell them not to speak evil things against anyone. Remind them to live in peace. They must consider the needs of others. They must always be gentle toward everyone.

3At one time we too acted like fools. We didn’t obey God. We were tricked. We were controlled by all kinds of desires and pleasures. We were full of evil. We wanted what belongs to others. People hated us, and we hated one another. 4But the kindness and love of God our Savior appeared. 5He saved us. It wasn’t because of the good things we had done. It was because of his mercy. He saved us by washing away our sins. We were born again. The Holy Spirit gave us new life. 6God poured out the Spirit on us freely. That’s because of what Jesus Christ our Savior has done. 7His grace made us right with God. So now we have received the hope of eternal life as God’s children. 8You can trust this saying. These things are important. Treat them that way. Then those who trust in God will be careful to commit themselves to doing good. These things are excellent. They are for the good of everyone.

9But keep away from foolish disagreements. Don’t argue about family histories. Don’t make trouble. Don’t fight about what the law teaches. Don’t argue about things like that. It doesn’t do any good. It doesn’t help anyone. 10Warn anyone who tries to get believers to separate from one another. Warn that person more than once. After that, have nothing to do with them. 11You can be sure that people like this are twisted and sinful. Their own actions judge them.

Final Words

12I will send Artemas or Tychicus to you. Then do your best to come to me at Nicopolis. I’ve decided to spend the winter there. 13Do everything you can to help Zenas the lawyer and Apollos. Send them on their way. See that they have everything they need.

14Our people must learn to commit themselves to doing what is good. Then they can provide for people when they are in great need. If they do that, their lives won’t turn out to be useless.

15Everyone who is with me sends you greetings.

Greet those who love us in the faith.

May God’s grace be with you all.