Nouă Traducere În Limba Română

Titus 1

1Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Cristos, după credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi după cunoaşterea adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieţii veşnice, pe care Dumnezeu, Care nu minte, a promis-o înainte de vremurile veşniciilor, iar la vremea potrivită Şi-a descoperit Cuvântul prin predicarea care mi-a fost încredinţată prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, către Titus, adevăratul meu copil în credinţa pe care o împărtăşim împreună: har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus, Mântuitorul nostru!

Slujba lui Titus în Creta

Te-am lăsat în Creta ca să pui în ordine lucrurile care au mai rămas de rânduit şi să numeşti bătrâni[a] în fiecare cetate, aşa cum ţi-am poruncit. Dar bătrânul trebuie să fie cineva fără pată, soţ al unei singure femei[b], având copii credincioşi, care să nu fie acuzaţi de destrăbălare sau de neascultare. Căci supraveghetorul[c], ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără pată, să nu fie arogant, nici mânios, nici beţiv, nici bătăuş, nici lacom de câştig, ci trebuie să fie ospitalier, să iubească binele, să fie cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se ţină de Cuvântul vrednic de încredere, care este potrivit cu învăţătura primită, pentru a-i putea încuraja şi pe alţii prin învăţătura sănătoasă şi pentru a-i mustra pe cei ce vorbesc împotrivă.

10 Sunt mulţi răzvrătiţi, palavragii şi înşelători, îndeosebi printre cei circumcişi, 11 care trebuie făcuţi să tacă, pentru că buimăcesc case întregi, învăţându-i pe oameni ceea ce n-ar trebui, de dragul unui câştig ruşinos. 12 Chiar unul dintre ei, un profet de-al lor, a zis: „Cretanii sunt întotdeauna nişte mincinoşi, nişte fiare rele şi nişte pântece leneşe[d].“ 13 Mărturia aceasta este adevărată. Din acest motiv, mustră-i cu asprime, ca să fie sănătoşi în credinţă 14 şi să nu dea atenţie miturilor iudaice şi poruncilor oamenilor care se întorc de la adevăr! 15 Pentru cei curaţi, toate sunt curate, dar pentru cei pângăriţi şi necredincioşi, nimic nu este curat, ci până şi mintea, şi conştiinţa le sunt pângărite. 16 Ei pretind că-L cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor Îl neagă. Sunt odioşi, neascultători, incapabili de orice lucrare bună.

Notas al pie

  1. Titus 1:5 Sau: prezbiteri; peste tot în capitol
  2. Titus 1:6 Sau: căsătorit o singură dată; sau: să-i fie credincios soţiei lui
  3. Titus 1:7 Sau: episcopul
  4. Titus 1:12 Pavel citează din Epimenides (cca 600 î.Cr.), care era originar din Cnossos, Creta; în literatura greacă a „cretaniza“ însemna a minţi

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Тит 1

Приветствие

1От Павлуса, раба Всевышнего и посланника Исо Масеха[a], посланного, чтобы приводить избранных Всевышнего к вере и к познанию истины, которая ведёт к благочестию и даёт надежду на вечную жизнь. Эту вечную жизнь ещё до сотворения мира обещал Всевышний, Который никогда не лжёт. И когда подошло назначенное время, Он через проповедь явил Радостную Весть, которая была доверена мне по повелению Всевышнего – нашего Спасителя.

Титу, моему истинному сыну по общей вере.

Благодать и мир тебе от Небесного Отца и Исо Масеха – нашего Спасителя.

Качества, необходимые духовному руководителю

Я оставил тебя на Крите для того, чтобы ты довёл до конца то, что было начато, и назначил по несколько старейшин в общинах верующих в каждом городе, как я тебе велел. Руководитель должен быть человеком с безупречной репутацией, муж одной жены[b]; его дети должны быть верующими и не вызывать упрёков в распущенности или непослушании. Он должен быть безупречен, так как это служение от Самого Всевышнего. Он не должен быть высокомерным, раздражительным, склонным к пьянству, драчуном, не должен преследовать корыстные цели. Наоборот, ему следует быть гостеприимным, любящим добро, благоразумным, справедливым, благочестивым, умеющим владеть собой человеком. Он должен быть верен слову истины, которому был научен, чтобы он мог наставлять других в здравом учении и опровергать тех, кто этому учению противится.

Действия по отношению к лжеучителям

10 Есть много людей, особенно среди обрезанных[c], которые не признают над собой власти, занимаются пустыми разговорами и обманывают других. 11 Их надо заставлять молчать, потому что они ради низкой корысти губят целые семьи, уча тому, чему не следует. 12 Даже один из них, их собственный пророк[d], сказал: «Критяне всегда лжецы, злобные звери, ленивые обжоры». 13 И это верное свидетельство. Поэтому строго обличай их, чтобы их вера была здравой, 14 чтобы они не обращали внимания на иудейские выдумки и приказания людей, отвернувшихся от истины. 15 Для чистых всё чисто, но для людей испорченных и неверующих нет ничего чистого, потому что их ум и совесть испорчены. 16 Они заявляют, что знают Всевышнего, но своими делами они отвергают Его. Они отвратительны, непослушны и бесполезны для всякого доброго дела.

Notas al pie

  1. Тит 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Тит 1:6 Муж одной жены – существует несколько толкований этого выражения: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене; 3) женатый не более одного раза.
  3. Тит 1:10 То есть среди иудеев.
  4. Тит 1:12 Здесь приводится цитата Эпеменида Критского, жившего в VI–V вв. до н. э., поэта, которого почитали за пророка.