Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 11

Turnul Babel

1Tot pământul vorbea o singură limbă şi folosea aceleaşi cuvinte. Venind dinspre răsărit[a], oamenii au găsit o câmpie în ţara Şinar[b] şi s-au aşezat acolo. Ei şi-au spus unul altuia: „Haideţi să facem cărămizi şi să le ardem bine.“ Ei foloseau cărămizi în loc de pietre şi smoală în loc de mortar. Apoi au zis: „Haidem să ne construim o cetate şi un turn cu vârful până la cer şi să ne facem un nume, altfel vom fi împrăştiaţi pe tot pământul.“

Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care oamenii le construiau. Domnul a zis: „Ei sunt un singur popor, toţi au aceeaşi limbă, iar acesta este doar începutul a ceea ce vor să facă; nimic din ceea ce şi-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Haidem să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, pentru ca ei să nu-şi mai înţeleagă limba unul altuia.“ Astfel, Domnul i-a împrăştiat de acolo pe tot pământul, iar ei au încetat să mai construiască cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel[c], pentru că acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ şi apoi i-a împrăştiat pe tot pământul.

Urmaşii lui Sem până la Avram

10 Aceasta este genealogia[d] lui Sem.

La vârsta de o sută de ani, la doi ani după potop, lui Sem i s-a născut Arpahşad. 11 După naşterea lui Arpahşad, Sem a mai trăit cinci sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

12 La vârsta de treizeci şi cinci de ani, lui Arpahşad i s-a născut Şelah. 13 După naşterea lui Şelah, Arpahşad a mai trăit patru sute trei ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.[e]

14 La vârsta de treizeci de ani, lui Şelah i s-a născut Eber. 15 După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

16 La vârsta de treizeci şi patru de ani, lui Eber i s-a născut Peleg. 17 După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

18 La vârsta de treizeci de ani, lui Peleg i s-a născut Reu. 19 După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

20 La vârsta de treizeci şi doi de ani, lui Reu i s-a născut Serug. 21 După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

22 La vârsta de treizeci de ani, lui Serug i s-a născut Nahor. 23 După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

24 La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, lui Nahor i s-a născut Terah. 25 După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

26 La vârsta de şaptezeci de ani, lui Terah i s-au născut Avram, Nahor şi Haran.

27 Aceasta este genealogia[f] lui Terah: Terah a fost tatăl lui Avram, Nahor şi Haran. Haran a fost tatăl lui Lot.

28 Haran a murit înaintea tatălui său, Terah, în ţara în care s-a născut, în Ur din Caldeea. 29 Avram şi Nahor şi-au luat soţii. Numele soţiei lui Avram era Sarai, iar numele soţiei lui Nahor era Milca. Ea era fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi al Iscăi. 30 Sarai era stearpă; ea nu avea copii.

31 Terah i-a luat pe fiul său Avram şi pe nepotul său Lot, fiul lui Haran, precum şi pe Sarai, nora sa şi soţia fiului său Avram, şi au ieşit împreună din Ur, din Caldeea, ca să meargă în Canaan; dar când au ajuns în Haran, s-au aşezat acolo. 32 Terah a trăit două sute cinci ani, apoi a murit în Haran.

Notas al pie

  1. Geneza 11:2 Sau: în răsărit; sau: înspre răsărit; sensul este nesigur
  2. Geneza 11:2 Babilonia
  3. Geneza 11:9 Babel (akkadiană) înseamnă cale (poartă) spre zeu şi sună asemănător cu termenul ebraic pentru confuzie sau încurcătură.
  4. Geneza 11:10 Vezi nota de la 2:4
  5. Geneza 11:13 TM; LXX (vezi şi nota de la 10:24): La vârsta de o sută treizeci şi cinci de ani, lui Arfaxad i s-a născut Cainan. După ce i s-a născut Cainan, Arfaxad a mai trăit patru sute treizeci de ani şi i s-au mai născut fii şi fiice. Apoi a murit. La vârsta de o sută treizeci de ani lui Cainan i s-a născut Şelah. După ce i s-a născut Şelah, Cainan a mai trăit trei sute treizeci de ani şi i s-au mai născut fii şi fiice. Apoi a murit.
  6. Geneza 11:27 Vezi nota de la 2:4

Nova Versão Internacional

Gênesis 11

A Torre de Babel

1No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar.

Saindo os homens do[a] Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram.

Disseram uns aos outros: “Vamos fazer tijolos e queimá-los bem”. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: “Vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra”.

O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: “Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros”.

Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel[b], porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra.

A Descendência de Sem

10 Este é o registro da descendência de Sem:

Dois anos depois do Dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou[c] Arfaxade. 11 E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas.

12 Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. 13 Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas.[d]

14 Aos 30 anos, Salá gerou Héber. 15 Depois que gerou Héber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas.

16 Aos 34 anos, Héber gerou Pelegue. 17 Depois que gerou Pelegue, Héber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas.

18 Aos 30 anos, Pelegue gerou Reú. 19 Depois que gerou Reú, Pelegue viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas.

20 Aos 32 anos, Reú gerou Serugue. 21 Depois que gerou Serugue, Reú viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas.

22 Aos 30 anos, Serugue gerou Naor. 23 Depois que gerou Naor, Serugue viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas.

24 Aos 29 anos, Naor gerou Terá. 25 Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas.

26 Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã.

27 Esta é a história da família de Terá:

Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. 28 Harã morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. 29 Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca; esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. 30 Ora, Sarai era estéril; não tinha filhos.

31 Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali.

32 Terá viveu 205 anos e morreu em Harã.

Notas al pie

  1. 11.2 Ou para o Oriente
  2. 11.9 Isto é, Babilônia.
  3. 11.10 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou predecessor; também nos versículos 11-25.
  4. 11.12,13 A Septuaginta diz Aos 35 anos, Arfaxade gerou Cainã. 13Depois que gerou Cainã, Arfaxade viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas, e então morreu. Aos 130 anos, Cainã gerou Salá. Depois que gerou Salá, Cainã viveu 330 anos e gerou outros filhos e filhas. Veja Gn 10.24 e Lc 3.35,36.