Nouă Traducere În Limba Română

Romani 8

Viaţa primită prin Duhul

1Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus (care nu trăiesc potrivit cu firea[a], ci potrivit cu Duhul)[b]. Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a[c] eliberat de legea păcatului şi a morţii. Fiindcă ceea ce era cu neputinţă pentru Lege, întrucât era făcută neputincioasă de fire[d], Dumnezeu a înfăptuit trimiţând, din pricina păcatului, pe propriul Său Fiu, în asemănarea firii păcătoase, şi condamnând astfel păcatul în fire, pentru ca cerinţa dreaptă a Legii să fie împlinită în noi, care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. Într-adevăr, cei ce trăiesc potrivit cu firea se gândesc la lucrurile firii, însă cei ce trăiesc potrivit cu Duhul se gândesc la lucrurile Duhului. Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Şi aceasta, deoarece preocuparea pentru fire este duşmănie faţă de Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate s-o facă. Deci cei ce sunt în fire nu-I pot fi plăcuţi lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. 10 Dacă însă Cristos este în voi, trupul vostru este mort, din cauza păcatului, dar Duhul este viaţa voastră[e], datorită dreptăţii. 11 Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.

12 Deci, fraţilor, noi nu suntem datori faţă de fire, ca să trăim potrivit ei! 13 Pentru că, dacă trăiţi potrivit firii, veţi muri, dar dacă, prin Duhul, daţi morţii faptele trupului, veţi trăi! 14 Căci toţi care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Fiindcă voi n-aţi primit un duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ci aţi primit Duhul înfierii[f] prin care strigăm: „Abba!“[g], adică „Tată!“ 16 Duhul Însuşi depune mărturie, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. 17 Iar dacă suntem copii, suntem şi moştenitori – moştenitori ai lui Dumnezeu, moştenitori împreună cu Cristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să putem fi şi proslăviţi împreună cu El.

Slava care ne aşteaptă

18 Căci consider că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care urmează să ne fie descoperită. 19 Chiar şi creaţia aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, 20 întrucât creaţia a fost supusă deşertăciunii, – nu pentru că a vrut ea, ci datorită Celui Ce a supus-o –, în nădejdea 21 că şi creaţia însăşi va fi eliberată din sclavia degradării şi adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. 22 Noi ştim că, până acum, întreaga creaţie geme şi suferă durerile naşterii. 23 Şi nu numai ea, ci şi noi înşine, care avem primul rod[h], adică Duhul[i], gemem în noi înşine, aşteptând înfierea, răscumpărarea trupurilor noastre. 24 Căci în această nădejde am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde! Fiindcă, cine mai nădăjduieşte în ceea ce vede deja?! 25 Dacă însă nădăjduim în ceea ce nu vedem, atunci aşteptăm cu răbdare.

26 În acelaşi fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu ştim cum ar trebui[j] să ne rugăm, ci Duhul Însuşi mijloceşte cu suspine nerostite[k]; 27 însă Cel Care cercetează inimile, cunoaşte care este gândirea Duhului, pentru că Acesta mijloceşte pentru sfinţi potrivit cu voia lui Dumnezeu.

Victorie deplină prin Cel Care ne-a iubit

28 Noi ştim că toate lucrează împreună[l] spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemaţi în conformitate cu planul Său. 29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca Acesta să fie primul născut dintre mai mulţi fraţi. 30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi îndreptăţit; iar pe aceia pe care i-a îndreptăţit, i-a şi glorificat.

31 Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?! 32 El, Care nu Şi-a cruţat propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, împreună cu El, toate lucrurile?! 33 Cine va aduce vreo acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel Care-i îndreptăţeşte. 34 Cine este cel care-i va condamna? Cristos Isus, Cel Care a murit şi Care, mai mult decât atât, a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi. 35 Cine ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau greutăţile, sau persecuţia, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau pericolul, sau sabia? 36 Aşa cum este scris:

„Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua,
    suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.“[m]

37 Însă, în toate aceste lucruri, noi avem victorie deplină prin Cel Care ne-a iubit. 38 Eu sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii[n] , nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creaţie nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru!

Notas al pie

 1. Romani 8:1 Lit.: carnea
 2. Romani 8:1 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin aceste cuvinte
 3. Romani 8:2 Unele mss conţin: m-a
 4. Romani 8:3 Lit.: carne; şi în vs. 4, 5, 8, 9, 12, 13
 5. Romani 8:10 Lit.: Duhul este viaţă
 6. Romani 8:15 Adopţia (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primeşte acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moştenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge; şi în v. 23
 7. Romani 8:15 Un termen aramaic care exprimă o relaţie foarte apropiată cu Dumnezeu
 8. Romani 8:23 Aici sinonim cu arrabon (garanţie); vezi 2 Cor. 1:22; Ef. 1:14
 9. Romani 8:23 Lit.: primul rod (pârga) al Duhului
 10. Romani 8:26 Sau: pentru ce ar trebui
 11. Romani 8:26 Sau: de nerostit (pe care nu le poţi exprima în cuvinte)
 12. Romani 8:28 Unele mss importante şi timpurii conţin: Noi ştim că în toate Dumnezeu lucrează
 13. Romani 8:36 Vezi Ps. 44:22
 14. Romani 8:38 Lit.: conducătorii, însă în sfera lumii spirituale, probabil în contrast cu îngerii

New Living Translation

Romans 8

Life in the Spirit

1So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to him, the power[a] of the life-giving Spirit has freed you[b] from the power of sin that leads to death. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature.[c] So God did what the law could not do. He sent his own Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body God declared an end to sin’s control over us by giving his Son as a sacrifice for our sins. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us, who no longer follow our sinful nature but instead follow the Spirit.

Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. So letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God’s laws, and it never will. That’s why those who are still under the control of their sinful nature can never please God.

But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. (And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to him at all.) 10 And Christ lives within you, so even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life[d] because you have been made right with God. 11 The Spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, he will give life to your mortal bodies by this same Spirit living within you.

12 Therefore, dear brothers and sisters,[e] you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. 13 For if you live by its dictates, you will die. But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature,[f] you will live. 14 For all who are led by the Spirit of God are children[g] of God.

15 So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God’s Spirit when he adopted you as his own children.[h] Now we call him, “Abba, Father.”[i] 16 For his Spirit joins with our spirit to affirm that we are God’s children. 17 And since we are his children, we are his heirs. In fact, together with Christ we are heirs of God’s glory. But if we are to share his glory, we must also share his suffering.

The Future Glory

18 Yet what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later. 19 For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who his children really are. 20 Against its will, all creation was subjected to God’s curse. But with eager hope, 21 the creation looks forward to the day when it will join God’s children in glorious freedom from death and decay. 22 For we know that all creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. 23 And we believers also groan, even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory, for we long for our bodies to be released from sin and suffering. We, too, wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as his adopted children,[j] including the new bodies he has promised us. 24 We were given this hope when we were saved. (If we already have something, we don’t need to hope[k] for it. 25 But if we look forward to something we don’t yet have, we must wait patiently and confidently.)

26 And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don’t know what God wants us to pray for. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. 27 And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers[l] in harmony with God’s own will. 28 And we know that God causes everything to work together[m] for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. 29 For God knew his people in advance, and he chose them to become like his Son, so that his Son would be the firstborn[n] among many brothers and sisters. 30 And having chosen them, he called them to come to him. And having called them, he gave them right standing with himself. And having given them right standing, he gave them his glory.

Nothing Can Separate Us from God’s Love

31 What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? 32 Since he did not spare even his own Son but gave him up for us all, won’t he also give us everything else? 33 Who dares accuse us whom God has chosen for his own? No one—for God himself has given us right standing with himself. 34 Who then will condemn us? No one—for Christ Jesus died for us and was raised to life for us, and he is sitting in the place of honor at God’s right hand, pleading for us.

35 Can anything ever separate us from Christ’s love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? 36 (As the Scriptures say, “For your sake we are killed every day; we are being slaughtered like sheep.”[o]) 37 No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ, who loved us.

38 And I am convinced that nothing can ever separate us from God’s love. Neither death nor life, neither angels nor demons,[p] neither our fears for today nor our worries about tomorrow—not even the powers of hell can separate us from God’s love. 39 No power in the sky above or in the earth below—indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord.

Notas al pie

 1. 8:2a Greek the law; also in 8:2b.
 2. 8:2b Some manuscripts read me.
 3. 8:3 Greek our flesh; similarly in 8:4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.
 4. 8:10 Or your spirit is alive.
 5. 8:12 Greek brothers; also in 8:29.
 6. 8:13 Greek deeds of the body.
 7. 8:14 Greek sons; also in 8:19.
 8. 8:15a Greek you received a spirit of sonship.
 9. 8:15b Abba is an Aramaic term for “father.”
 10. 8:23 Greek wait anxiously for sonship.
 11. 8:24 Some manuscripts read wait.
 12. 8:27 Greek for God’s holy people.
 13. 8:28 Some manuscripts read And we know that everything works together.
 14. 8:29 Or would be supreme.
 15. 8:36 Ps 44:22.
 16. 8:38 Greek nor rulers.