Nouă Traducere În Limba Română

Romani 12

Vieţi consacrate lui Dumnezeu

1Prin urmare, vă îndemn fraţilor, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească[a] din partea voastră! Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Smerenie şi slujire

Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiţi modeşti în gândirea voastră, fiecare după măsura de credinţă pe care i-a dat-o Dumnezeu. Pentru că, aşa cum într-un trup avem multe mădulare şi nu toate au aceeaşi funcţie, tot astfel şi noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup în Cristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora. Avem diferite daruri, după harul care ne-a fost dat: dacă darul cuiva este profeţia, să-l folosească după măsura credinţei sale; dacă este slujirea, să slujească; dacă este cel de a da învăţătură, să dea învăţătură; dacă este încurajarea, să încurajeze; dacă este dărnicia, să dea cu generozitate; dacă este acela de a conduce, s-o facă cu dedicare; dacă este acela de a fi milostiv, s-o facă cu bucurie.

Dragostea

Dragostea să vă fie sinceră; urâţi răul, lipiţi-vă de bine! 10 Iubiţi-vă unii pe alţii[b] cu o dragoste frăţească! Luaţi-vă la întrecere în ce priveşte respectul pe care vi-l acordaţi reciproc.[c] 11 În ce priveşte dedicarea, să nu fiţi leneşi! Fiţi plini de râvnă cu duhul! Slujiţi Domnului! 12 Fiţi bucuroşi în nădejdea voastră! Fiţi răbdători în necaz! Dedicaţi-vă rugăciunii! 13 Ajutaţi-i pe sfinţii care sunt în nevoi! Fiţi ospitalieri! 14 Binecuvântaţi-i pe cei care vă persecută! Binecuvântaţi, nu blestemaţi! 15 Bucuraţi-vă cu cei care se bucură, plângeţi cu cei care plâng! 16 Trăiţi în armonie unii cu alţii![d] Nu vă gândiţi la lucrurile înalte, ci asociaţi-vă cu cei smeriţi[e]! Nu vă consideraţi singuri înţelepţi! 17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău! Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor! 18 Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii! 19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi niciodată singuri, ci lăsaţi loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti! zice Domnul.“[f] 20 Însă „dacă duşmanul tău este flămând, dă-i de mâncare, iar dacă-i este sete, dă-i să bea, căci, făcând aşa, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui“[g]. 21 Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine!

Notas al pie

 1. Romani 12:1 Gr.: loghikos, care poate fi tradus şi: care se cuvine, raţională, rezonabilă
 2. Romani 12:10 Sau: Fiţi devotaţi unii altora
 3. Romani 12:10 Sau: În ce priveşte respectul, daţi-vă întâietate unul altuia
 4. Romani 12:16 Sau: Să aveţi aceleaşi gânduri unii pentru alţii
 5. Romani 12:16 Sau: cu cele smerite
 6. Romani 12:19 Vezi Deut. 32:35
 7. Romani 12:20 Vezi Prov. 25:21, 22

New Living Translation

Romans 12

A Living Sacrifice to God

1And so, dear brothers and sisters,[a] I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Let them be a living and holy sacrifice—the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him.[b] Don’t copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God’s will for you, which is good and pleasing and perfect.

Because of the privilege and authority[c] God has given me, I give each of you this warning: Don’t think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us.[d] Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ’s body. We are many parts of one body, and we all belong to each other.

In his grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly.

Don’t just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. 10 Love each other with genuine affection,[e] and take delight in honoring each other. 11 Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically.[f] 12 Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble, and keep on praying. 13 When God’s people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality.

14 Bless those who persecute you. Don’t curse them; pray that God will bless them. 15 Be happy with those who are happy, and weep with those who weep. 16 Live in harmony with each other. Don’t be too proud to enjoy the company of ordinary people. And don’t think you know it all!

17 Never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. 18 Do all that you can to live in peace with everyone.

19 Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the Scriptures say,

“I will take revenge;
    I will pay them back,”[g]
    says the Lord.

20 Instead,

“If your enemies are hungry, feed them.
    If they are thirsty, give them something to drink.
In doing this, you will heap
    burning coals of shame on their heads.”[h]

21 Don’t let evil conquer you, but conquer evil by doing good.

Notas al pie

 1. 12:1a Greek brothers.
 2. 12:1b Or This is your spiritual worship; or This is your reasonable service.
 3. 12:3a Or Because of the grace; compare 1:5.
 4. 12:3b Or by the faith God has given you; or by the standard of our God-given faith.
 5. 12:10 Greek with brotherly love.
 6. 12:11 Or but serve the Lord with a zealous spirit; or but let the Spirit excite you as you serve the Lord.
 7. 12:19 Deut 32:35.
 8. 12:20 Prov 25:21-22.