Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 94:1-23

Psalmul 94

1O, Dumnezeu al răzbunărilor! O, Doamne!

O, Dumnezeu al răzbunărilor, strălucește Tu!

2Ridică‑Te, Judecător al pământului;

răsplătește celor mândri după mândria lor!

3Până când vor triumfa cei răi, Doamne,

până când?

4Ei bolborosesc, vorbesc cu trufie,

toți cei ce săvârșesc nelegiuirea se laudă.

5Îți asupresc poporul, Doamne,

apasă asupra moștenirii Tale.

6Omoară văduva și străinul;

îl ucid pe orfan.

7Ei zic: „Nu vede Domnul!

Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“

8Luați aminte, voi, oameni fără minte din popor!

Nesăbuiților, când vă veți înțelepți?

9Să nu audă Cel Ce a sădit urechea?

Să nu vadă Cel Ce a întocmit ochiul?

10Să nu mustre oare Cel Ce disciplinează neamurile,

Cel Ce învață pe om cunoașterea?

11Domnul cunoaște gândurile omului;

știe că sunt deșarte.

12Ferice de omul pe care‑l disciplinezi Tu, Doamne,

și pe care‑l înveți din Legea Ta,

13ca să‑l liniștești în zilele cele rele,

până se va săpa groapa celui rău.

14Domnul nu‑Și părăsește poporul,

nici nu‑Și uită moștenirea!

15Căci din nou se va face judecată cu dreptate,

și toți cei cu inima cinstită o vor urma.

16Cine se va ridica pentru mine împotriva răufăcătorilor?

Cine va lua poziție pentru mine

împotriva celor ce săvârșesc nelegiuirea?

17De n‑ar fi fost Domnul ajutorul meu,

foarte curând sufletul meu ar fi locuit în tăcerea morții.

18Când zic: „Mi se clatină piciorul!“,

îndurarea Ta, Doamne, mă sprijină!

19În mulțimea frământărilor mele lăuntrice,

mângâierile Tale îmi încântă sufletul.

20Poate oare un tron corupt20 Lit.: tron al distrugerii. să‑Ți fie aliat,

unul care plăsmuiește necazul prin decret?

21Ei uneltesc21 Lit.: se strâng. împotriva sufletului celui drept

și condamnă sânge nevinovat.

22Domnul este întăritura mea!

Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost!

23El le va răsplăti după nelegiuirea lor

și‑i va nimici pentru răutatea lor;

Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Slovo na cestu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.