Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 94

Psalmul 94

O, Dumnezeu al răzbunărilor! O, Doamne!
    O, Dumnezeu al răzbunărilor, străluceşte Tu!
Ridică-Te, Judecător al pământului;
    răsplăteşte celor mândri după mândria lor!
Până când vor triumfa cei răi, Doamne,
    până când?

Ei bolborosesc, vorbesc cu trufie,
    toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea se laudă.
Asupresc pe poporul Tău, Doamne,
    apasă asupra moştenirii Tale.
Îi omoară pe văduvă şi pe străin;
    îl ucid pe orfan.
Ei zic: „Nu vede Domnul!
    Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“

Luaţi aminte, voi, oameni fără minte din popor!
    Neghiobilor, când vă veţi deştepta?
Să nu audă Cel Ce a sădit urechea?
    Să nu vadă Cel Ce a plăsmuit ochiul?
10 Să nu mustre oare Cel Ce disciplinează neamurile,
    Cel Ce învaţă pe om cunoaşterea?
11 Domnul cunoaşte gândurile omului;
    ştie că sunt zadarnice.

12 Ferice de bărbatul pe care-l disciplinezi Tu, Doamne,
    şi pe care-l înveţi din Legea Ta,
13 ca să-l linişteşti în zilele cele rele,
    până se va săpa groapa celui rău.
14 Domnul nu-Şi părăseşte poporul,
    nici nu-Şi uită moştenirea!
15 Căci din nou se va face judecată cu dreptate
    şi toţi cei cu inima cinstită o vor urma.

16 Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi?
    Cine va lua poziţie pentru mine împotriva celor ce săvârşesc nelegiuirea?
17 Dacă Domnul nu ar fi ajutorul meu,
    foarte curând sufletul meu ar fi culcat în tăcerea morţii.
18 Când zic: „Mi se clatină piciorul!“,
    îndurarea Ta, Doamne, mă sprijină!
19 În mulţimea frământărilor mele lăuntrice,
    alinările Tale îmi încântă sufletul.

20 Poate oare un tron corupt să Ţi se alăture,
    unul care plăsmuieşte necazul prin decret?
21 Ei uneltesc[a] împotriva sufletului celui drept
    şi osândesc sânge nevinovat.
22 Domnul este întăritura mea!
    Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost!
23 El le va răsplăti după nelegiuirea lor
    şi-i va nimici pentru răutatea lor;
        Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Notas al pie

  1. Psalmii 94:21 Lit.: se strâng

Nkwa Asem

Nnwom 94

Onyankopɔn, obiara temmufo

1Awurade, woyɛ Onyankopɔn a wotwe aso, da w’abufuw adi! Woyɛ nnipa nyinaa temmufo. Sɔre na fa nea ɛfata ahantanfo ma wɔn! Amumɔyɛfo ani begye akosi da bɛn? Da bɛn Awurade? Awudifo bɛyɛ ahantan ahoahoa wɔn ho wɔ wɔn awudi mu akosi da bɛn? Wobubu wo nkurɔfo, Awurade, wɔka wo nkurɔfo hyɛ. Wokunkum akunafo ne nyisaa ne amanfrafo a wɔte yɛn asase so. Wɔka se, “Awurade nhu yɛn; Israel Nyankopɔn nhu.”

Me nkurɔfo, adɛn nti na ɛsɛ sɛ moyɛ agyimifo saa? Da bɛn na mubesua nyansa? Onyankopɔn a ɔbɔɔ yɛn aso; ɔnte asɛm? Ɔbɔɔ yɛn ani; onhu ade? 10 Ɔno na aman hyɛ n’ase; ɔrentwe wɔn aso? Ɔno ne nnipa nyinaa kyerɛkyerɛfo; onni osuahu bi?

11 Awurade nim wɔn nsusuwii. Onim nyansa a enni wɔn nsusuwii mu no. 12 Awurade, ahotɔ bɛn na onipa a wokyerɛ no no nnya; onipa a wokyerɛ no wo mmara no. 13 Woma ɔhome fi nna a ɔhaw wɔ mu mu kosi sɛ wotu amoa ma omumɔyɛfo tɔ mu. 14 Awurade rennyaw ne nkurɔfo; ɔrentew ne ho mfi wɔn a wɔyɛ ne de ho. 15 Wobebu atɛntrenee wɔ asennii bio, na atreneefo apene so.

16 Hena na osii m’ananmu, ko tiaa amumɔyɛfo? Hena na osii m’ananmu ko tiaa nnebɔneyɛfo? 17 Sɛ Awurade ammoa me a anka mekɔɔ kommyɛbea. 18 Mekae se, “Meretew ahwe;” nanso, O Awurade, wo dɔ a ɛnsa da no soo me mu.

19 Bere biara a me ho ntɔ me no, wokyekye me werɛ ma m’ani gye. 20 Wo ne atemmufo a wobu atɛnkyew ma atɛnkyew yɛ atɛntrenee 21 na wɔpam tia nnipa pa na wobu wɔn kumfo no nni biribiara yɛ. 22 Nanso Awurade bɔ me ho ban; me Nyankopɔn bɔ me ho ban. 23 Ɔbɛtwe wɔn aso wɔ wɔn amumɔyɛ no ho na wɔn bɔne nti, wasɛe wɔn; Awurade, yɛn Nyankopɔn bɛsɛe wɔn.