Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 94

Psalmul 94

O, Dumnezeu al răzbunărilor! O, Doamne!
    O, Dumnezeu al răzbunărilor, străluceşte Tu!
Ridică-Te, Judecător al pământului;
    răsplăteşte celor mândri după mândria lor!
Până când vor triumfa cei răi, Doamne,
    până când?

Ei bolborosesc, vorbesc cu trufie,
    toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea se laudă.
Asupresc pe poporul Tău, Doamne,
    apasă asupra moştenirii Tale.
Îi omoară pe văduvă şi pe străin;
    îl ucid pe orfan.
Ei zic: „Nu vede Domnul!
    Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“

Luaţi aminte, voi, oameni fără minte din popor!
    Neghiobilor, când vă veţi deştepta?
Să nu audă Cel Ce a sădit urechea?
    Să nu vadă Cel Ce a plăsmuit ochiul?
10 Să nu mustre oare Cel Ce disciplinează neamurile,
    Cel Ce învaţă pe om cunoaşterea?
11 Domnul cunoaşte gândurile omului;
    ştie că sunt zadarnice.

12 Ferice de bărbatul pe care-l disciplinezi Tu, Doamne,
    şi pe care-l înveţi din Legea Ta,
13 ca să-l linişteşti în zilele cele rele,
    până se va săpa groapa celui rău.
14 Domnul nu-Şi părăseşte poporul,
    nici nu-Şi uită moştenirea!
15 Căci din nou se va face judecată cu dreptate
    şi toţi cei cu inima cinstită o vor urma.

16 Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi?
    Cine va lua poziţie pentru mine împotriva celor ce săvârşesc nelegiuirea?
17 Dacă Domnul nu ar fi ajutorul meu,
    foarte curând sufletul meu ar fi culcat în tăcerea morţii.
18 Când zic: „Mi se clatină piciorul!“,
    îndurarea Ta, Doamne, mă sprijină!
19 În mulţimea frământărilor mele lăuntrice,
    alinările Tale îmi încântă sufletul.

20 Poate oare un tron corupt să Ţi se alăture,
    unul care plăsmuieşte necazul prin decret?
21 Ei uneltesc[a] împotriva sufletului celui drept
    şi osândesc sânge nevinovat.
22 Domnul este întăritura mea!
    Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost!
23 El le va răsplăti după nelegiuirea lor
    şi-i va nimici pentru răutatea lor;
        Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Notas al pie

  1. Psalmii 94:21 Lit.: se strâng

Japanese Living Bible

詩篇 94

11-2 復讐の神である主よ。
あなたのご栄光を輝かせてください。
地上の人々をさばき、
おごり高ぶる者どもを罰してください。
主よ、いつまで悪者は勝ち誇り、
有頂天でいるのですか。
あの横柄なことば、尊大な態度、
自慢げな様子をごらんください。
ああ主よ。彼らは、あなたが愛しておられる人々を
あれほどまで悩ませています。
6-7 「主に知れるわけがない。
神は気にかけることもない」と、
未亡人や移民、みなしごなどを殺します。
愚か者どもよ。
耳と目をお造りになった神が、
耳が聞こえず、目が見えないということがあろうか。
10 世界をおさばきになる方が、
どうしておまえたちの罪を見過ごしになさるだろうか。
いっさいのことをお見通しの神に、
おまえたちの悪事がばれないはずはないのだ。
11 主は、人の考えや判断にはどれほど限りがあり、
無益であるかを、よくご存じです。
12-13 ですから、痛い目に会わせることによって、
私たちを神の道へと導かれるのです。
一方、神は敵に罠をしかけて滅ぼし、
私たちに、ひと時の休息を与えてくださいます。
14 主は決して、ご自分の民を見捨てたりなさいません。
宝のように思っておられるのですから。
15 裁判は再び公平さを取り戻し、
正直な人が喜ぶようになります。

16 だれが、盾となって
私を悪者から守ってくれるのでしょう。
17 もし主の助けの手が差し伸べられなかったら、
今ごろ私は死んでいたことでしょう。
18 「神よ、私はよろめいています」と
叫んだ時、主は救い上げてくださいました。
19 神よ、何もかもが信じられず動揺してしまうとき、
私の心を静め、新しい希望を与え、
快活さを取り戻させてください。
20 どうか、悪が正義を打ち負かす腐敗した政治を、
あなたが支持し、
存続させることがありませんように。
21-22 罪もない人を死刑にする者を、
見過ごされることがありませんように。
主は私のとりで、
難を避けるための、揺るぎない岩です。
23 主は悪者どもの罪が、
自らの頭上に返るようにしてくださいました。
そして悪者の計略を逆用し、
彼らを滅ぼしてくださいます。