Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 91

Psalmul 91

Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
    se odihneşte la umbra Celui Atotputernic[a].
De aceea, Îi zic[b] Domnului:
    „Refugiul meu, Fortăreaţa mea,
        Dumnezeul meu în Care mă încred!“

El te va scăpa de laţul păsărarului
    şi de ciuma cea distrugătoare.
El te va acoperi cu penele Sale,
    iar tu te vei adăposti sub aripile Lui;
        credincioşia Lui îţi va fi scut şi pavăză.
Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,
    nici de săgeata care zboară ziua,
nici de ciuma care umblă prin întuneric,
    nici de molima care pustieşte la miezul zilei.
O mie să cadă alături de tine
    şi zece mii la dreapta ta,
        dar de tine nu se va apropia.
Vei privi cu ochii
    şi vei vedea răsplătirea celor răi.

Pentru că zici Domnului: „Refugiul meu!“
    şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa ta[c],
10 Nu te va ajunge nici un rău
    şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 El va da porunci îngerilor Săi cu privire la tine,
    ca să te păzească în toate căile tale.
12 Ei te vor purta pe braţele lor,
    ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13 Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,
    peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14 „Pentru că Mă iubeşte, şi Eu îl voi scăpa.
    Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15 Mă va chema, iar Eu îi voi răspunde.
    Voi fi cu el în necaz,
        îl voi izbăvi şi îl voi onora.
16 Îl voi sătura cu viaţă lungă
    şi-i voi arăta mântuirea Mea.“

Notas al pie

  1. Psalmii 91:1 Ebr.: Şadai
  2. Psalmii 91:2 Sau: Îi zice
  3. Psalmii 91:9 Lit.: locuinţa ta

The Message

Psalm 91

11-13 You who sit down in the High God’s presence,
    spend the night in Shaddai’s shadow,
Say this: “God, you’re my refuge.
    I trust in you and I’m safe!”
That’s right—he rescues you from hidden traps,
    shields you from deadly hazards.
His huge outstretched arms protect you—
    under them you’re perfectly safe;
    his arms fend off all harm.
Fear nothing—not wild wolves in the night,
    not flying arrows in the day,
Not disease that prowls through the darkness,
    not disaster that erupts at high noon.
Even though others succumb all around,
    drop like flies right and left,
    no harm will even graze you.
You’ll stand untouched, watch it all from a distance,
    watch the wicked turn into corpses.
Yes, because God’s your refuge,
    the High God your very own home,
Evil can’t get close to you,
    harm can’t get through the door.
He ordered his angels
    to guard you wherever you go.
If you stumble, they’ll catch you;
    their job is to keep you from falling.
You’ll walk unharmed among lions and snakes,
    and kick young lions and serpents from the path.

14-16 “If you’ll hold on to me for dear life,” says God,
    “I’ll get you out of any trouble.
I’ll give you the best of care
    if you’ll only get to know and trust me.
Call me and I’ll answer, be at your side in bad times;
    I’ll rescue you, then throw you a party.
I’ll give you a long life,
    give you a long drink of salvation!”