Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 91

Psalmul 91

Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
    se odihneşte la umbra Celui Atotputernic[a].
De aceea, Îi zic[b] Domnului:
    „Refugiul meu, Fortăreaţa mea,
        Dumnezeul meu în Care mă încred!“

El te va scăpa de laţul păsărarului
    şi de ciuma cea distrugătoare.
El te va acoperi cu penele Sale,
    iar tu te vei adăposti sub aripile Lui;
        credincioşia Lui îţi va fi scut şi pavăză.
Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,
    nici de săgeata care zboară ziua,
nici de ciuma care umblă prin întuneric,
    nici de molima care pustieşte la miezul zilei.
O mie să cadă alături de tine
    şi zece mii la dreapta ta,
        dar de tine nu se va apropia.
Vei privi cu ochii
    şi vei vedea răsplătirea celor răi.

Pentru că zici Domnului: „Refugiul meu!“
    şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa ta[c],
10 Nu te va ajunge nici un rău
    şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 El va da porunci îngerilor Săi cu privire la tine,
    ca să te păzească în toate căile tale.
12 Ei te vor purta pe braţele lor,
    ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13 Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,
    peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14 „Pentru că Mă iubeşte, şi Eu îl voi scăpa.
    Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15 Mă va chema, iar Eu îi voi răspunde.
    Voi fi cu el în necaz,
        îl voi izbăvi şi îl voi onora.
16 Îl voi sătura cu viaţă lungă
    şi-i voi arăta mântuirea Mea.“

Notas al pie

  1. Psalmii 91:1 Ebr.: Şadai
  2. Psalmii 91:2 Sau: Îi zice
  3. Psalmii 91:9 Lit.: locuinţa ta

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 91

Obwesige bw’oyo atya Katonda.

1Oyo abeera mu kifo eky’ekyama eky’oyo Ali Waggulu Ennyo;
    aliwumulira mu kisiikirize kya Katonda Ayinzabyonna.
Nnaayogeranga ku Mukama nti, Oli kiddukiro kyange era ekigo kyange;
    ggwe Katonda wange gwe nneesiga.

Ddala ddala y’anaakuwonyanga omutego gw’omuyizzi,
    ne kawumpuli azikiriza.
Alikubikka n’ebyoya bye,
    era mu biwaawaatiro bye mw’onoddukiranga;
    obwesigwa bwe bunaabanga ngabo yo okukukuumanga.
Tootyenga ntiisa ya kiro,
    wadde akasaale akalasibwa emisana;
newaakubadde olumbe olusoobasooba mu kizikiza,
    wadde kawumpuli azikiriza mu ttuntu.
Abantu olukumi balifiira ku lusegere lwo,
    n’omutwalo ne bafiira ku mukono gwo ogwa ddyo,
    naye olumbe terulikutuukako.
Olitunuulira butunuulizi n’amaaso go;
    n’olaba ekibonerezo ky’omukozi w’ebibi.

Kubanga bw’olifuula Mukama ekiddukiro kyo;
    Ali Waggulu Ennyo n’omufuula ekifo kyo mw’obeera,
10 tewali kabi kalikutuukako,
    so tewali kibonoobono kirisemberera nnyumba yo.
11 Kubanga Mukama aliragira bamalayika be
    bakukuume mu makubo go gonna.
12 Balikuwanirira mu mikono gyabwe;
    oleme okwekoona ekigere kyo ku jjinja.
13 Olirinnya ku mpologoma ne ku nswera;
    olirinnyirira empologoma ey’amaanyi, n’omusota.

14 “Olw’okuba nga njagala kyendiva muwonya;
    nnaamukuumanga, kubanga amanyi erinnya lyange.
15 Anankowoolanga ne muyitabanga;
    nnaabeeranga naye mu biseera eby’akabi.
    Ndimuwonya era ndimuwa ekitiibwa.
16 Ndimuwangaaza n’asanyuka
    era ndimulaga obulokozi bwange.”